Mystery at Lake Bled: Anja and Luka’s Magical Encounter

In this episode, we'll follow Anja and Luka as they uncover an ancient artifact that brings balance to nature, leading to a mysterious and unforgettable adventure at Lake Bled.

Sl: Slaba svetloba popoldanskega sonca je sijala skozi veje dreves.
En: The faint light of the afternoon sun shone through the branches of the trees.

Sl: Anja in Luka se držita za roke.
En: Anja and Luka are holding hands.

Sl: Hodita po poti ob jezeru Bled.
En: They walk along the path by Lake Bled.

Sl: Jezen beli labod plava blizu brega.
En: An angry white swan swims close to the shore.

Sl: Anja pravi: "Ali veš, kaj je za tem gozdnim ovinkom?
En: Anja says, "Do you know what's around that forest bend?"

Sl: "Luka se nasmehne: "Ne vem, ampak gremo, pogledava.
En: Luka smiles: "I don't know, but let's go see."

Sl: " Nadaljujeta pot.
En: They continue walking.

Sl: Nenadoma opazita staro, zarjavelo škatlo med koreninami drevesa.
En: Suddenly, they notice an old, rusty box among the roots of a tree.

Sl: "Kaj je to?
En: "What is that?"

Sl: " vpraša Luka.
En: Luka asks.

Sl: Anja se sklonjenjeml zlomi ključavnico na škatli.
En: Anja bends down and breaks the lock on the box.

Sl: Ko gledata v notranjost, najdeta staro, skrivnostno artefakt.
En: When they look inside, they find an old, mysterious artifact.

Sl: "Izgleda zelo staro," šepeta Anja.
En: "It looks very old," Anja whispers.

Sl: Artefakt ima starinske simbole in bleščeče kamenčke.
En: The artifact has ancient symbols and glittering gemstones.

Sl: Luka previdno izvleče artefakt iz škatle.
En: Luka carefully pulls the artifact out of the box.

Sl: Ko se dotakne, začne nežno svetiti.
En: When he touches it, it begins to glow gently.

Sl: Nenadoma se začnejo dogajati čudne stvari.
En: Suddenly, strange things start happening.

Sl: V ozadju rože cvetijo, čeprav je jesen.
En: In the background, flowers bloom despite it being autumn.

Sl: Ptice začnejo peti nenavaden ton.
En: Birds begin to sing an unusual tune.

Sl: Anja in Luka sta prestrašena, a tudi radovedna.
En: Anja and Luka are frightened, yet also curious.

Sl: "Ali misliš, da ima ta artefakt moč?
En: "Do you think this artifact has power?"

Sl: " vpraša Luka.
En: Luka asks.

Sl: "Hm, mogoče," odgovori Anja.
En: "Hmm, maybe," Anja replies.

Sl: "Morda bi ga morali vrniti.
En: "Perhaps we should return it.

Sl: Lahko je nevarno.
En: It could be dangerous."

Sl: " Ob teh besedah začne artefakt močneje sijati.
En: As she says this, the artifact begins to glow more intensely.

Sl: Nenadoma se pojavi stara ženska v obleki iz drugega obdobja.
En: Suddenly, an old woman in a dress from another era appears.

Sl: "Kdo ste vi?
En: "Who are you?"

Sl: " vpraša Luka.
En: Luka asks.

Sl: "Sem varuhinja artefakta," odgovori ženska.
En: "I am the guardian of the artifact," the woman replies.

Sl: "Ta artefakt ima starodavno moč.
En: "This artifact has ancient power.

Sl: Prinaša ravnovesje v naravo.
En: It brings balance to nature.

Sl: Dolga leta je bil izgubljen.
En: It has been lost for many years."

Sl: "Anja in Luka pogledata drug drugega.
En: Anja and Luka look at each other.

Sl: "Kaj naj storiva?
En: "What should we do?"

Sl: " vpraša Anja.
En: Anja asks.

Sl: "Morata ga vrniti nazaj v jezero," reče varuhinja.
En: "You must return it to the lake," says the guardian.

Sl: "Le tako bodo sile narave v ravnovesju.
En: "Only then will the forces of nature be in balance."

Sl: " Anja in Luka se strinjata.
En: Anja and Luka agree.

Sl: Hitro odideta proti obali.
En: They quickly head towards the shore.

Sl: Ko prideta do jezera, z artefaktom zaplavata do sredine.
En: When they reach the lake, they swim to the middle with the artifact.

Sl: Spustita ga v globoko vodo.
En: They release it into the deep water.

Sl: Ko se artefakt potopi, začne ponovno sijati.
En: As the artifact sinks, it begins to glow again.

Sl: Sonce zaide, in svet se vrne v normalo.
En: The sun sets, and the world returns to normal.

Sl: Anja in Luka se vrneta na obalo.
En: Anja and Luka return to the shore.

Sl: Varuhinja se jim prikloni in izgine.
En: The guardian bows to them and disappears.

Sl: "Mislim, da sva opravila veliko delo," reče Anja.
En: "I think we did a great deed," Anja says.

Sl: "Bilo je neverjetno," doda Luka.
En: "It was incredible," adds Luka.

Sl: "Nikoli ne bom pozabil tega dneva.
En: "I will never forget this day."

Sl: "Objemeta se.
En: They hug each other.

Sl: Hladni večerni veter piha, a njuna srca so topla.
En: The cold evening wind blows, but their hearts are warm.

Sl: Oba vesta, da sta skupaj doživela nekaj posebnega.
En: They both know that they have experienced something special together.

Sl: Jutri je nov dan za nove dogodke, vendar nikoli ne bosta pozabila skrivnosti jezera Bled.
En: Tomorrow is a new day for new adventures, but they will never forget the mystery of Lake Bled.