Mystery in the Flower Garden: The Tale of the Stolen Tulip

In this episode, we'll uncover the thrilling adventure of a missing purple diamond tulip and the unexpected little culprit that brought Sophie, Bram, and Jasper together in the heart of the Keukenhof Gardens.

Nl: Het was een zonnige lenteochtend in de Keukenhof Tuinen.
En: It was a sunny spring morning in the Keukenhof Gardens.

Nl: Duizenden kleurige bloemen bloeiden overal.
En: Thousands of colorful flowers were blooming everywhere.

Nl: Sophie liep tussen de tulpen.
En: Sophie walked among the tulips.

Nl: Zij werkte hier al vier jaar.
En: She had been working here for four years.

Nl: Vandaag was een speciale dag.
En: Today was a special day.

Nl: De jaarlijkse bloemententoonstelling begon!
En: The annual flower exhibition was starting!

Nl: Bram en Jasper waren ook in de tuin.
En: Bram and Jasper were also in the garden.

Nl: Bram werkte als tuinman.
En: Bram worked as a gardener.

Nl: Jasper was een toerist uit Duitsland.
En: Jasper was a tourist from Germany.

Nl: Hij hield van bloemen.
En: He loved flowers.

Nl: Vooral tulpen!
En: Especially tulips!

Nl: Hij had een camera.
En: He had a camera.

Nl: Hij nam veel foto's.
En: He took a lot of pictures.

Nl: Plots hoorde Sophie een stem roepen.
En: Suddenly, Sophie heard a voice calling.

Nl: "De paarse diamant-tulp is weg!"
En: "The purple diamond tulip is gone!"

Nl: Het was Bram.
En: It was Bram.

Nl: Zijn gezicht was bleek.
En: His face was pale.

Nl: De paarse diamant-tulp was de duurste tulp van de tuin.
En: The purple diamond tulip was the most expensive tulip in the garden.

Nl: Iedereen wilde deze zeldzame bloem zien.
En: Everyone wanted to see this rare flower.

Nl: Sophie, Bram en Jasper gingen samen zoeken.
En: Sophie, Bram, and Jasper went searching together.

Nl: Ze liepen rond de vijver.
En: They walked around the pond.

Nl: Ze keken onder de bankjes.
En: They looked under the benches.

Nl: Ze zagen kinderen lachen en spelen.
En: They saw children laughing and playing.

Nl: Iedereen leek blij.
En: Everyone seemed happy.

Nl: Niemand leek iets vreemds te doen.
En: No one seemed to be doing anything strange.

Nl: Jasper knielde bij een veld met rode tulpen.
En: Jasper knelt by a field of red tulips.

Nl: "Kijk eens hier," zei hij.
En: "Look here," he said.

Nl: Hij wees naar de grond.
En: He pointed to the ground.

Nl: Er lagen paarse bloemblaadjes.
En: There were purple flower petals.

Nl: Sophie en Bram kwamen snel.
En: Sophie and Bram came quickly.

Nl: Ze bekeken de blaadjes.
En: They looked at the petals.

Nl: Ze hoorden een zacht geluid.
En: They heard a soft sound.

Nl: Het kwam van een struik naast het veld.
En: It came from a bush next to the field.

Nl: Sophie duwde de takken opzij.
En: Sophie pushed the branches aside.

Nl: Daar, verstopt in de schaduw, was een kleine konijn.
En: There, hidden in the shadow, was a small rabbit.

Nl: Het had iets in zijn mond.
En: It had something in its mouth.

Nl: Het was de paarse diamant-tulp!
En: It was the purple diamond tulip!

Nl: Het konijn knabbelde op de bloem.
En: The rabbit was nibbling on the flower.

Nl: Sophie zuchtte.
En: Sophie sighed.

Nl: Ze glimlachte.
En: She smiled.

Nl: Ze pakte voorzichtig de tulp terug.
En: She gently took the tulip back.

Nl: Jasper nam een foto van het konijn.
En: Jasper took a photo of the rabbit.

Nl: Bram lachte.
En: Bram laughed.

Nl: "Het was dus dit kleine beest," zei hij.
En: "So it was this little creature," he said.

Nl: Ze brachten de tulp terug naar de tentoonstellingsruimte.
En: They brought the tulip back to the exhibition area.

Nl: De bezoekers keken vol bewondering.
En: The visitors looked on with admiration.

Nl: De paarse diamant-tulp was gered.
En: The purple diamond tulip had been saved.

Nl: Sophie voelde zich opgelucht.
En: Sophie felt relieved.

Nl: Dankzij hun speurtocht kon iedereen de tulp toch nog zien.
En: Thanks to their search, everyone could still see the tulip.

Nl: Ze glimlachte naar Bram en Jasper.
En: She smiled at Bram and Jasper.

Nl: "Dank jullie," zei ze.
En: "Thank you," she said.

Nl: Samen liepen ze verder, genietend van de kleurrijke bloemenzee in de prachtige Keukenhof Tuinen.
En: Together they walked on, enjoying the colorful sea of flowers in the beautiful Keukenhof Gardens.