Mystic Mirrors: Escape from Bran’s Labyrinth

In this episode, we'll delve into the heart-stopping moment when adventure at Bran Castle becomes a bewildering escape from a mirror maze.

Ro: Într-o zi însorită, Alexandru și Elena au decis să viziteze celebrul Castel Bran, străjuit de dealuri și legende ale vechilor cavaleri.
En: On a sunny day, Alexandru and Elena decided to visit the famous Bran Castle, surrounded by hills and legends of ancient knights.

Ro: Curioși și plini de aventură, au auzit de un labirint de oglinzi în interiorul castelului și au decis să-l exploreze.
En: Curious and adventurous, they heard about a mirror maze inside the castle and decided to explore it.

Ro: La început, totul părea distractiv.
En: At first, everything seemed fun.

Ro: Alexandru râdea când își vedea fața deformată într-o oglindă, iar Elena încerca să facă poze amuzante cu telefonul ei.
En: Alexandru laughed as he saw his distorted face in a mirror, and Elena tried to take funny pictures with her phone.

Ro: Coridoarele se întindeau în toate direcțiile, oglinzile reflectându-se una pe alta până parcă lumea întreagă era doar un labirint luminos.
En: The corridors stretched in all directions, the mirrors reflecting each other until it seemed the whole world was just a bright maze.

Ro: Timpul a început să zboare, iar jocul de-a oglinda a devenit mai serios când Alexandru a întors pe un coridor greșit și a dispărut din câmpul vizual al Elenei.
En: Time began to fly, and the mirror game became more serious when Alexandru turned into a wrong corridor and disappeared from Elena's view.

Ro: „Alexandru, unde ești?
En: "Alexandru, where are you?"

Ro: ” a strigat Elena, dar răspunsul nu a venit.
En: Elena shouted, but there was no answer.

Ro: Vocea ei s-a lovit de oglinzi și a revenit ca un ecou îngrijorător.
En: Her voice hit the mirrors and came back as a worrying echo.

Ro: Elena a început să alerge prin labirint, căutându-l pe Alexandru, dar fiecare pas părea să o ducă mai adânc în interiorul rețelei încurcate.
En: Elena started to run through the maze, searching for Alexandru, but every step seemed to take her deeper into the entangled network.

Ro: Inima începea să-i bată mai repede, respirația se accelera.
En: Her heart began to beat faster, her breath quickened.

Ro: „Trebuie să fie o ieșire,” se gândea ea, temându-se să nu fie prinsă acolo pentru totdeauna.
En: "There must be a way out," she thought, fearing she might be trapped there forever.

Ro: Chiar când speranța începea să-i pălească, Elena a văzut o strălucire de lumină pe podea.
En: Just when hope began to fade, Elena saw a glimmer of light on the floor.

Ro: Era un telefon mobil.
En: It was a mobile phone.

Ro: S-a aplecat și l-a ridicat: era telefonul lui Alexandru.
En: She bent down and picked it up: it was Alexandru's phone.

Ro: A deschis-l și a văzut câteva fotografii recente.
En: She opened it and saw a few recent photos.

Ro: Printre ele, o fotografie cu o oglindă specială, a cărei ramă era diferită, decorată cu flori sculptate.
En: Among them, a photo of a special mirror, whose frame was different, decorated with carved flowers.

Ro: "Poate este o ieșire!
En: "Maybe it's an exit!"

Ro: ", și-a zis.
En: she thought.

Ro: A început să caute oglinda în fotografie.
En: She began to look for the mirror in the photo.

Ro: După câteva momente de căutare, inima îi zburda de bucurie când a recunoscut ramă de flori sculptate.
En: After a few moments of searching, her heart fluttered with joy as she recognized the carved flower frame.

Ro: Cu încetinitorul, Elena a pășit spre oglindă și a împins ușor rama.
En: Slowly, Elena stepped towards the mirror and gently pushed the frame.

Ro: Oglinda s-a deschis ca o ușă și, în spatele ei, a găsit un mic coridor ce ducea la ieșirea din labirint.
En: The mirror opened like a door and behind it, she found a small corridor leading to the way out of the maze.

Ro: Pe măsură ce lumina zilei a pătruns în interior, a văzut figura lui Alexandru așezat pe o bancă afară, cu capul în mâini.
En: As the daylight entered, she saw Alexandru sitting on a bench outside, with his head in his hands.

Ro: „Elena!
En: "Elena!

Ro: Te-am căutat peste tot!
En: I've been looking for you everywhere!"

Ro: ” a strigat el cu ușurare.
En: he shouted with relief.

Ro: Amândoi au râs cu lacrimi de ușurare și au promis că următoarea lor aventură va fi mai puțin derutantă.
En: They both laughed with tears of relief and promised that their next adventure would be less confusing.

Ro: Îmbrățișându-se, au părăsit castelul, păstrând amintirea unei aventuri pe care nu aveau să o uite curând și mulțumindu-se că labirintul de oglinzi va rămâne acum doar o poveste amuzantă de spus prietenilor.
En: Embracing each other, they left the castle, keeping the memory of an adventure they wouldn't forget soon and being grateful that the mirror maze would now be just a funny story to tell their friends.