New Beginnings: Maja & Sven’s High School Adventure

In this episode, we'll follow Maja and Sven as they navigate their nerve-wracking first day of high school in Gamla Stan, sparking a friendship that transforms their new beginnings into a shared adventure.

Sv: Det var en solig morgon i Gamla Stan i Stockholm.
En: It was a sunny morning in Gamla Stan in Stockholm.

Sv: Gatorna var fyllda med människor och doften av nybakat bröd spred sig från bagerierna.
En: The streets were filled with people, and the scent of freshly baked bread wafted from the bakeries.

Sv: Maja vaknade tidigt.
En: Maja woke up early.

Sv: Idag var hennes första dag i gymnasiet.
En: Today was her first day in high school.

Sv: Hon var nervös men också lite spänd.
En: She was nervous but also a bit excited.

Sv: Sven vaknade också tidigt.
En: Sven also woke up early.

Sv: Han skulle också börja på samma gymnasium.
En: He would also start at the same high school.

Sv: Han kände sig lite orolig.
En: He felt a bit worried.

Sv: Kommer han att få några nya vänner?
En: Would he make any new friends?

Sv: Maja och Sven kände inte varandra, men de bodde nära varandra.
En: Maja and Sven didn't know each other, but they lived close to one another.

Sv: Maja bodde på Österlånggatan och Sven på Västerlånggatan.
En: Maja lived on Österlånggatan and Sven on Västerlånggatan.

Sv: Deras vägar korsades när de båda gick mot skolan.
En: Their paths crossed as they both walked towards the school.

Sv: "God morgon!"
En: "Good morning!"

Sv: sa Maja och log.
En: said Maja and smiled.

Sv: "God morgon," svarade Sven lite försiktigt.
En: "Good morning," replied Sven a bit cautiously.

Sv: "Är du också ny på gymnasiet?"
En: "Are you also new to high school?"

Sv: frågade Maja.
En: asked Maja.

Sv: "Ja, det är jag", svarade Sven.
En: "Yes, I am," answered Sven.

Sv: De började prata.
En: They began to talk.

Sv: De pratade om sina favoritämnen, vad de hoppades lära sig och om sina rädslor.
En: They discussed their favorite subjects, what they hoped to learn, and their fears.

Sv: Samtalet gjorde dem båda mindre nervösa.
En: The conversation made them both feel less nervous.

Sv: När de kom till skolan såg de att andra elever också såg nervösa ut.
En: When they arrived at school, they saw that other students also looked nervous.

Sv: Alla sökte sina klassrum och sina nya klasskamrater.
En: Everyone was searching for their classrooms and new classmates.

Sv: Maja och Sven gick tillsammans till skolans aula.
En: Maja and Sven went together to the school's auditorium.

Sv: Rektorn hälsade alla välkomna.
En: The principal welcomed everyone.

Sv: Han talade om vikten av gemenskap och vänskap.
En: He talked about the importance of community and friendship.

Sv: Efter mötet gick Maja och Sven till sina lektioner.
En: After the meeting, Maja and Sven went to their classes.

Sv: Maja hade svenska först och Sven hade matematik.
En: Maja had Swedish first, and Sven had math.

Sv: De lovade att träffas vid lunchen.
En: They promised to meet up at lunch.

Sv: Lunchen kom och Maja och Sven satte sig tillsammans.
En: Lunch came, and Maja and Sven sat together.

Sv: De åt och pratade mer.
En: They ate and talked more.

Sv: Det visade sig att de hade mycket gemensamt.
En: It turned out they had a lot in common.

Sv: De skrattade åt varandras skämt och delade historier om sina gamla skolor.
En: They laughed at each other's jokes and shared stories about their old schools.

Sv: När dagen var slut gick Maja och Sven hemåt.
En: When the day ended, Maja and Sven walked home.

Sv: De visste att de hade funnit en ny vän.
En: They knew they had found a new friend.

Sv: De bestämde sig för att träffas nästa morgon och gå till skolan tillsammans igen.
En: They decided to meet the next morning and walk to school together again.

Sv: Det första steget in i gymnasielivet verkade nu inte så skrämmande längre.
En: The first step into high school life no longer seemed so daunting.

Sv: Maja och Sven kände sig lättade och glada.
En: Maja and Sven felt relieved and happy.

Sv: De hade övervunnit sin rädsla och funnit varandra.
En: They had overcome their fear and found each other.

Sv: Det var början på en lång vänskap i Gamla Stan, fylld med nya äventyr och upptäckter.
En: It was the beginning of a long friendship in Gamla Stan, filled with new adventures and discoveries.

Sv: Och så slutade deras första dag i gymnasiet, inte bara med kunskap, utan också med vänskap.
En: And so their first day in high school ended, not just with knowledge but also with friendship.