Origami Surprises: A Tale of Friendship and Coffee

Fluent Fiction – Polish
www.FluentFiction.org/Polish
Story Transcript:
Pl: Na początku błyszczącego dnia w kwietniu, Anna zdecydowała się na trochę kofeiny przed swoim wykładem z historii w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
En: At the beginning of a bright day in April, Anna decided to have some caffeine before her history lecture at the Jagiellonian University in Krakow.

Pl: Indygo to jej ulubiona mała kawiarnia tuż obok miejsca, w którym mieszkała, zawsze służąca pysznymi deserami i przede wszystkim – kawą.
En: Indygo was her favorite little café right next to where she lived, always serving delicious desserts and, above all – coffee.

Pl: Tego dnia jednak, jej umysł był gdzie indziej, gdy zamawiała kawę do picia w drodze do uniwersytetu.
En: However, on that day, her mind was elsewhere as she ordered her coffee on the way to the university.

Pl: “Potrójne espresso, proszę!
En: “Triple espresso, please!”

Pl: ” – mruknęła, patrząc na smartfona.
En: she muttered, looking at her smartphone.

Pl: Barista spojrzał na nią jednym okiem, uśmiechając się pod wąsami.
En: The barista glanced at her with one eye, smiling beneath his mustache.

Pl: Przyzwyczajony już do wszelkiego rodzaju nietypowych zamówień, przygotował zamówienie i podał Annę.
En: Accustomed to all sorts of unusual orders, he prepared the coffee and handed it to Anna.

Pl: Jakub, kolega Anny z wydziału, siedział kilka stołów dalej.
En: Jakub, Anna’s classmate, sat a few tables away.

Pl: Uczniowie często zbierali się w Indygo przed wykładem, a Jakub nie był wyjątkiem.
En: Students often gathered at Indygo before lectures, and Jakub was no exception.

Pl: Oglądając, jak Anna bierze duży łyk z potrójnej dawki espresso, a potem krzywi się na gorycz, nie mógł powstrzymać cichego chichotu.
En: Watching Anna take a big sip of the triple dose espresso and then grimacing at the bitterness, he couldn’t help but stifle a quiet laugh.

Pl: “Powodzenia na wykładzie!
En: “Good luck with your lecture!”

Pl: ” – rzucił sarkastycznie, kiedy Anna zdała sobie sprawę ze swojego błędu.
En: he sarcastically remarked, as Anna realized her mistake.

Pl: Na wykładzie z historii, profesor Nowak – znany z monotonicznego tonu i nieskończonych prelekcji na temat Rzeczpospolitej w XVI wieku, mocno sprzyjał Anny zapał do jedynego środka, który mógł ją utrzymać przytomną, heroinie studenckiej – kofeinie.
En: In the history lecture, Professor Nowak – known for his monotonous tone and endless lectures on the Polish-Lithuanian Commonwealth in the 16th century – strongly favored Anna’s enthusiasm for the only substance that could keep her awake, student heroine – caffeine.

Pl: Jakub siedział obok Anny, z cichym uśmiechem na twarzy, gotowy obserwować jej walkę o przeżycie i rozbawiony tym, jak Anna desperacko starała się nie zasnąć.
En: Jakub sat next to Anna, with a subtle smile on his face, ready to observe her struggle for survival and amused by Anna’s desperate attempts not to fall asleep.

Pl: Mimo dobrej zabawy, w Jakubie rosło zrozumienie dla koleżeńskiej walki Anny i w końcu zdecydował się ją uratować.
En: Despite the amusement, Jakub began to empathize with Anna’s struggle, and he eventually decided to save her.

Pl: Uwolnił małą origami żabę, którą zrobił z kartki notatek.
En: He released a small origami frog that he had made from a sheet of notes.

Pl: Skierował ją w stronę Anny, który akurat zamierzała przechylić głowę.
En: He directed it towards Anna, who was just about to nod off.

Pl: “Pyk!
En: “Snap!”

Pl: ” zdziwiła się, patrząc na małą kreaturę.
En: she exclaimed, looking at the little creature.

Pl: Wtedy na sali rozległo się ciche chichotanie.
En: At that moment, a quiet chuckle filled the room.

Pl: Uśmiech na twarzy Anny rozjaśnił nudne popołudnie, a Jakub poczuł ciepło w sercu.
En: A smile brightened Anna’s face on that dull afternoon, and Jakub felt warmth in his heart.

Pl: Od tego dnia, Anna zawsze brała ‘prostą czarną’, a Jakub zawsze miał pod ręką kawałek papieru, na wszelki wypadek, gdyby Anna znowu potrzebowała ratowania.
En: From that day on, Anna always ordered a “simple black” coffee, and Jakub always had a piece of paper at hand, just in case Anna needed saving again.

Pl: Ich historia jest jak małe origami – proste, ale pełne niespodzianek.
En: Their story is like a little origami – simple but full of surprises.

Pl: I kończy się tutaj, bo nie ma lepszego zakończenia niż szkolna przyjaźń, która zaczyna się od małego żarty i potrójnego espresso.
En: And it ends here because there is no better ending than a school friendship that starts with a little joke and triple espresso.

Vocabulary Words:
Na początku : At the
początku : beginning
błyszczącego : bright
dnia : day
Anna : Anna
zdecydowała : decided
się na : to
trochę : have
kofeiny : some
kofeiny : caffeine
przed : before
swym : her
wykładem : history
z historii : lecture
w : at
Uniwersytecie : the
Jagiellońskim : Jagiellonian
w : University
Uniwersytecie : in
Krakowie : Krakow
Indygo : Indygo
to : was
jej : her
ulubiona : favorite
mała : little
kawiarnia : café
tuż : right
obok : next
w : to
którym : where