Overcoming Fear in Tivoli: A Memorable Day

In this episode, we'll join Lars, Anders, and Kirsten on an exhilarating roller coaster adventure that teaches us the power of friendship and overcoming our fears.

Da: I Tivoli, midt i København, var der to venner, Lars og Anders, som besluttede sig for at tage deres veninde, Kirsten, med på en rutsjebanetur.
En: In Tivoli, in the middle of Copenhagen, there were two friends, Lars and Anders, who decided to take their friend, Kirsten, on a roller coaster ride.

Da: De var alle spændte og klar til en sjov dag i parken.
En: They were all excited and ready for a fun day at the park.

Da: Lars og Anders var ikke bange for højder, så de forventede at have det sjovt.
En: Lars and Anders were not afraid of heights, so they expected to have fun.

Da: Men der var én ting, de ikke vidste om Kirsten.
En: But there was one thing they didn't know about Kirsten.

Da: Hun var bange for højder - rigtig, rigtig bange.
En: She was afraid of heights - really, really afraid.

Da: De vidste ikke, at Kirsten var lige så bange, som et egern i en grumpy krokodilles mund!
En: They didn't know that Kirsten was as scared as a squirrel in a grumpy crocodile's mouth!

Da: Da de kom frem til den høje, skræmmende rutsjebane, stod Kirsten og kiggede med et nervøst smil.
En: When they reached the tall, scary slide, Kirsten stood looking with a nervous smile.

Da: Lars og Anders troede, at hun var spændt på turen og glædede sig til at prøve noget nyt.
En: Lars and Anders thought she was excited about the trip and was looking forward to trying something new.

Da: Så de hoppede op på rutsjebanen og plads til Kirsten mellem sig.
En: So they jumped onto the slide and placed Kirsten between them.

Da: Men da rutsjebanen begyndte at køre op ad det stejle stykke, begyndte Kirsten pludselig at skrige - højt og meget højt!
En: But when the slide started going up the steep part, Kirsten suddenly started screaming - loud and very loud!

Da: Hele vejen op, ned og rundt hele rutsjebanen råbte hun af skræk.
En: All the way up, down and around the entire slide she cried out in terror.

Da: Lars og Anders prøvede at holde ansigterne oprejst og grine, men de var faktisk lidt bange for at de ville falde af rutsjebanen.
En: Lars and Anders tried to keep their faces straight and laugh, but they were actually a little afraid that they would fall off the slide.

Da: Da rutsjebanen endelig stoppede, begyndte Kirsten at græde.
En: When the slide finally stopped, Kirsten started to cry.

Da: Hun var meget lettet over, at turen var forbi, men også flov over at have skreget så meget.
En: She was very relieved that the trip was over, but also embarrassed to have screamed so much.

Da: Lars og Anders trøstede hende og forsikrede hende om, at det var okay at være bange.
En: Lars and Anders comforted her and assured her that it was okay to be scared.

Da: De ville ikke tvinge hende til at prøve noget, hun var skræmt af.
En: They didn't want to force her to try something she was scared of.

Da: Efter rutsjebaneturen gik de til en mindre vild forlystelse, som både Lars og Anders kunne nyde uden at blive bange.
En: After the roller coaster ride, they went to a less wild ride that both Lars and Anders could enjoy without being scared.

Da: Kirsten var lettet over ikke at skulle gennemgå endnu en skræmmende tur.
En: Kirsten was relieved not to have to go through another scary ride.

Da: De grinede og legede hele eftermiddagen og havde det virkelig sjovt til sidst.
En: They laughed and played all afternoon and had a really good time at the end.

Da: Så selvom Kirsten var bange for højder og skreg hele vejen igennem rutsjebaneturen, endte dagen alligevel lykkeligt.
En: So even though Kirsten was afraid of heights and screamed all the way through the roller coaster ride, the day still ended happily.

Da: Lars og Anders lærte at respektere hendes frygt og Kirsten lærte, at hun kunne have det sjovt i parken uden at prøve de vildeste forlystelser.
En: Lars and Anders learned to respect her fears and Kirsten learned that she could have fun in the park without trying the wildest rides.

Da: Og de tre venner havde en fantastisk, mindeværdig dag i Tivoli.
En: And the three friends had a fantastic, memorable day in Tivoli.