Overindulging in Dumplings: A Lesson Learned

In this episode, we'll discover the consequences of ordering a little too much food and the lessons one can learn from not finishing it all.

Pl: Kasia mieszkała w Warszawie i była bardzo głodna.
En: Kasia lived in Warsaw and was very hungry.

Pl: Postanowiła zamówić pierogi z ulubionej restauracji.
En: She decided to order dumplings from her favorite restaurant.

Pl: Zadzwoniła i zamówiła jeden pieróg z mięsem.
En: She called and ordered one dumpling with meat.

Pl: Jednak podczas zamawiania Kasia była tak głodna, że przypadkowo zamówiła dziesięć pierogów zamiast jednego!
En: However, while ordering, Kasia was so hungry that she accidentally ordered ten dumplings instead of one!

Pl: Kasia była zdenerwowana, ale nie chciała odwoływać zamówienia, ponieważ bała się, że restauracja będzie zła na nią za to.
En: Kasia was nervous but didn't want to cancel the order because she was afraid the restaurant would be angry with her for it.

Pl: Kiedy dostarczono jedzenie, Kasia zauważyła, że zamówiła dziesięć pierogów z mięsem, a nie jeden.
En: When the food arrived, Kasia noticed that she had ordered ten dumplings with meat instead of one.

Pl: Postanowiła, że zje je wszystkie, ponieważ nie lubi zmarnować jedzenia.
En: She decided to eat them all because she doesn't like to waste food.

Pl: Kasia zaczęła jeść i z każdym kolejnym pierogiem czuła się bardziej syta.
En: Kasia began to eat and with each pierogi she felt more full.

Pl: Pierogi były pyszne i bardzo rozgrzewające.
En: The dumplings were delicious and very warming.

Pl: Jednak po siódmym pierogu Kasia zaczęła mieć trudności z przełknięciem jedzenia.
En: However, after the seventh dumpling, Kasia began to have difficulty swallowing food.

Pl: Kasia zrobiła sobie przerwę, a następnie spróbowała skończyć resztę pierogów.
En: Kasia took a break and then tried to finish the rest of the dumplings.

Pl: Jednakże, jej żołądek zaczął buntować się przeciwko niej, a Kasia zaczęła czuć się bardzo głupio za zamówienie dziesięciu pierogów.
En: However, her stomach began to rebel against her, and Kasia began to feel very stupid for ordering ten dumplings.

Pl: Ostatecznie, po ośmiu pierogach, Kasia uznała, że nie jest w stanie zjeść już więcej jedzenia i odłożyła ostatni pieróg na bok.
En: Finally, after eight dumplings, Kasia decided that she was unable to eat any more food and put the last dumpling aside.

Pl: Prawie zemdlała z powodu zjedzenia tak dużej ilości jedzenia, ale w końcu udało jej się zasnąć.
En: She almost fainted from eating so much food, but eventually managed to fall asleep.

Pl: Kasia obudziła się kilka godzin później i poczuła się lepiej.
En: Kasia woke up a few hours later and felt better.

Pl: Nie wiedziała, co zrobić z ostatnim pierożkiem, ale zdała sobie sprawę, że nie musi zawsze wszystkiego skończyć.
En: She didn't know what to do with the last dumpling, but she realized that she didn't always have to finish everything.

Pl: Ostatecznie, dziewczyna wyrzuciła ostatni pieróg i obiecała sobie, że nigdy więcej nie zamówi dziesięciu pierogów na raz!
En: In the end, the girl threw away the last dumpling and promised herself that she would never order ten dumplings at once again!