Piggy Pranks: A Vilnius Adventure Tale

In this episode, we'll take a whimsical stroll through the cobblestoned streets of Vilnius where a boy's mix-up with a jovial pig turns into a heartwarming urban tale of laughter and local flavor.

Lt: Vieną vasaros dieną Vilniaus senamiestyje, ant akmeninių plytų, kiekvienas žingsnis sukeldavo senovinių meilės dainų aidą.
En: One summer day in the old town of Vilnius, every step on the cobblestone streets echoed ancient love songs.

Lt: Saulė švietė ir viskas atrodė kaip pasaka.
En: The sun shone, and everything seemed like a fairy tale.

Lt: Lukas, šviesiaplaukis berniukas su didelėmis svajonėmis, vaikščiojo gatvėmis, žiūrėdamas į gatvės artistus, kurie dalijo žmonėms savo meną.
En: Lukas, a fair-haired boy with big dreams, walked the streets, watching street artists who shared their art with the people.

Lt: Nesitikėdamas, prieš Luko akis pasirodė didelis, rausvas, spenelių turintis gyvūnas – kiaulė.
En: Unexpectedly, a large, pink, sniffling creature - a pig - appeared before Lukas' eyes.

Lt: Nesupratęs, kas vyksta, Lukas stebėjo, kaip ji vartojo nosį ore ir murkė kažkokiai melodijai.
En: Not understanding what was going on, Lukas watched as it sniffed the air and grunted to some melody.

Lt: Tai buvo Jurgio, parduotuvės savininko, augintinis. Bet Lukas to nežinojo.
En: It was Jurgis' pet, the shop owner, but Lukas didn't know that.

Lt: Jurgis, tikras vilnietis, mėgdavo paleisti savo kiaulę, vardu Mika, pasivaikščiojimui po nepaprastai gražų senamiestį.
En: Jurgis, a true Vilnius native, liked to take his pig, named Mika, for a walk through the extraordinarily beautiful old town.

Lt: Tą dieną Jurgis buvo užsiėmęs savo darbais ir leido Mikai išsiruošti vienai.
En: That day, Jurgis was busy with his work and let Mika venture out alone.

Lt: Kiaulė atrodė taip linksmai, kad Lukas pagalvojo, jog tai naujas gatvės artistas – kiaulė, dresuota šokti ir dainuoti.
En: The pig looked so cheerful that Lukas thought it was a new street artist - a pig trained to dance and sing.

Lt: Nusijuokęs ir džiaugdamasis šiuo atradimu, jis pasikapstė po kišenes, kad surastų kelis monetus.
En: Chuckling and excited by this discovery, he searched his pockets for some coins.

Lt: "Tik pažiūrėkite, kokia protinga kiaulė!", - su šypsena tarė Lukas keliems praeiviams, kurie taip pat stebėjo vaizdą.
En: "Look at this clever pig!" Lukas said with a smile to a few passersby who were also watching the scene.

Lt: Jis priėjo prie Mika, atidarė savo delnus pilnus monetų ir pasilenkė, bandydamas įdėti pinigus tiesiai ant gatvės, šalia kiaulės snukio.
En: He approached Mika, opened his hands full of coins, and bent down, trying to place the money directly on the street, next to the pig's snout.

Lt: Šiuo metu Gabija, kurios tėtis pardavinėja rankų darbo juvelyrinius dirbinius greta, stebėjo šią situaciją.
En: At that moment, Gabija, whose father sells handmade jewelry next door, watched the situation.

Lt: "Ei, tu!", - pašaukė ji Luką. "Tai ne gatvės aktorius, tai Jurgio kiaulė!"
En: "Hey, you!" she called out to Lukas. "That's not a street performer, that's Jurgis' pig!"

Lt: Lukas nustebęs atsišiaušė ir pažvelgė į Gabiją.
En: Surprised, Lukas jumped back and looked at Gabija.

Lt: "Oho, tikrai? Man atrodė, kad čia kažkokia gatvės menininko šou dalis," - atsakė jis, raudonuodamas.
En: "Oh, really? I thought it was part of some street artist's show," he replied, blushing.

Lt: Gabija prieėjo arčiau ir paaiškino, kad Jurgis leidžia savo augintinei Mika pasivaikščioti, nes tai pritraukia turistų dėmesį prie jo parduotuvės.
En: Gabija stepped closer and explained that Jurgis lets his pet Mika take a walk because it attracts tourist attention to his shop.

Lt: "Bet vis tiek ačiū, kad norėjai paremti meną," - nusišypsojo Gabija.
En: "But still, thank you for wanting to support the arts," Gabija smiled.

Lt: Jurgis, pasigirdęs juoką, priėjęs prie Luko, rankoje laikė šviežių bandelių maišelį.
En: Having heard the laughter, Jurgis approached Lukas, holding a bag of fresh pastries.

Lt: "Matau, Mika vėl jūsų susidomėjimą prikaustė," - pasakė Jurgis, paimdamas Miką už virvutės.
En: "I see Mika has captured your interest again," Jurgis said, taking Mika by the lead.

Lt: "Nesijaudink, ji mėgsta būti centre dėmesio."
En: "Don't worry, she likes to be the center of attention."

Lt: Luko gėda išgaravo, kai jis, Jurgis, Gabija ir kiti praeiviai pradėjo dalintis šypsniukais ir juokais apie neįprastą gatvės "artistą".
En: Lukas' embarrassment faded as he, Jurgis, Gabija, and other passersby began to share smiles and jokes about the unusual "artist" on the street.

Lt: Lukas suprato, kad senamiestis pilnas netikėtų nuotykių ir nuo šiol niekada nežiūrės į kiaules taip, kaip anksčiau.
En: Lukas realized that the old town is full of unexpected adventures, and from now on, he would never look at pigs the same way as before.

Lt: Ir taip, Vilniaus senamiestis tapo dar vienu linksmino atsiminimu Luko nuotykiaujant po miestą.
En: And so, the old town of Vilnius became another delightful memory for Lukas as he explored the city.