Rakia Laughter: A Night of Friendship in Belgrade

In this episode, we'll revel in the heartwarming tale of a mistaken glass of rakia leading to an unforgettable night of laughter and connection in Belgrade.

Sr: Врви Цркве Светог Марка блещу на сунцу, а гулаш мирисе из кухиње Ане, Петра и Јована, у њиховој кући у Београду.
En: The bell towers of St. Mark's Church shone in the sun, while the aroma of goulash wafted from Ana, Petar, and Jovan's kitchen, in their home in Belgrade.

Sr: Забава је била на врхунцу.
En: The party was at its peak.

Sr: Људи су се смејали, певали су војвођанске песме о сувом корнфлексу и пили раширену, традиционалну српску ракију.
En: People were laughing, singing Vojvodina songs about dry corn flakes, and drinking generous, traditional Serbian rakia.

Sr: Ана, с љубазним осмехом, била је домаћин као ниједан други.
En: Ana, with a kind smile, was a host like no other.

Sr: Носила је показница гостима и смејала се свим шалима.
En: She carried a tray of drinks to the guests and laughed at all the jokes.

Sr: Са круговима ракије долазили су и кругови прича.
En: With rounds of rakia came rounds of stories.

Sr: Јован је, бацајући уздигнуту чашу, започео причу о вуковима који беже изворима Дунава.
En: Jovan, raising his glass, began a tale about wolves fleeing from the springs of the Danube.

Sr: У том тренутку, Ана је одлучила да напуни Петрову чашу ракије.
En: At that moment, Ana decided to fill Petar’s glass with rakia.

Sr: Она је замахнула боцом и напунила га, не свести је да је то била била боца воде, не ракија.
En: She grabbed a bottle and poured it, unaware that it was actually water, not rakia.

Sr: Када је Петар подигао чашу, они су опет певали песму.
En: When Petar lifted the glass, they resumed singing a song.

Sr: Он диже чашу, гледа у своје пријатеље и направи дубок глотај.
En: He raised the glass, looked at his friends, and took a deep sip.

Sr: Изненађен, погледа га озбиљно, али непокварено.
En: Surprised, he looked serious, but unfazed.

Sr: "Ово је најбоља ракија коју сам икада пробао," рекао је он, што је изазвало велики смех код свих.
En: "This is the best rakia I've ever tasted," he said, causing great laughter among everyone.

Sr: Ана је тада схватила шта је урадила и очи су јој сјајиле у смеху док је проказивала сопствену грешку.
En: Ana then realized what she had done and her eyes sparkled with laughter as she acknowledged her mistake.

Sr: Јован, најстарији од свих, се видео њеног смеха и чаоха воде у Петровој руци.
En: Jovan, the eldest of them all, noticed her amusement and the glass of water in Petar's hand.

Sr: Он је прокоментарисао, "Биће то дуга ноћ".
En: He commented, "It's going to be a long night."

Sr: И била је то дуга ноћ, пуна смеха и љубазности.
En: And it was a long night, full of laughter and kindness.

Sr: Бескрајна оданост култури и пријатељству, признали би да би било теже пролазити кроз живот без оваквих тренутака.
En: A boundless dedication to culture and friendship, they would admit that life would be harder without such moments.

Sr: Вода или ракија, све је то било део игре, шале коју ће причати недељама.
En: Water or rakia, it was all part of the game, a joke they would tell for weeks.

Sr: Београд, као што обично бива, био је сведок њихових радости и веза које су били способни да створе.
En: Belgrade, as usual, witnessed their joy and the bonds they were capable of creating.