Redeeming a KFC Blunder: Wojtek’s Tourist Adventure

In this episode, we'll join Wojtek as he leads a group of tourists on a journey through the history, culture, and unexpected culinary experiences of Warsaw.

Pl: Hak: Wojtek uwielbiał dzielić się swoją wiedzą o historii Warszawy z innymi, a dzisiaj miał okazję pełnić rolę przewodnika turystycznego.
En: Hak: Wojtek loved to share his knowledge of the history of Warsaw with others, and today he had the opportunity to act as a tourist guide.

Pl: Wojtek wyruszył z grupą turystów w stronę Pałacu Kultury i Nauki.
En: Wojtek set off with a group of tourists towards the Palace of Culture and Science.

Pl: Opowiadał im o historii tej budowli, która pochodzi z okresu PRL-u.
En: He told them about the history of this building, which dates back to the period of the People's Republic of Poland.

Pl: Grupa z wypiekami na twarzy słuchała Wojtka, który opowiadał o tym, jak wyglądało życie w Polsce przed rozpadem Związku Radzieckiego.
En: The group with flushed faces listened to Wojtek, who talked about what life was like in Poland before the collapse of the Soviet Union.

Pl: Jednakże, Wojtek zaczął się zanudzać swoimi własnymi opowieściami, więc zdecydował, że pokaże turystom swoją ulubioną knajpę, w której można zjeść najlepsze kurczaki.
En: However, Wojtek became bored with his own stories, so he decided to show the tourists his favorite restaurant where you can eat the best chicken.

Pl: Powiedział grupie turystów, że to w sam raz czas na przerwę i razem udali się na ulicę Świętokrzyską, gdzie znajdowała się restauracja KFC.
En: He told a group of tourists that it was time for a break and together they went to Świętokrzyska Street, where there was a KFC restaurant.

Pl: Kiedy dotarli na miejsce, Wojtek wskazał turystom, gdzie mogą sobie zamówić jedzenie.
En: When they arrived, Wojtek showed the tourists where they could order food.

Pl: Grupa turystów, zadowolona z wyboru, zaczęła się cieszyć nowym doświadczeniem gastronomicznym.
En: Satisfied with their choice, a group of tourists began to enjoy a new gastronomic experience.

Pl: Jednakże, Wojtek zauważył, że czas szybko leci i zaraz będzie musiał udać się z grupą z powrotem do miejsca, z którego zaczynali.
En: However, Wojtek noticed that time was flying by quickly and he would soon have to go back with the group to where they started.

Pl: Musiał działać szybko.
En: He had to act fast.

Pl: Po kilkunastu minutach, grupa turystów zakończyła posiłek, ale po tym, co dzieje się dalej, Wojtek zaczął żałować swojej decyzji o przerwie w KFC.
En: After a dozen or so minutes, the group of tourists finished their meal, but after what happened next, Wojtek began to regret his decision to take a break at KFC.

Pl: Grupa zaczęła narzekać, że źle się czują i mają problemy z trawieniem, co spowodowało opóźnienie w programie zwiedzania.
En: The group began to complain that they were not feeling well and had digestive problems, which resulted in a delay in the tour program.

Pl: Wojtek poczuł się winny i zaczął działać, aby odzyskać sympatię grupy.
En: Wojtek felt guilty and acted to regain the group's sympathy.

Pl: Podjął decyzję, że zabierze ich na spacer po pobliskiej dzielnicy Praga, która była znana z malowniczych kamienic i zabytkowych uliczek.
En: He decided to take them for a walk around the nearby district of Praga, which was known for its picturesque tenement houses and historic streets.

Pl: Grupa turystów ucieszyła się z pomysłu i zdecydowanie bardziej doceniła Wojtka.
En: The group of tourists was happy with the idea and definitely appreciated Wojtek more.

Pl: Spacer po dzielnicy Praga okazał się sukcesem i zadowolenie grupy turystów urosło.
En: A walk around the Praga district turned out to be a success and the satisfaction of the group of tourists grew.

Pl: Wojtek był dumny z tego, że potrafił odkupić swoją wpadkę w KFC i zrobić coś, co całkowicie zmieniło nastrój grupy turystów.
En: Wojtek was proud that he was able to redeem his KFC blunder and do something that completely changed the mood of a group of tourists.

Pl: Koniec końców, Wojtek zakończył swoją historię w bardzo zadowalającym stylu, prowadząc swoją grupę turystów w kierunku Pałacu Kultury i Nauki z nowym, pozytywnym nastawieniem.
En: In the end, Wojtek ended his story in a very satisfactory way, leading his group of tourists towards the Palace of Culture and Science with a new, positive attitude.