Revolving Door Romance: Pieter’s Spin of Love

Fluent Fiction – Afrikaans
www.FluentFiction.org/Afrikaans
Story Transcript:
Af: Daar was ‘n keer ‘n klein dorpie waar die son altyd vrolik geskyn het en waar die mense net so warm was soos die sonstrale.
En: Once upon a time, there was a little town where the sun always shone brightly and where the people were just as warm as the sunrays.

Af: In die hartjie van die dorpie was daar ‘n ou, groot gebou wat almal geken het as die Spurwegstasie.
En: In the heart of the town stood an old, large building that everyone knew as the Railway Station.

Af: Dit was ‘n plek van ontmoeting, van afskeid, en soms het dit dien as ‘n toneel vir klein avonture.
En: It was a place of gatherings, of farewells, and sometimes it served as a stage for small adventures.

Af: Op die Spurwegstasie was passasiers altyd gejaagd om hul treine te vang, behalwe vir Pieter, ‘n jong man met groot, dromerige oë en ‘n sagte hart.
En: At the Railway Station, passengers were always in a rush to catch their trains, except for Pieter, a young man with big, dreamy eyes and a gentle heart.

Af: Hy was anders; hy het altyd tyd gemaak om die blomme langs die stasie se ingang te bewonder en vriendelik gegroet na elke voëltjie wat hy verbygestap het.
En: He was different; he always made time to admire the flowers at the station’s entrance and greeted every little bird he passed by.

Af: Op ‘n besonderse dag, met die lug so helder soos Pieter se gees, het hy die Stasie binnegegaan, nie om ‘n trein te vang nie, maar om sy vriendin, Sophia, te ontmoet.
En: On a particular day, with the sky as clear as Pieter’s spirit, he entered the station, not to catch a train, but to meet his girlfriend, Sophia.

Af: Sophia was ‘n vrou met ‘n laggie so aansteeklik dat selfs die mees somber pendelaar ‘n glimlag op hulle gesig sou toor.
En: Sophia was a woman with a laugh so infectious that even the most somber commuter would conjure a smile on their face.

Af: Pieter het reguit na die Spurwegstasie se draaideur gestap met ‘n blom agter sy oor vir Sophia.
En: Pieter walked straight to the Railway Station’s revolving door with a flower behind his ear for Sophia.

Af: Maar voordat hy dit besef het, het sy tas vasgehaak in die deur en skielik het hy vinnig in sirkels begin draai.
En: But before he realized it, his bag got caught in the door and suddenly he started spinning quickly in circles.

Af: Op-af, rond en rond, sy voete kon net nie stop nie.
En: Up and down, round and round, his feet just couldn’t stop.

Af: Die mense om Pieter het begin lag, en sommige het hul fone uitgepluk om videos te neem.
En: The people around Pieter started laughing, and some took out their phones to record videos.

Af: Maar in die middel van die chaos, het Sophia opgedaag.
En: But in the midst of the chaos, Sophia appeared.

Af: Sy was eers geskok, maar toe begin sy ook lag.
En: At first, she was shocked, but then she started laughing too.

Af: Met haar hulp, en na ‘n paar goed getimede duikslae, het Pieter uiteindelik uit die deur gebreek, effens duiselig, maar ongedeerd.
En: With her help, and after a few well-timed tugs, Pieter finally broke free from the door, slightly dizzy but unharmed.

Af: Die hele situasie het skielik ‘n vertoning geword dat die ander reisigers om Pieter en Sophia geskaar het, en toe Pieter sy hand uitreik na Sophia met die effens verfomfaaide blom, was dit die perfekte einde tot ‘n onverwagse avontuur.
En: The entire situation suddenly became a spectacle as the other travelers gathered around Pieter and Sophia, and when Pieter reached out his hand to Sophia with the slightly crumpled flower, it was the perfect end to an unexpected adventure.

Af: Die blom was dalk nie perfek nie, maar die glimlag op Sophia se gesig was.
En: The flower may not have been perfect, but the smile on Sophia’s face was.

Af: So as jy ooit weer by die Spurwegstasie verbyloop, onthou die dag toe die draaideur ‘n bron van gelag en liefde geword het.
En: So if you ever pass by the Railway Station again, remember the day when the revolving door became a source of laughter and love.

Af: En miskien maak Pieter en Sophia jou ook aan die lag.
En: And maybe Pieter and Sophia will also make you laugh.

Vocabulary Words:
Daar was : Once
dorpie : town
son : sun
vrolik geskyn het : shone
altyd : always
vrolik : brightly
mense : people
warm : warm
sonstrale : sunrays
hartjie : heart
gestaan : stood
oud : old
groot : large
gebou : building
almal : everyone
geken het : knew
Spurwegstasie : Railway Station
ontmoeting : gatherings
afskeid : farewells
en soms : sometimes
het gedien : served
toneel : stage
klein : small
avonture : adventures
passasiers : passengers
gejaagd : rush
vang : catch
treine : trains
behalwe vir : except for
jong : young