Risky Recycled Leather: Wojtek’s Success Story

In this episode, we'll join Kasia, Mateusz, and Wojtek on their entrepreneurial journey to creating sustainable products from recycled leather at the Wojtkowski Research Center.

Pl: W Wojtkowskim Ośrodku Badawczym w Krakowie, Kasia i Mateusz mieli super pomysł!
En: At the Wojtkowski Research Center in Krakow, Kasia and Mateusz had a great idea!

Pl: Chcieli sprzedawać uchwyty na butelki wykonane z recyklingowanej skóry obuwniczej.
En: They wanted to sell bottle holders made of recycled shoe leather.

Pl: Dzięki swojemu świetnemu przełomowi naukowemu postanowili przekonać Wojtka, aby dołączył do ich zespołu.
En: Thanks to their great scientific breakthrough, they decided to convince Wojtek to join their team.

Pl: Wojtek był trochę niezdecydowany, ale zdecydował się spróbować wina.
En: Wojtek was a bit hesitant but decided to try the wine.

Pl: To była najgorsza decyzja.
En: It was the worst decision.

Pl: Kiedy odstawił szklankę, przypadkowo wylał na swój fartuch laboratoryjny.
En: As he put the glass down, he accidentally spilled it on his lab coat.

Pl: Koniecznie musiał go wymienić.
En: He had to replace it.

Pl: Kasia i Mateusz widzieli swoją szansę!
En: Kasia and Mateusz saw their chance!

Pl: Postanowili przekonać go, żeby zdecydował się na sprzedaż uchwytów z recyklingowanej skóry.
En: They decided to convince him to sell handles made of recycled leather.

Pl: Gotowi byli pokazać mu na żywo, jak to działa!
En: They were ready to show him live how it works!

Pl: Wojtek szybko się zdecydował, zaczął działać, a Kasia i Mateusz pomagali mu w każdy możliwy sposób.
En: Wojtek quickly made up his mind, started working, and Kasia and Mateusz helped him in every possible way.

Pl: Zaczynali być coraz bardziej zadowoleni z ich pracy, a uchwyty wykonane z recyklingowanej skóry były bardzo popularne.
En: They began to be more and more satisfied with their work, and handles made of recycled leather were very popular.

Pl: W końcu nadszedł dzień, kiedy udało im się sprzedać swoje pierwsze uchwyty.
En: Finally, the day came when they managed to sell their first handles.

Pl: Kasia i Mateusz byli bardzo szczęśliwi, a Wojtek zrozumiał, że warto w nie inwestować.
En: Kasia and Mateusz were very happy, and Wojtek understood that it was worth investing in them.

Pl: Wszyscy byli niesamowicie podekscytowani, a Kasia i Mateusz planowali już dalszy rozwój swojego biznesu.
En: Everyone was incredibly excited, and Kasia and Mateusz were already planning further development of their business.

Pl: A Wojtek zrozumiał, że warto słuchać innych i czasami zaryzykować, żeby osiągnąć sukces.
En: And Wojtek understood that it is worth listening to others and sometimes taking risks to achieve success.

Pl: Koniec.
En: End.