Safari Mystery: Unforgettable Encounter Under African Stars

In this episode, we'll venture deep into the night on a safari in the Kruger National Park, where an unexpected and mysterious light transforms a routine game drive into an unforgettable adventure.

Af: Die son het pas agter die horison verdwyn.
En: The sun has just disappeared behind the horizon.

Af: Johan en Annelie sit stil in die oop veldwa van die nagritte in die Krugerwildtuin.
En: Johan and Annelie sit quietly in the open safari truck during the night drives in the Kruger National Park.

Af: Die veld is stil.
En: The field is silent.

Af: Die gidse se stemme is sag.
En: The guides' voices are soft.

Af: Hulle kyk vir diere in die donker.
En: They look for animals in the dark.

Af: Skielik sien Johan iets vreemds.
En: Suddenly, Johan sees something strange.

Af: 'n Lig skitter in die bosse.
En: A light glimmers in the bushes.

Af: Dit is helder en vreemd.
En: It is bright and unusual.

Af: Hy fluister vir Annelie: "Kyk! Daar is 'n lig."
En: He whispers to Annelie: "Look! There's a light."

Af: Annelie staar na die skitterende lig.
En: Annelie stares at the shimmering light.

Af: Dit beweeg stadig in die bosse.
En: It moves slowly in the bushes.

Af: Sy fluister terug: “Wat kan dit wees?”
En: She whispers back: “What could it be?”

Af: Die veldwagter merk hulle op.
En: The game ranger notices them.

Af: Hy kyk ook na die lig.
En: He also looks at the light.

Af: “Dit is nie normaal nie,” sê hy.
En: “This is not normal,” he says.

Af: “Ons moet ondersoek instel.”
En: “We need to investigate.”

Af: Die veldwa ry stadig nader aan die lig.
En: The safari truck moves slowly closer to the light.

Af: Hulle hou hul asem op.
En: They hold their breath.

Af: Dit is stil, behalwe vir die dromende klanke van die bos.
En: It is quiet except for the droning sounds of the bush.

Af: Dan sien hulle die bron van die lig.
En: Then they see the source of the light.

Af: 'n Geheimsinnige voorwerp hang tussen die bome.
En: A mysterious object hangs between the trees.

Af: Dit is helder en rond.
En: It is bright and round.

Af: Knoppiesdierjies fladder om dit.
En: Fireflies flutter around it.

Af: Annelie blink van opwinding.
En: Annelie beams with excitement.

Af: “Dis so mooi!” sê sy.
En: “It's so beautiful!” she says.

Af: Johan knik, maar hou sy oë op die vreemde lig.
En: Johan nods but keeps his eyes on the strange light.

Af: Die veldwagter skud sy kop.
En: The game ranger shakes his head.

Af: “Ek het nog nooit so iets gesien nie,” sê hy.
En: “I've never seen something like this before,” he says.

Af: “Dit lyk nie natuurlik nie.”
En: “It doesn’t look natural.”

Af: Die veldwa stop.
En: The safari truck stops.

Af: Johan en Annelie klim versigtig af.
En: Johan and Annelie carefully climb down.

Af: Hulle stap nader aan die lig.
En: They step closer to the light.

Af: Die atmosfeer is sereen maar ook ongelukkig.
En: The atmosphere is serene but also uneasy.

Af: Dit voel asof iets groot in die lug hang.
En: It feels as if something significant hangs in the air.

Af: Skielik hoor hulle 'n fluitgeluid.
En: Suddenly, they hear a whistling sound.

Af: Dit is hoog en vreemd.
En: It is high-pitched and strange.

Af: Die knoppiesdierjies vlieg verder weg van die lig.
En: The fireflies fly away from the light.

Af: Johan en Annelie paniekerig en wonder wat aan die gang is.
En: Johan and Annelie panic and wonder what is happening.

Af: Die veldwagter bly rustig.
En: The game ranger remains calm.

Af: Hy dink diep na.
En: He thinks deeply.

Af: “Kom ons wag,” sê hy kalm.
En: “Let’s wait,” he says calmly.

Af: “Miskien kom ons agter wat dit is.”
En: “Maybe we’ll find out what it is.”

Af: Na 'n rukkie verdof die lig.
En: After a while, the light dims.

Af: Die knoppiesdierjies vlieg terug na hul plekke in die bome.
En: The fireflies return to their places in the trees.

Af: Die fluitgeluid stop.
En: The whistling sound stops.

Af: Alles raak weer stil.
En: Everything becomes quiet again.

Af: Johan en Annelie staan in verwondering.
En: Johan and Annelie stand in awe.

Af: “Dit was ongelooflik,” sê Johan.
En: “That was incredible,” says Johan.

Af: “Wat dink jy was dit?”
En: “What do you think it was?”

Af: Annelie glimlag.
En: Annelie smiles.

Af: “Ek weet nie, maar dit was pragtig.
En: “I don’t know, but it was beautiful.

Af: Dit was soos 'n droom.”
En: It was like a dream.”

Af: Die veldwagter haal asem.
En: The game ranger takes a breath.

Af: “Soms sien ons dinge wat ons nie verstaan nie.
En: “Sometimes we see things we don’t understand.

Af: Die natuur het baie geheime.”
En: Nature has many secrets.”

Af: Hulle klim terug in die veldwa.
En: They climb back into the safari truck.

Af: Terwyl dit stadig terugry na die kamp, bly almal stil.
En: As it slowly drives back to the camp, everyone remains silent.

Af: Die geheim van die lig bly onopgelos, maar die avontuur sal altyd in hul herinneringe gewees.
En: The mystery of the light remains unsolved, but the adventure will always linger in their memories.

Af: In die Krugerwildtuin is daar altyd 'n nuwe verrassing.
En: In the Kruger National Park, there is always a new surprise.

Af: Die einde.
En: The end.