School Trip Inspires Future Architect at Parc Güell

In this episode, we'll join Júlia and her classmates on a magic-filled school trip to Parc Güell, where the art of Antoni Gaudí inspires dreams of future architectural marvels.

Ca: El sol lluïa brillant sobre Barcelona.
En: The sun shone brightly over Barcelona.

Ca: Júlia i els seus companys de classe caminaven pel Parc Güell.
En: Júlia and her classmates walked through Parc Güell.

Ca: Era una excursió escolar.
En: It was a school trip.

Ca: Tots estaven emocionats.
En: Everyone was excited.

Ca: Anaven a descobrir l'obra de l'arquitecte Antoni Gaudí.
En: They were going to discover the work of architect Antoni Gaudí.

Ca: "Mireu aquesta escultura," va dir la mestra.
En: "Look at this sculpture," said the teacher.

Ca: "És una salamandra feta de mosaic.
En: "It's a salamander made of mosaic.

Ca: Gaudí era famós per utilitzar trossos de ceràmica per crear art.
En: Gaudí was famous for using pieces of ceramics to create art."

Ca: "Júlia observava amb atenció.
En: Júlia observed attentively.

Ca: Els colors eren vius: blau, verd i groc.
En: The colors were vivid: blue, green, and yellow.

Ca: Els seus companys també estaven impressionats.
En: Her classmates were also impressed.

Ca: Els ulls de tots feien pampallugues d'admiració.
En: Everyone's eyes were gleaming with admiration.

Ca: Després, van caminar cap a l'escalinata del drac.
En: Then, they walked towards the dragon staircase.

Ca: Hi havia molta gent fent fotos.
En: There were many people taking photos.

Ca: La mestra els va explicar que aquell lloc era molt famós.
En: The teacher explained that this place was very famous.

Ca: Júlia va treure la seva càmera i va fer una foto.
En: Júlia took out her camera and snapped a picture.

Ca: "Fantàstic," va pensar.
En: "Fantastic," she thought.

Ca: "Podré ensenyar aquesta foto als meus pares.
En: "I can show this photo to my parents."

Ca: "La classe va continuar cap al banc ondulant.
En: The class continued towards the undulating bench.

Ca: Era llarg i serpentejava com una serp.
En: It was long and meandered like a snake.

Ca: Estava recobert de trossos de ceràmica de tots colors.
En: It was covered with pieces of ceramics of all colors.

Ca: Júlia s'hi va asseure.
En: Júlia sat on it.

Ca: Se sentia com si estigués dins d'un conte de fades.
En: She felt as if she were inside a fairy tale.

Ca: "Gaudí volia que la gent se sentís còmoda aquí," va dir la mestra.
En: "Gaudí wanted people to feel comfortable here," said the teacher.

Ca: "Ell volia que cada racó fos especial.
En: "He wanted every corner to be special."

Ca: "A prop del banc, van veure columnes que semblaven arbres.
En: Near the bench, they saw columns that looked like trees.

Ca: Júlia s'enamorava més i més del Parc Güell.
En: Júlia was falling more and more in love with Parc Güell.

Ca: Tot era màgic.
En: Everything was magical.

Ca: Finalment, es van aturar davant la casa del guarda.
En: Finally, they stopped in front of the guard's house.

Ca: Tenia una forma curiosa, amb una teulada que semblava de caramel.
En: It had an unusual shape, with a roof that looked like candy.

Ca: La mestra els va explicar que Gaudí tenia una imaginació desbordant.
En: The teacher explained that Gaudí had an overflowing imagination.

Ca: Júlia va somriure.
En: Júlia smiled.

Ca: Gaudí l'inspirava a somniar.
En: Gaudí inspired her to dream.

Ca: Va decidir que algun dia volia ser arquitecta i crear llocs bonics com el Parc Güell.
En: She decided that one day she wanted to be an architect and create beautiful places like Parc Güell.

Ca: Quan va arribar el moment de marxar, estava trist d'anar-se'n, però també emocionada pel futur.
En: When it was time to leave, she was sad to go but also excited about the future.

Ca: Sabia que aquest dia al Parc Güell l'havia canviat per sempre.
En: She knew that this day at Parc Güell had changed her forever.

Ca: Amb un últim cop d'ull a les meravelles de Gaudí, Júlia i els seus companys van pujar a l'autobús, amb els cors plens d'inspiració.
En: With one last glance at Gaudí's wonders, Júlia and her classmates boarded the bus, their hearts full of inspiration.