Secrets Beneath Bratislava: Marek’s Historic Discovery

In this episode, we'll join Marek on his thrilling journey as he uncovers an ancient royal secret hidden deep within the corridors of Bratislava Castle, changing the course of Slovak history forever.

Sk: Na vrchole dňa, slnko svietilo nad Bratislavským hradom.
En: At the peak of the day, the sun shone over Bratislava Castle.

Sk: Marek sa prechádzal po starodávnych chodbách.
En: Marek wandered through the ancient corridors.

Sk: Miloval históriu a obdivoval majestátnosť hradu.
En: He loved history and admired the grandeur of the castle.

Sk: Nespočetné príbehy sa šepkali v týchto múroch.
En: Countless stories whispered within these walls.

Sk: Tento deň však mal byť výnimočný.
En: Yet, this day was destined to be special.

Sk: Marek zrazu zakopol o kameň, ktorý vyčnieval zo zeme.
En: Suddenly, Marek stumbled over a stone that protruded from the ground.

Sk: Všimol si, že podlaha je nerovnomerná.
En: He noticed that the floor was uneven.

Sk: Kameň bol voľný.
En: The stone was loose.

Sk: Opatrne ho vytiahol.
En: Carefully, he pulled it out.

Sk: Pod kameňom bola stará drevená poklop.
En: Under the stone was an old wooden hatch.

Sk: Srdce mu búšilo vzrušením.
En: His heart pounded with excitement.

Sk: Otvoril poklop a uvidel schody vedúce dolu.
En: He opened the hatch and saw stairs leading down.

Sk: "Môže to byť tajná miestnosť!" pomyslel si Marek a pustil sa dolu schodmi.
En: "This could be a secret room!" Marek thought and descended the stairs.

Sk: Na konci schodov bola veľká kamenná komnata.
En: At the bottom was a large stone chamber.

Sk: Steny boli pokryté starými mapami a rezbami.
En: The walls were covered with old maps and carvings.

Sk: V strede miestnosti stál veľký drevený stôl plný rôznych artefaktov.
En: In the center of the room stood a large wooden table full of various artifacts.

Sk: Burkol si.
En: He caught his breath.

Sk: "Čo to asi všetko znamená?" Marek si spomenul na svoje hodiny dejepisu.
En: "What could all this mean?" Marek recalled his history lessons.

Sk: Rozpoznal niektoré symboly.
En: He recognized some of the symbols.

Sk: Boli to znaky kráľovskej rodiny, ktorú už dávno považovali za stratenú.
En: They were signs of the royal family, long thought to be lost.

Sk: Uvedomil si, že našiel dôkaz o tajnej kráľovskej línii.
En: He realized he had found evidence of a secret royal lineage.

Sk: Zrazu Marek uvidel starý pergamen.
En: Suddenly, Marek saw an old parchment.

Sk: Bol na ňom rodostrom s menami kráľovskej dynastie.
En: On it was a family tree with the names of the royal dynasty.

Sk: Na samom konci bolo meno a dátum neznámeho dediča.
En: At the very end was the name and date of an unknown heir.

Sk: Všetko nasvedčovalo tomu, že kráľovská línia pokračovala tajne.
En: Everything indicated that the royal line continued in secret.

Sk: Marek sa celý chvel.
En: Marek trembled all over.

Sk: Vrátil sa s pergamenom na povrch a oslovil odborníkov z múzea.
En: He returned to the surface with the parchment and contacted specialists from the museum.

Sk: Spoločne plánovali ďalšiu výpravu do tajnej miestnosti.
En: Together, they planned a further expedition into the secret room.

Sk: Celé mesto Bratislava začalo vrieť nadšením z objavu.
En: The entire city of Bratislava buzzed with excitement over the discovery.

Sk: Výskum priniesol nové kapitolky do slovenskej histórie.
En: The research brought new chapters into Slovak history.

Sk: Marek bol hrdý na svoj objav.
En: Marek was proud of his discovery.

Sk: Tajomstvo ukryté pod hradom navždy zmenilo jeho život.
En: The secret hidden beneath the castle forever changed his life.

Sk: Výprava do neznámeho ho obohatila a priniesla nové poznanie.
En: The venture into the unknown enriched him and brought new knowledge.

Sk: A starodávne múry hradu teraz šeptali ďalší vzrušujúci príbeh.
En: And the ancient walls of the castle now whispered yet another thrilling story.

Sk: Tak skončil deň, keď Marek odhalil tajomnú minulosť nášho hradu.
En: Thus ended the day when Marek revealed the mysterious past of our castle.

Sk: Tajomstvo bolo odkryté a hrdina našej histórie bol znova oslávený.
En: The secret was uncovered and the hero of our history was celebrated once more.