Shear Surprise: A Cliff-side Comedy

explore a humorous cliff-side misadventure among new friends in Ireland

Ga: Bhí lá breá geal i mí Iúil agus bhí Aoife, Cillian, agus Saoirse ar turas go hÁillte an Mhothair.
En: It was a beautiful, bright day in July and Aoife, Cillian, and Saoirse were on a trip to the Cliffs of Moher.

Ga: Lá álainn a bhí ann le spéir gorm agus grian ag taitneamh go geal.
En: It was a lovely day with a blue sky and a bright shining sun.

Ga: Chuir Aoife moladh rompu go ngabhfadh siad ag siúl feadh na n-áillte chun radharcanna áille agus grianghraif a fháil.
En: Aoife suggested that they take a walk through the cliffs to see beautiful views and take photos.

Ga: Bhí Saoirse agus Cillian ar bís agus tosnaíonn siad ar an eachtra.
En: Saoirse and Cillian were excited and they began the adventure.

Ga: Nuair a bhí siad ag siúl, chonaic Aoife carraig mór gar don chosán.
En: As they were walking, Aoife saw a large rock near the path.

Ga: Bhí cuma chothrom uirthi, agus shíl Aoife go bhféadfadh sí suí air chun grianghraf deas a thógáil leis an fharraige i gcúlra.
En: She had a thoughtful look, and Aoife thought she could sit on it to take a nice photo with the sea in the background.

Ga: Ní fhaca sí go raibh caora ag ithe féir in aice leis an gcarraig.
En: She did not see that there were sheep eating grass near the rock.

Ga: Gan smaoineamh, shiúil Aoife i dtreo na carraige, agus in am ar bith, shuigh sí síos go tapa.
En: Without thinking, Aoife walked towards the rock, and suddenly, she quickly sat down.

Ga: Ach ní carraig a bhí ann in aon chor ach caora fíor mhaith a bhí ag laige ansin.
En: But it wasn't a rock at all, but a very tired sheep.

Ga: Léim an chaora in airde, ag meileadh le heagla, agus chaith Aoife ar an talamh!
En: The sheep jumped up in surprise, bleating, and Aoife fell to the ground!

Ga: Bhí ionadh agus gáire ar Cillian agus Saoirse nuair a chonaic siad a ndearna Aoife.
En: Cillian and Saoirse were surprised and laughed when they saw what Aoife had done.

Ga: Bhí Aoife beagáinín náirithe ach ní fhéadfadh sí cabhrú ach gáire a dhéanamh freisin.
En: Aoife was a little embarrassed but could only join in laughing too.

Ga: D'éirigh leo, tar éis an eachtra sin, a bheith ag gáire le chéile ar feadh i bhfad.
En: They managed to keep laughing together for a long time after that adventure.

Ga: Bhí an lá fós óg agus cinneann siad leanacht lena dturas timpeall na hAillte agus aithne níos fearr a chur ar a chéile.
En: The day was still young, and they decide to continue their trip around the Cliffs and get to know each other better.

Ga: Ag deireadh an lae, d'fhéach siad siar ar na grianghraif a thóg siad – fiú an ceann le Aoife agus an chaora!
En: At the end of the day, they looked back at the photos they had taken - even the one with Aoife and the sheep.

Ga: Bhí ceacht foghlamtha ag Aoife – féach go cúramach sula suíonn tú síos!
En: Aoife learned a lesson - look carefully before sitting down!

Ga: Is amhlaidh go ndeachaigh an triúr abhaile go sona sásta tar éis lae lán eachtraí agus cuimhní cinn, agus le ceacht nua foghlamtha ag Aoife.
En: The three of them happily went home after a day full of adventures and memories, and with a new lesson learned by Aoife.

Ga: Bhí cairdeas daingean cruthaithe eatarthu, agus scéal greannmhar le roinnt go deo.
En: A strong friendship had been formed between them, and a funny story to share forever.