Ski Pro Lars: Carving Joy in the Streets of Oslo

In this episode, we'll dive into the exhilarating journey of Lars, a man who set out to ski down the streets of Oslo, turning a city into his winter wonderland and creating unforgettable memories for all who witnessed him.

Nb: I Oslo, en by full av liv og lys, bor det en mann ved navn Lars. En dag, midt i rushtiden, bestemte Lars seg for å ta på seg skiene.
En: In Oslo, a city full of life and light, there is a man named Lars. One day, in the middle of rush hour, Lars decided to put on his skis.

Nb: Lars bor i en lys leilighet på Grünerløkka. I leiligheten henger det en kalender full av minner. Fredag, 6. november er sirklet inn med rødt. "Skidag," står det. Dette er dagen Lars har bestemt seg for å gå på ski nedover bygatene i Oslo.
En: Lars lives in a bright apartment in Grünerløkka. In his apartment hangs a calendar full of memories. Friday, November 6th is circled in red. "Ski day," it says. This is the day Lars has decided to ski down the streets of Oslo.

Nb: Sola skinner over Akerselvas bredder. Lars tar fram skiene. Han sjekker bindingene, smører på skifett og spenner fast skiskoene. Så tar han heisen ned.
En: The sun shines over the banks of the Akerselva river. Lars takes out his skis. He checks the bindings, applies ski wax, and fastens his boots. Then he takes the elevator down.

Nb: Grünerløkka er full av folk. Det er lunsjtid og Oslo er i full sving. Lars setter skiene på bakken. Folk stopper opp. De speider etter skiløyper, men ser ingen. De ser bare Lars, klar for en skitur.
En: Grünerløkka is full of people. It's lunchtime and Oslo is bustling. Lars puts his skis on the ground. People stop and look. They scan for ski tracks, but see none. They only see Lars, ready for a ski trip.

Nb: "Må være en promotering," sier en mann med hatt. "For et skiklærmerke, kanskje?"
En: "Must be a promotion," says a man with a hat. "For a ski clothing brand, perhaps?"

Nb: Lars smiler, men sier ingenting. Han dytter fra med staven. Skiene sklir over asfalt. Det er en snodig lyd. Publikumet hans smiler. Noen ler. Alle er forvirret.
En: Lars smiles, but says nothing. He pushes off with his poles. The skis glide over the asphalt. It makes a peculiar sound. His audience smiles. Some laugh. Everyone is confused.

Nb: Lars svinger nedover Thorvald Meyers gate, passerer parken, og skyter fart mot sentrum. Alle han møter er forvirret, men også underholdt. Oslo er ikke kjent for sin skikultur midt i byen, men Lars bryter alle normer.
En: Lars turns down Thorvald Meyers gate, passes the park, and picks up speed towards the city center. Everyone he encounters is confused, yet entertained. Oslo is not known for its skiing culture in the middle of the city, but Lars is breaking all norms.

Nb: Han kommer til Stortinget. Politikere i mørke dresser stopper samtalen og løfter øyenbrynene. Men Lars bare vinker og fortsetter.
En: He reaches the Stortinget. Politicians in dark suits pause their conversations and raise their eyebrows. But Lars just waves and continues on.

Nb: Nedover Karl Johans gate går det unna. Folk stopper opp, tar fram mobilen. "Se på han," ler de. "Han går jo på ski!" De deler klipp på Instagram og alle ser Lars i full fart, med slottet i bakgrunnen.
En: Down Karl Johans gate, he goes fast. People stop and take out their phones. "Look at him," they laugh. "He's skiing!" They share clips on Instagram and everyone sees Lars in full speed, with the palace in the background.

Nb: Lars blir en sensasjon. En mann fra TV2 tar ham igjen ved Nationaltheatret. "Hvorfor går du på ski, Lars?" spør han.
En: Lars becomes a sensation. A man from TV2 catches up with him near the National Theatre. "Why do you ski, Lars?" he asks.

Nb: "Ski gjør meg glad," svarer Lars. "Og jeg ville dele gleden med Oslo."
En: "Skiing makes me happy," Lars replies. "And I wanted to share the joy with Oslo."

Nb: Det blir omtalt i alle medier. "Skiproffen Lars" blir hans nye kallenavn. Lars har skapt liv og røre i Oslo. Hans ukonvensjonelle vinteraktivitet i byen har satt et smil på folks ansikt.
En: It becomes covered in all media. "Ski Pro Lars" becomes his new nickname. Lars has created excitement and commotion in Oslo. His unconventional winter activity in the city has put a smile on people's faces.

Nb: Etter en lang dag på ski, kommer Lars hjem. Han har en følelse av å ha gjort noe spesielt. Ikke bare for seg selv, men for hele sin kjære by. Han har skapt noe uventet, noe gøy, noe unikt. "Skiproffen Lars" har satt sitt preg på Oslo. Og Oslo vil alltid huske den forunderlige dagen når en mann ved navn Lars tok med skiene sine og gikk langs byens gater, gjennom rushtrafikken og rett inn i minnene til alle som så.
En: After a long day of skiing, Lars comes home. He has a feeling of having done something special. Not just for himself, but for his beloved city as a whole. He has created something unexpected, something fun, something unique. "Ski Pro Lars" has made his mark on Oslo. And Oslo will always remember the remarkable day when a man named Lars took his skis and walked along the city streets, through the rush hour, and straight into the memories of all who saw him.