Snowy Beginnings: The Tale of the Crooked Bookshelf in Stockholm

In this episode, we'll embark on a heartwarming journey with Erik, Sofia, and Anna as they face DIY challenges and find joy in unexpected places while setting up their new home in Stockholm.

Sv: Det snöade i Stockholm.
En: It was snowing in Stockholm.

Sv: En förfrusen Erik stod utanför porten till sin nyinköpta lägenhet med två stora lådor på en kärra.
En: A frozen Erik stood outside the gate of his newly purchased apartment with two large boxes on a cart.

Sv: Sofia kom fram bakom honom.
En: Sofia came up behind him.

Sv: Hon hade en röd mössa på sig.
En: She was wearing a red beanie.

Sv: Hon frös och snöt sig i en vit näsduk.
En: She shivered and blew her nose into a white handkerchief.

Sv: Erik öppnade porten och de gick in.
En: Erik opened the gate and they walked in.

Sv: De bodde nu i lägenheten tillsammans.
En: They now lived in the apartment together.

Sv: Eriks lillasyster, Anna, hjälpte dem att flytta.
En: Erik's younger sister, Anna, helped them move.

Sv: Hon bar in lådor och satte dem i ett rum.
En: She carried boxes inside and placed them in a room.

Sv: I det rummet var det tomt.
En: That room was empty.

Sv: Det hade bara vita väggar och ett stort fönster.
En: It only had white walls and a large window.

Sv: Erik, Sofia och Anna skulle montera en bokhylla.
En: Erik, Sofia, and Anna were going to assemble a bookshelf.

Sv: De hade köpt den från IKEA.
En: They had bought it from IKEA.

Sv: "Var är instruktionerna?
En: "Where are the instructions?"

Sv: " frågade Erik.
En: Erik asked.

Sv: Sofia kollade i lådorna.
En: Sofia checked the boxes.

Sv: Hon hittade inte dem.
En: She couldn't find them.

Sv: Anna letade också men hittade dem inte.
En: Anna searched too but didn't find them.

Sv: "Jag tror vi tappade dem", sa Sofia.
En: "I think we lost them," Sofia said.

Sv: Erik suckade.
En: Erik sighed.

Sv: De bestämde sig för att montera bokhyllan ändå.
En: They decided to assemble the bookshelf anyway.

Sv: De tog ut alla bitarna och lade dem på golvet.
En: They took out all the pieces and laid them on the floor.

Sv: Erik började skruva ihop två träbitar.
En: Erik started screwing two pieces of wood together.

Sv: Han vände och vred på dem men han visste inte hur de skulle sitta.
En: He turned and twisted them, but he didn't know how they were supposed to fit.

Sv: Sofia satte ihop två plankor.
En: Sofia put together two planks.

Sv: Hon skrattade när hon märkte att det blev snett.
En: She laughed when she noticed they were crooked.

Sv: Anna bara tittade.
En: Anna just watched.

Sv: Hon tyckte att det var svårt.
En: She thought it was difficult.

Sv: Det tog dem hela dagen.
En: It took them all day.

Sv: De monterade och monterade.
En: They assembled and assembled.

Sv: Till slut var bokhyllan klar.
En: In the end, the bookshelf was finished.

Sv: Den var stor och hög.
En: It was big and tall.

Sv: Men den var också vinglig.
En: But it was also wobbly.

Sv: Den snedde åt ena sidan.
En: It leaned to one side.

Sv: "Vi kanske behöver instruktionerna ändå", sa Anna.
En: "Maybe we do need the instructions after all," Anna said.

Sv: Alla skrattade.
En: They all laughed.

Sv: Men de blev också lite ledsna.
En: But they also felt a bit sad.

Sv: De hade velat ha en fin bokhylla.
En: They had wanted a nice bookshelf.

Sv: Erik, Sofia och Anna gick och satte sig i soffan.
En: Erik, Sofia, and Anna went to sit on the couch.

Sv: De var trötta.
En: They were tired.

Sv: Bokhyllan stod i rummet och snedde.
En: The bookshelf stood in the room, leaning.

Sv: Det var inte snyggt men de brydde sig inte.
En: It wasn't neat, but they didn't care.

Sv: De hade haft roligt.
En: They had had fun.

Sv: De hade skrattat och skrattat.
En: They had laughed and laughed.

Sv: Och nu var de hemma.
En: And now they were home.

Sv: I sin nya lägenhet.
En: In their new apartment.

Sv: I Stockholm.
En: In Stockholm.

Sv: Med en vinglig bokhylla.
En: With a crooked bookshelf.

Sv: Så slutsatsen är, ibland går inte saker som planerat.
En: So the conclusion is, sometimes things don't go as planned.

Sv: Men det är okej.
En: But that's okay.

Sv: Man kan ha kul ändå.
En: You can still have fun.

Sv: Och man kan alltid fixa till det sen.
En: And you can always fix it later.

Sv: Som med en vinglig bokhylla.
En: Like with a crooked bookshelf.

Sv: Erik, Sofia och Anna kommer att fixa den.
En: Erik, Sofia, and Anna will fix it.

Sv: En annan dag.
En: Another day.

Sv: Men för nu, de är bara glada att de är tillsammans.
En: But for now, they are just happy to be together.

Sv: I deras nya hem.
En: In their new home.

Sv: Med en vinglig bokhylla.
En: With a crooked bookshelf.