Sofie’s Tech Adventures in the Autonomous City of Bergen

In this episode, we'll journey with Sofie as she discovers the wonders of a smart city, filled with autonomous boats and drones, and learns how human ingenuity keeps the wheels of technology turning.

Nb: Sofie satt på en benk langs Bryggen i Bergen og så på båtene.
En: Sofie sat on a bench along the Bryggen in Bergen, watching the boats.

Nb: Det var ikke vanlige båter, men autonome båter.
En: These weren't ordinary boats; they were autonomous.

Nb: De kjørte selv.
En: They drove themselves.

Nb: Det var også mange droner over hodet hennes. Dronene leverte varer til folk.
En: There were also many drones above her head, delivering goods to people.

Nb: En dag gikk Sofie langs kaien og oppdaget en liten båt som hadde stoppet.
En: One day, Sofie was walking along the quay and discovered a small boat that had stopped.

Nb: Den var full av pakker.
En: It was full of packages.

Nb: Ingen kom for å hjelpe båten.
En: No one came to help the boat.

Nb: Sofie tenkte: "Hva kan jeg gjøre?".
En: Sofie thought: "What can I do?"

Nb: Hun så på båten og fant en knapp.
En: She looked at the boat and found a button.

Nb: På knappen sto det "Hjelp".
En: On the button, it said "Help."

Nb: Sofie trykket på knappen.
En: Sofie pressed the button.

Nb: Plutselig kom en stor drone og svevde over båten.
En: Suddenly, a large drone appeared, hovering over the boat.

Nb: Dronen løftet båten ut av vannet og fløy mot et lager.
En: The drone lifted the boat out of the water and flew towards a warehouse.

Nb: Sofie smilte.
En: Sofie smiled.

Nb: Hun hadde gjort noe viktig.
En: She had done something important.

Nb: Fortsatt gikk hun videre.
En: She continued walking.

Nb: Hun så andre folk på Bryggen.
En: She saw other people at the Bryggen.

Nb: Alle var opptatt med autonome båter og droner.
En: Everyone was busy with autonomous boats and drones.

Nb: Byen var moderne.
En: The city was modern.

Nb: Alt var så raskt og effektivt.
En: Everything was so fast and efficient.

Nb: Sofie tenkte tilbake på den tiden da folk måtte kjøre båtene selv og bære tunge pakker.
En: Sofie thought back to the time when people had to drive the boats themselves and carry heavy packages.

Nb: Helt innerst i havnen så Sofie en kvinne som vinket.
En: At the very end of the harbor, Sofie saw a woman waving.

Nb: Hun het Emma.
En: Her name was Emma.

Nb: Emma jobbet med dronene.
En: Emma worked with the drones.

Nb: Hun visste alt om hvordan de fungerte.
En: She knew everything about how they operated.

Nb: Sofie gikk bort til henne og spurte: "Hvordan styres båtene og dronene?".
En: Sofie walked over to her and asked, "How are the boats and drones controlled?"

Nb: Emma smilte og svarte: "Det er enkel teknologi.
En: Emma smiled and replied, "It's simple technology.

Nb: Alt er programmert av datamaskiner.
En: Everything is programmed by computers.

Nb: Båtene vet hvor de skal kjøre, og dronene vet hvor de skal fly.
En: The boats know where to go, and the drones know where to fly.

Nb: Men noen ganger trenger de litt hjelp, som i dag."
En: But sometimes they need a little help, like today."

Nb: Sofie var imponert.
En: Sofie was impressed.

Nb: "Kan jeg lære mer om dette?" spurte hun.
En: "Can I learn more about this?" she asked.

Nb: Emma nikket.
En: Emma nodded.

Nb: "Selvfølgelig!
En: "Of course!

Nb: Kom til kontoret i morgen, så kan jeg vise deg."
En: Come to the office tomorrow, and I can show you."

Nb: Neste dag kom Sofie til kontoret.
En: The next day, Sofie went to the office.

Nb: Emma lærte henne om programmering og teknologi.
En: Emma taught her about programming and technology.

Nb: Sofie var rask til å lære.
En: Sofie was quick to learn.

Nb: Snart kunne hun hjelpe til med båtene og dronene også.
En: Soon, she could help with the boats and drones too.

Nb: Flere uker gikk, og Sofie jobbet flittig.
En: Several weeks passed, and Sofie worked diligently.

Nb: Hun hjalp til når båtene stoppet og når dronene trengte kursjusteringer.
En: She helped when the boats stopped and when the drones needed course adjustments.

Nb: Byen ble enda mer effektiv med Sofies hjelp.
En: The city became even more efficient with Sofie's help.

Nb: En dag kom det en stor storm.
En: One day, a big storm came.

Nb: Båtene hadde problemer.
En: The boats had trouble.

Nb: Bryggen var kaotisk.
En: The Bryggen was chaotic.

Nb: Sofie og Emma jobbet hele natten.
En: Sofie and Emma worked all night.

Nb: De sikret at alle leveransene kom fram.
En: They ensured that all deliveries made it through.

Nb: Folk i Bergen var takknemlige.
En: The people of Bergen were grateful.

Nb: Stormen gikk over, og Sofie sto ved Bryggen igjen.
En: The storm passed, and Sofie stood at the Bryggen again.

Nb: Hun så på soloppgangen og tenkte på alt hun hadde lært.
En: She watched the sunrise and thought about everything she had learned.

Nb: Bergen var en by full av teknologi, men også en by full av mennesker som kunne hjelpe.
En: Bergen was a city full of technology, but also a city full of people who could help.

Nb: Sofie følte en varm glede inni seg.
En: Sofie felt a warm joy inside her.

Nb: Hun visste nå at hun kunne gjøre en forskjell.
En: She now knew she could make a difference.

Nb: Byen opererte med autonome båter og droner, men det var menneskene som holdt alt sammen.
En: The city operated with autonomous boats and drones, but it was the people who held everything together.

Nb: Med en følelse av stolthet, forlot hun Bryggen for å dra hjem.
En: With a feeling of pride, she left the Bryggen to go home.

Nb: Hun visste at flere eventyr ventet på henne.
En: She knew more adventures awaited her.

Nb: Og slik endte en viktig dag i Sofies liv.
En: And so ended an important day in Sofie's life.