Solving the Sweet Confectionary Dilemma

Fluent Fiction – Danish
www.FluentFiction.org/Danish
Story Transcript:
Da: Lars og Anders var sultne, så de gik ind i bageriet.
En: Lars and Anders were hungry, so they went into the bakery.

Da: De kiggede begærligt på kagerne og kunne ikke bestemme sig.
En: They looked longingly at the cakes and couldn’t decide.

Da: Skulle de vælge en kanelrulle eller et flødefyldt wienerbrød?
En: Should they choose a cinnamon roll or a cream-filled pastry?

Da: Mens de stod og diskuterede, kom Emma, bagerindehaveren, frem med et drillende smil.
En: As they stood discussing, Emma, the bakery owner, came forward with a teasing smile.

Da: Hun holdt en kæmpe éclair op og sagde, “I burde dele den!”
En: She held up a giant éclair and said, “You should share it!”

Da: Lars og Anders kiggede på hinanden og rystede på hovedet.
En: Lars and Anders looked at each other and shook their heads.

Da: De kunne ikke dele en éclair, det var for stort og fristende.
En: They couldn’t share an éclair, it was too big and tempting.

Da: Men Emma gik ikke så let væk.
En: But Emma didn’t go away so easily.

Da: Hun begyndte at overtale dem, og de begyndte at blive fristet.
En: She began to persuade them and they began to be tempted.

Da: “Jeg kan ikke modstå flødefyldet,” sagde Lars.
En: “I can’t resist the cream filling,” said Lars.

Da: “Men jeg elsker kanel,” svarede Anders.
En: “But I love cinnamon,” Anders replied.

Da: De vidste stadig ikke, hvad de skulle gøre, men de vidste, at de ikke kunne modstå kagerne.
En: They still didn’t know what to do, but they knew they couldn’t resist the cakes.

Da: De begyndte at diskutere igen, mens kagerne stirrede på dem – de flød med fløde og dryssede kanel.
En: They began to discuss again as the cakes stared at them – they were oozing with cream and sprinkled with cinnamon.

Da: Emma grinede af deres dilemma.
En: Emma laughed at their dilemma.

Da: Hun ønskede at se dem komme til en beslutning og nyde deres kager.
En: She wanted to see them come to a decision and enjoy their cakes.

Da: Men tiden gik, og de syntes ikke at kunne nå til enighed.
En: But time passed and they seemed unable to reach an agreement.

Da: Emma kom med en idé.
En: Emma came up with an idea.

Da: “Hvad med vi deler éclairen, og I kan få et wienerbrød og en kanelrulle hver?”
En: “How about we split the éclair and you can have a pastry and a cinnamon roll each?”

Da: Det lød som den bedste løsning.
En: It sounded like the best solution.

Da: Lars og Anders kunne stadig få deres yndlingskager og samtidig smage på den lækre éclair.
En: Lars and Anders could still have their favorite cakes and at the same time taste the delicious éclair.

Da: De var enige og takkede Emma for hendes hjælp.
En: They agreed and thanked Emma for her help.

Da: De satte sig ved et bord og nød deres lækre kager.
En: They sat down at a table and enjoyed their delicious cakes.

Da: De lo og snakkede, mens de undgik den potentielle flødefyldte katastrofe.
En: They laughed and chatted as they avoided the potential cream-filled disaster.

Da: Deres konditordilemma blev løst på den bedst mulige måde – med deling og smil.
En: Their confectionary dilemma was solved in the best possible way – with sharing and smiles.

Da: Efter kagerne var spist op, takkede Lars og Anders Emma igen og forlod bageriet med fyldte maver og smilende ansigter.
En: After the cakes were eaten, Lars and Anders thanked Emma again and left the bakery with full bellies and smiling faces.

Da: Deres besøg i bageriet havde været sjovt og lækkert, og de vidste, at de altid ville vende tilbage for at få mere af Emmas fantastiske kager.
En: Their visit to the bakery had been fun and delicious, and they knew they would always return for more of Emma’s amazing cakes.

Da: Historien sluttede lykkeligt, og Lars og Anders fortsatte med deres søde eventyr.
En: The story ended happily, and Lars and Anders continued with their sweet adventure.

Vocabulary Words:
Lars : Lars
Anders : Anders
sultne : hungry
bageri : bakery
kager : cakes
kanelrulle : cinnamon roll
flødefyldt wienerbrød : cream-filled pastry
drillende : teasing
kæmpe : giant
éclair : éclair
dele : share
fristende : tempting
overtale : persuade
flødefyldet : cream filling
kanel : cinnamon
diskuterede : discussing
flød : oozing
dryssede : sprinkled
grinede : laughed
dilemma : dilemma
løsning : solution
wienerbrød : pastry
undgå : avoid
potentiel : potential
katastrofe : disaster
konditori : confectionary
deling : sharing
smil : smiles
besøg : visit
lækker : delicious