Splash & Snap: An Ironic Selfie Saga

Fluent Fiction – Slovenian
www.FluentFiction.org/Slovenian
Story Transcript:
Sl: V središču Ljubljane, kjer stojijo stare stavbe in teče reka Ljubljanica, se je odvijala prav posebna zgodba.
En: In the heart of Ljubljana, where old buildings stand and the Ljubljanica river flows, a very special story unfolded.

Sl: Ana, Luka in Maja so bili najboljši prijatelji, ki so uživali v sončnem dnevu, sprehajajoč se po mestu.
En: Ana, Luka, and Maja were the best of friends, enjoying a sunny day, strolling through the city.

Sl: Ana, s fotoaparatom v roki, je vedno iskala popolno mesto za selfie.
En: Ana, with a camera in hand, was always looking for the perfect spot for a selfie.

Sl: Luka, vedno nasmejan, in Maja, radovedna kot vedno, sta se veselila, da vidita, katero nenavadno pozo bo Ana izbrala tokrat.
En: Luka, always smiling, and Maja, as curious as ever, were excited to see which unusual pose Ana would choose this time.

Sl: Ko so prišli do velikega fontana, je Ana odkrila kotiček, ki je bil kot nalašč za njeno fotografijo.
En: As they reached a large fountain, Ana discovered a spot that was perfect for her photo.

Sl: Stala je na robu fontane, dvignila telefon in naredila pozo.
En: She stood at the edge of the fountain, raised her phone, and struck a pose.

Sl: Toda ravno, ko je pritisnila na gumb, se je njen korak zmotil in – hop!
En: But just as she pressed the button, her foot slipped and – splash!

Sl: – s treskom je padla v vodo.
En: – she fell into the water with a thud.

Sl: Luka in Maja sta skočila naprej, da bi ji pomagala.
En: Luka and Maja rushed forward to help her.

Sl: Ana je bila mokra od glave do peta in prijatelji so se ne morejo nehati smejati.
En: Ana was soaked from head to toe, and her friends couldn’t stop laughing.

Sl: Ko je Ana stala, kapljice vode še vedno padajo z njenega nosu, se je počasi začela smejati sama sebi.
En: As Ana stood there, water droplets still falling from her nose, she slowly began to laugh at herself.

Sl: Nesreča je bila preveč smešna, da bi ostala resna.
En: The mishap was too funny to stay serious about.

Sl: Po tem, ko so se smeha naužili, so prijatelji odšli v bližnjo kavarno.
En: After enjoying a good laugh, the friends went to a nearby café.

Sl: Tam so sedeli ob vročih čokoladah in toplih rogljičkih, delili zgodbe in se smejali novi dogodivščini.
En: There, they sat with hot chocolates and warm croissants, sharing stories and laughing about the new adventure.

Sl: Ana je obljubila, da bo naslednjič bolj previdna pri iskanju perfektnega selfieja.
En: Ana promised to be more careful next time when searching for the perfect selfie.

Sl: Ob koncu dneva, ko so sončni žarki izginjali za strehami hiš, so Ana, Luka in Maja odšli vsak svojo pot, s srcem polnim novih spominov in občutkom, da so prav tiste nepredvidene dogodivščine tiste, ki jih povezujejo in bogatijo njihovo prijateljstvo.
En: As the day came to an end, with the sun’s rays disappearing behind the rooftops, Ana, Luka, and Maja went their separate ways, their hearts full of new memories, knowing that those unexpected adventures are what bind and enrich their friendship.

Vocabulary Words:
središče : heart
stavba : building
reka : river
poseben : special
zgodba : story
prijatelji : friends
sončen : sunny
sprehajanje : stroll
mesto : city
fotoaparat : camera
popolno : perfect
mesto : spot
selfie : selfie
poza : pose
velik : large
fontana : fountain
telefon : phone
pritisniti : press
gumb : button
noga : foot
zdrsniti : slip
pljusk : splash
tresk : thud
pomagati : help
namočen : soaked
smeh : laugh
nesreča : mishap
resen : serious
dogodivščina : adventure
previden : careful