Squirrel’s Sweet Heist: A Park Picnic Tale

Fluent Fiction – Latvian
www.FluentFiction.org/Latvian
Story Transcript:
Lv: Vienā silta vasaras dienā Rīgā, blakus gleznojamiem Vecrīgas namiem, trīs draugi: Anna, Eriks un Līga, nolēma doties uz Vērmanes dārzu, lai baudītu atpūtu dzidrā gaisā.
En: On a warm summer day in Riga, next to the painted old town buildings, three friends – Anna, Eriks, and Līga – decided to go to Vermanes Park to enjoy a break in the fresh air.

Lv: Līga īpaši priecājās, jo bija nolēmusi nopirkt savu mīļāko saldējumu, ko tikai reizi gadā varēja atļauties.
En: Līga was especially excited because she had decided to buy her favorite ice cream, which she could only afford once a year.

Lv: Anna bija gaišmataina meitene ar smaidu, kas spēja apgaismot visu istabu, kamēr Eriks bija augums spēcīgs puisis ar zināmu vājumu pret atrakcijām.
En: Anna was a cheerful girl with a smile that could light up the whole room, while Eriks was a sturdy guy with a weakness for attractions.

Lv: Viņi bija labākie draugi kopš bērnības un vienmēr atbalstīja cits citu.
En: They had been best friends since childhood and always supported each other.

Lv: Līga, pienākusi pie saldējuma stenda, iegādājās lielu, krāsainu saldējuma bumbiņu.
En: Approaching the ice cream stand, Līga bought a large, colorful ice cream scoop.

Lv: Uz rokām viņai vēl bija maisiņš ar gardumiem un dzērieniem piknikam.
En: She also had a bag of snacks and drinks for the picnic.

Lv: Anna un Eriks smējās par kādu izjokošu suņu, kamēr Līga, atgriežoties pie saviem draugiem, nolika piknika mantas uz soliņa un sāka atvērt saldējuma iepakojumu.
En: Anna and Eriks laughed about some funny dog while Līga, returning to her friends, placed the picnic supplies on the bench and started to open the ice cream package.

Lv: Tajā pašā brīdī, kad saldējums beidzot bija Līgas rokās, pavisam klusi viņas aizmugurē parādījās atraktīva vāverīte.
En: Just as the ice cream was finally in Līga’s hands, a cute squirrel appeared quietly behind her.

Lv: Apročojot savas mazās ķepiņas, lai izpētītu, kas notiek, vāverīte mirkļa laikā aptvēra Līgas neuzmanību.
En: Scratching its little paws to see what was going on, the squirrel quickly seized Līga’s inattention.

Lv: Eriks no kompānijas pirmais pamanīja negaidīto viesi.
En: Eriks was the first to notice the unexpected guest.

Lv: “Līga, piesargies!
En: “Līga, watch out!”

Lv: ” viņš brīdināja.
En: he warned.

Lv: Bet bija par vēlu – vāverīte bija ātra kā zibens.
En: But it was too late – the squirrel was as fast as lightning.

Lv: Vēl vienā mirklī, kad Līga pagriezās, lai redzētu, ko Eriks saka, vāverīte jau bija ieķērusi saldējumu un aizmukusi prom pa tuvējā koka stumbru.
En: In the blink of an eye, as Līga turned around to see what Eriks was saying, the squirrel had grabbed the ice cream and disappeared up a nearby tree trunk.

Lv: Līga pārsteiguma pilna stāvēja un nespēja noticēt savām acīm.
En: Līga stood in surprise and couldn’t believe her eyes.

Lv: “Mans saldējums!
En: “My ice cream!”

Lv: ” viņa iesaucās ar bēdīgiem toņiem.
En: she exclaimed sadly.

Lv: Anna apskāva Līgu un mierināja: “Neviens nekad neteica, ka dzīvē būs viegli ar vāverēm, bet mēs atradīsim tev jaunu saldējumu!
En: Anna hugged Līga and comforted her: “No one ever said life would be easy with squirrels, but we’ll find you a new ice cream!”

Lv: “Eriks aizskrēja atpakaļ pie saldējuma pārdevēja un pēc brīža atgriezās ar diviem saldējumiem rokās.
En: Eriks quickly ran back to the ice cream seller and returned moments later with two ice creams in hand.

Lv: “Vienam saldējumam jābūt īpaši izturīgam pret vāverēm,” viņš teica ar smaidu.
En: “One of these ice creams must be specially squirrel-proof,” he said with a smile.

Lv: Šī vasaras diena Vērmanes dārzā kļuva par stāstu, ko draugi pastāstītu atkal un atkal.
En: That summer day in Vermanes Park became a story that the friends would tell over and over again.

Lv: Un lai gan vāverīte nodarīja sīku zādzību, tā deva Annai, Erikam un Līgai neaizmirstamu atmiņu un vēl vienu iemeslu smiekliem un kopābūšanai.
En: And although the squirrel had committed a small theft, it gave Anna, Eriks, and Līga an unforgettable memory and another reason for laughter and togetherness.

Lv: Un Līga saprata, ka pat zaudējot saldējumu, draudzība ir tas, kas patiesībā saldina dzīvi.
En: And Līga realized that even though she lost her ice cream, friendship is what truly sweetens life.

Vocabulary Words:
siltums : warm
vasara : summer
Rīga : Riga
gleznots : painted
ēkas : buildings
draugi : friends
nolēma : decided
Vērmanes dārzs : Vermanes Park
baudīt : enjoy
pārtraukums : break
dzidrs gaiss : fresh air
sajūsmināts : excited
nopirkt : buy
mīļākais : favorite
atļauties : afford
priecīgs : cheerful
smaids : smile
apgaismot : light up
istaba : room
izturīgs : sturdy
vājums : weakness
atrakcijas : attractions
labākie draugi : best friends
bērnība : childhood
atbalstīta : supported
tuvojoties : approaching
iegādājās : bought
liels : large
krāsains : colorful
bumbiņa : scoop