Statue Surprise: A Golden Encounter!

In this episode, we'll dive into the charming streets of Bratislava, where statues come to life and friendships deepen amidst laughter and art.

Sk: Slnečné ráno v Bratislave; ulice Starého mesta sú tiché a pokojné.
En: It is a sunny morning in Bratislava; the streets of the Old Town are quiet and peaceful.

Sk: Jana, mladá študentka, kráča popri historických budovách a diví sa, ako môže byť mesto také krásne.
En: Jana, a young student, walks past historic buildings and marvels at how beautiful the city can be.

Sk: Tento deň je pre ňu špeciálny, pretože ma v pláne stretnúť sa so svojimi dvoma dobrými priateľmi, Petrom a Miroslavom.
En: This day is special for her because she plans to meet with her two good friends, Peter and Miroslav.

Sk: Peter je známy svojím zmyslom pre humor a rád si robí žarty zo všetkého.
En: Peter is known for his sense of humor and enjoys making jokes about everything.

Sk: Miroslav je vážnejší, zamilovaný do histórie a starých príbehov, ktoré obklopujú každý kameň v Starom meste.
En: Miroslav is more serious, in love with history and old stories that surround every stone in the Old Town.

Sk: Jana je zvedavá a má rada dobrodružstvá, ale niekedy jej chýba istota rozoznávania reality.
En: Jana is curious and loves adventures, but sometimes lacks the certainty to distinguish reality.

Sk: Keď prechádza popri Hlavnom námestí, jej pozornosť pritiahne podivná postava, obalená zlatou farbou, stojíca ako socha.
En: As she walks along the Main Square, her attention is drawn to a strange figure, covered in gold paint, standing like a statue.

Sk: Jana je ohromená; vyzerá to tak živo! Bez váhania pristúpi bližšie a pozdraví: "Dobrý deň! Ako sa máte?"
En: Jana is amazed; it looks so lifelike! Without hesitation, she approaches and greets: "Good day! How are you?"

Sk: Postava zostáva nehnutá. Jana má na tvári úsmev a čaká na odpoveď.
En: The figure remains motionless. Jana has a smile on her face and waits for a response.

Sk: "Veľmi pekná maska," pokračuje Jana, "ako dlho ste natahovali tú farbu?" Ticho je jej jedinou odpoveďou.
En: "A very nice mask," Jana continues, "how long did it take to apply that paint?" Silence is the only answer.

Sk: Jana sa začne smiať, mysliac si, že ju ten človek schválne ignoruje, aby zostal verný svojej úlohe.
En: Jana starts to laugh, thinking that the person is intentionally ignoring her to stay true to the role.

Sk: Vtom prídu Peter a Miroslav. Zaujato pozorujú, ako Jana rozpráva s „sochou“. Peter, so smiechom, potlačí Miroslava a povie: "Pozri, Jana sa snaží získať nového kamaráta!"
En: Then Peter and Miroslav arrive. They watch with interest as Jana talks to the "statue." Peter, with laughter, nudges Miroslav and says, "Look, Jana is trying to make a new friend!"

Sk: Nakoniec, po niekoľkých chvíľach, 'socha' nečakane zohnie ruku a pozdraví Janu s úsmevom.
En: Finally, after a few moments, the 'statue' unexpectedly bends its arm and greets Jana with a smile.

Sk: Všetci traja vyskočia od prekvapenia. Jana sa cíti trochu zmätene, ale tiež sa trochu baví túto neočakávanú situáciu.
En: All three jump in surprise. Jana feels a little confused, but also finds this unexpected situation amusing.

Sk: Z ulice je počuť smiech a aplauz. Jana sa scvrkne, ale jej zahanbenie netrvá dlho.
En: Laughter and applause are heard from the street. Jana shrinks a bit, but her embarrassment doesn't last long.

Sk: Street performer sa predstaví ako Lukáš a vysvetlí, že je umelcom, ktorý vystupuje pre radosť ľudí.
En: The street performer introduces himself as Lukáš and explains that he is an artist performing to bring joy to people.

Sk: V tom Jana pochopí, že zábava a umenie môžu byť skryté kdekoľvek, dokonca aj v nečakanej 'soche'.
En: Then Jana realizes that entertainment and art can be hidden anywhere, even in an unexpected 'statue'.

Sk: Smiali sa spolu a Jana, už viac si vedomá umenia vo svojom okolí, si užívala zvyšok dňa s priateľmi, plná nových skúseností a príbehov na zdieľanie.
En: They laugh together, and Jana, now more aware of the art around her, enjoys the rest of the day with her friends, full of new experiences and stories to share.