Statues & Snickers: A Ljubljana Mix-Up

In this episode, we'll unveil how a simple walk in Ljubljana leads to an unforgettable comedy of errors between friends.

Sl: Nekega sončnega popoldneva se je Maja odločila za sprehod po starem mestnem jedru Ljubljane.
En: One sunny afternoon, Maja decided to take a walk through the old city center of Ljubljana.

Sl: Mesto je bilo polno življenja in Maja se je veselila srečanja z Luko, svojim dobrim prijateljem.
En: The city was bustling with life, and Maja was looking forward to meeting Luka, her good friend.

Sl: Dogovorila sta se, da se srečata ob Prešernovem spomeniku, ki je bil znan zbirni kraj za prijatelje in zaljubljence.
En: They had arranged to meet at the Prešeren monument, a well-known rendezvous spot for friends and lovers.

Sl: Maja, ki je imela včasih težave z razlikovanjem obrazov, se je približala spomeniku in zagledala, kar je mislila, da je Luka.
En: Maja, who sometimes had trouble distinguishing faces, approached the monument and saw what she thought was Luka.

Sl: "Hej Luka, kako si?
En: "Hey Luka, how are you?"

Sl: " je vprašala veseleje, ne da bi dobro pogledala.
En: she asked cheerfully, without taking a good look.

Sl: Nadaljevala je z razlago, kako zelo se je veselila njunega srečanja, in pripovedovala o smešnem dogodku, ki se ji je zgodil tisti dan.
En: She continued explaining how excited she was to see him and told him about a funny incident that had happened to her that day.

Sl: V resnici je govorila kipu, ki je bil zelo podoben Luki.
En: In reality, she was talking to a statue that looked very much like Luka.

Sl: Pravi Luka pa je stal malo stran in si prizor ogledoval.
En: The real Luka was standing a little ways off, observing the scene.

Sl: Komaj je zadrževal smeh, ko je videl kako Maja mimogrede pripoveduje kipu in mu mahala z rokami za poudarek svojih zgodb.
En: He was barely able to contain his laughter as he watched Maja casually talk to the statue and gesture with her hands to emphasize her stories.

Sl: Po nekaj minutah je Maja končno ugotovila svojo napako.
En: After a few minutes, Maja finally realized her mistake.

Sl: Ozrla se je okoli in svoj pogled ustavila na Lukovem smehljajočem obrazu.
En: She looked around and caught sight of Luka’s smiling face.

Sl: Obraz ji je preplavila rdečica in začela se je smejati skupaj z Luko.
En: A blush spread across her face, and they both burst out laughing.

Sl: "Luka, zakaj me nisi takoj ustavil?
En: "Luka, why didn't you stop me right away?"

Sl: " je vprašala med smehom.
En: she asked amidst laughter.

Sl: Luka, ki se je zdaj valjal od smeha, je odgovoril: "Bilo je preveč zabavno gledati, kako ti kip tako lepo posluša.
En: Luka, who was now laughing uncontrollably, replied, "It was too much fun watching you talk so nicely to the statue.

Sl: Mislim, da imaš novega občudovalca!
En: I think you've gained a new admirer!"

Sl: " Maja ga je rahlo udarila po rami, a smeha ni mogla zadržati.
En: Maja lightly tapped him on the shoulder, but she couldn't contain her laughter.

Sl: Odtlej je to postala njuna najljubša anekdota, ki sta jo pripovedovala ob kavi v senci mogočne Ljubljanske cerkve.
En: From then on, this became their favorite anecdote, which they shared over coffee in the shade of the magnificent Ljubljana church.

Sl: Maja in Luka sta ugotovila, da ne glede na zmedo in nerodnosti, pravi prijatelji vedno najdejo pot nazaj drug k drugemu - in da je vsaka napaka lahko samo še en razlog za smeh in veselje.
En: Maja and Luka discovered that no matter the confusion and clumsiness, true friends always find their way back to each other - and that every mistake can be just another reason for laughter and joy.

Sl: In tako sta Maja in Luka spremenila eno majhno napako v trajen spomin na prijateljstvo, ki so ga tlakovali kipi, smeh in ulice Ljubljane.
En: And so, Maja and Luka turned a small mistake into a lasting memory of friendship, one paved with statues, laughter, and the streets of Ljubljana.