Stormy Secrets: Unveiling Hidden Treasures in Nyhavn

In this episode, we'll wander through the enchanting streets of Nyhavn, unearthing age-old family secrets and uncovering a hidden treasure that has eluded time and tide.

Da: Luften var fyldt med duften af grill og lyden af glade stemmer.
En: The air was filled with the scent of barbecue and the sound of cheerful voices.

Da: Jeg var midsommer i Nyhavn, København.
En: It was midsummer in Nyhavn, Copenhagen.

Da: Mennesker dansede og sang under de farverige lyskæder.
En: People danced and sang under the colorful light strings.

Da: Freja gik hånd i hånd med Kasper, og Emil fulgte efter med et stort smil.
En: Freja walked hand in hand with Kasper, and Emil followed with a big smile.

Da: De havde ventet længe på denne fest.
En: They had been waiting a long time for this festival.

Da: Freja kiggede ud over vandet.
En: Freja looked out over the water.

Da: Bølgerne glitrede i solens sidste lys.
En: The waves glittered in the last light of the sun.

Da: "Det her sted er magisk," sagde hun.
En: "This place is magical," she said.

Da: Kasper nikkede og krammede hende tættere.
En: Kasper nodded and hugged her tighter.

Da: Emil lo og tog sin mobiltelefon frem for at tage et billede.
En: Emil laughed and took out his mobile phone to take a picture.

Da: Da festen nåede sit højdepunkt, begyndte Freja at vandre omkring.
En: As the party reached its peak, Freja began to wander around.

Da: Hun elskede de små boder, de mange farver og de gamle træskibe fortøjet langs kajen.
En: She loved the small stalls, the many colors, and the old wooden ships moored along the quay.

Da: Pludselig bemærkede hun en ældre mand, der solgte gamle bøger og dokumenter.
En: Suddenly, she noticed an elderly man selling old books and documents.

Da: Noget ved hans bod trak hende hen.
En: Something about his stall drew her in.

Da: "Kan jeg hjælpe dig, unge dame?"
En: "Can I help you, young lady?"

Da: spurgte manden med et venligt smil.
En: asked the man with a friendly smile.

Da: Freja rodede i bunkerne af bøger og fandt til sin overraskelse en gammel dagbog.
En: Freja rummaged through the piles of books and, to her surprise, found an old diary.

Da: Hendes hjerte sprang et slag over, da hun så efternavnet på omslaget.
En: Her heart skipped a beat when she saw the surname on the cover.

Da: Det var hendes mors pigenavn.
En: It was her mother's maiden name.

Da: Forsigtigt åbnede hun dagbogen.
En: Carefully, she opened the diary.

Da: De håndskrevne sider var ødelagte af tidens tand, men hun kunne stadig læse nogle af ordene.
En: The handwritten pages were damaged by the passage of time, but she could still read some of the words.

Da: "Familiehemmelighed," "skib," og "storm" sprang frem.
En: "Family secret," "ship," and "storm" stood out.

Da: Hun vendte sig mod manden og spurgte ivrigt: "Hvor har du denne dagbog fra?"
En: She turned to the man and eagerly asked, "Where did you get this diary?"

Da: Manden trak på skuldrene.
En: The man shrugged.

Da: "Den har været i min familie i generationer.
En: "It has been in my family for generations.

Da: Men ingen har læst den i årevis."
En: But no one has read it in years."

Da: Freja vidste, hun måtte have den.
En: Freja knew she had to have it.

Da: Hun købte dagbogen og løb tilbage til Kasper og Emil for at vise dem sit fund.
En: She bought the diary and ran back to Kasper and Emil to show them her find.

Da: Pludselig kom mørke skyer rullende over himlen.
En: Suddenly, dark clouds rolled over the sky.

Da: En voldsom vind fejede over Nyhavn, og regnen begyndte at øse ned.
En: A fierce wind swept over Nyhavn, and the rain began to pour down.

Da: Folk skreg og forsøgte at finde ly.
En: People screamed and tried to find shelter.

Da: Freja, Kasper og Emil løb mod en nærliggende café.
En: Freja, Kasper, and Emil ran to a nearby café.

Da: Inde i caféen sad Freja med dagbogen og læste videre.
En: Inside the café, Freja sat with the diary and read on.

Da: Hun opdagede, at en af hendes forfædre var en kaptajn på et skib, der forsvandt i en storm århundreder tidligere.
En: She discovered that one of her ancestors was a captain on a ship that disappeared in a storm centuries ago.

Da: Familien havde altid troet, han druknede, men dagbogen afslørede en anden historie.
En: The family had always believed he drowned, but the diary revealed a different story.

Da: Kaptajnen havde ikke druknet, men havde skjult en stor skat et sted i Nyhavn for at undgå pirater.
En: The captain had not drowned but had hidden a great treasure somewhere in Nyhavn to avoid pirates.

Da: Med regnen og stormen piskende mod vinduerne, besluttede Freja, Kasper og Emil at vende tilbage til den gamle mands bod næste dag.
En: With the rain and storm lashing against the windows, Freja, Kasper, and Emil decided to return to the old man's stall the next day.

Da: Måske vidste han mere om historien.
En: Perhaps he knew more about the story.

Da: Næste dag var vejret klart igen.
En: The next day, the weather was clear again.

Da: De fandt mandens bod, men den var lukket.
En: They found the man's stall, but it was closed.

Da: Efter nogle spørgsmål i området fandt de ud af, at manden var gået bort.
En: After some inquiries in the area, they discovered that the man had passed away.

Da: Men Freja følte sig optimistisk.
En: But Freja felt optimistic.

Da: Hun havde nu dagbogen og dens hints.
En: She now had the diary and its clues.

Da: Freja, Kasper og Emil besluttede at fortsætte jagten på skatten.
En: Freja, Kasper, and Emil decided to continue the hunt for the treasure.

Da: De vidste, det ikke ville blive nemt, men de var fast besluttet.
En: They knew it would not be easy, but they were determined.

Da: Nu havde de en ny mission og en dybere forbindelse til Frejas forfædre.
En: Now they had a new mission and a deeper connection to Freja's ancestors.

Da: Sammen ville de afsløre familiehemmelighederne og finde skatten, som rigtigt tilhørte dem.
En: Together, they would uncover the family secrets and find the treasure that rightfully belonged to them.

Da: De følte sig klar til den nye rejse, og på en måde vidste Freja, at hendes forfædre kiggede med stolthed ned på dem.
En: They felt ready for the new journey, and in a way, Freja knew that her ancestors were looking down on them with pride.

Da: Historien om Frejas forfader og den skjulte skat ville leve videre, ligesom Nyhavn, der stod uforfærdet, selv efter stormens rasen.
En: The story of Freja's ancestor and the hidden treasure would live on, just like Nyhavn, which stood undaunted even after the storm's fury.