Stuck on the Stone: A Kiss of Blarney

explore the humorous misadventures of three friends and the enchanted Stone of Blarney.

Ga: Lá fuar fómhair a bhí ann agus í an ghrian ag lonrú go geal os cionn Chloch na Blarnan.
En: It was a cool autumn day, and the sun was shining brightly over the Stone of Blarney.

Ga: Seamus, Aoife, agus Cillian, triúr cairde ón mbaile beag Co. Chorcaí, bhí ag siúl go bog béal dorais le Chloch na Blarnan.
En: Seamus, Aoife, and Cillian, three friends from the small town in Co. Cork, were taking a leisurely stroll near the Stone of Blarney.

Ga: Lá draíochta a bhí ann, agus bhí Seamus lán d'fhuinneamh agus de spreagadh.
En: It was a magical day, and Seamus was full of energy and excitement.

Ga: "Bhuel, seo muid!" arsa Seamus agus iad ag druidim le Cloch na Blarnan. "Tá sé in am póg a thabhairt di!"
En: "Well, here we are!" said Seamus as they approached the Stone of Blarney. "It's time to give it a kiss!"

Ga: Gáire a rinne Aoife agus Cillian. "An bhfuil tú cinnte faoi seo?" arsa Aoife lena súil glic.
En: Aoife and Cillian burst into laughter. "Are you sure about this?" said Aoife with a mischievous glint in her eye.

Ga: "Táim cinnte go leor!" fhreagair Seamus go bródúil. Ach bhí imní air. B'é seo an chéad uair aige iarracht a dhéanamh póg a thabhairt don chloch cháiliúil.
En: "I'm sure enough!" replied Seamus proudly. But he was worried. This was the first time he had attempted to give a kiss to the famous stone.

Ga: Thóg Seamus a áit, chrom sé siar agus chuir a chuid liopaí i dtreo na cloiche. Bhí Aoife agus Cillian ar an dá thaobh de, ag faire go géar. Ach díreach nuair a bhuail a liopaí fuar na cloiche, mhothaigh sé rud éigin aisteach – bhí a bhéal greamaithe!
En: Seamus took his place, leaned back, and puckered his lips towards the stone. Aoife and Cillian stood on either side, watching closely. But just as his lips touched the cold stone, he felt something strange – his lips were stuck!

Ga: "Tá mé sáinnithe!" arsa Seamus go borb, agus eagla ag éirí ina chroí.
En: "I'm stuck!" exclaimed Seamus gruffly, fear rising in his heart.

Ga: Aoife agus Cillian, thosaigh siad ag stánadh, sular phléasc siad amach i ngáire. Ach, nuair a thuig siad go raibh cás dáiríre ar láimh, thosaigh siad ag obair le chéile chun Seamus a shaoradh.
En: Aoife and Cillian started staring, before bursting into laughter. But when they realized there was a serious situation at hand, they started working together to free Seamus.

Ga: "Fan go fóill, Seamus, táimid le do chabhair!" arsa Cillian agus é ag iarraidh an cloch a bhogadh.
En: "Stay calm, Seamus, we're here to help!" said Cillian, trying to move the stone.

Ga: "Oibrigh go réidh," mhínigh Aoife, "nílimid ag iarraidh do bhéal a ghortú níos mó!"
En: "Work gently," explained Aoife, "we don't want to hurt your mouth even more!"

Ga: Tar éis tamaillín de stróicheadh agus de threoir ó Aoife, scoith Seamus a liopaí ón gcloch le 'plop!' beag bídeach.
En: After a little struggle and guidance from Aoife, Seamus freed his lips from the stone with a small "pop!"

Ga: Bhíodar uile faoiseamh mór orthu, agus d'fhan siad ansin ar feadh nóiméad, ag anáil a tharraingt agus ag gáire faoi scéal Seamus agus an Chloch.
En: They all felt a great relief, and they stayed there for a moment, catching their breath and laughing about Seamus and the Stone.

Ga: "Ó, Cloch na Blarnan, tá bronntanas cainte agat dom cinnte anois," dúirt Seamus, a liopaí beagán tinn ach a chroí lán de gháire.
En: "Oh, Stone of Blarney, you have given me a gift of speech now for sure," said Seamus, his lips a bit sore but his heart full of laughter.

Ga: Níor imigh an triúr léi gan scéal le hinsint agus gan ceacht foghlamtha: bí cúramach cad a phógann tú in Éirinn - b'fhéidir go bhfuair tú níos mó ná mar a bhí i gceist agat!
En: The three of them didn't leave without telling a story and a lesson learned: be careful what you kiss in Ireland - you might get more than you bargained for!

Ga: Agus leis sin, d'imigh Seamus, Aoife, agus Cillian abhaile, áit a rinne siad gáire agus a insíodh a scéal uafásach don teaghlach agus do chairde ar feadh na hoíche.
En: With that, Seamus, Aoife, and Cillian went home, where they laughed and told their terrible tale to their family and friends for the rest of the night.

Ga: Bhíodar sásta agus tugadh cuireadh dóibh filleadh arís, b'fhéidir le tuilleadh béasa agus cúramaí an chéad uair eile!
En: They were happy and were invited to return, perhaps with more jokes and chores the next time!