Sunlit Strolls and Shared Moments: A Vilnius Craft Fair Tale

Fluent Fiction – Lithuanian
www.FluentFiction.org/Lithuanian
Story Transcript:
Lt: Vilniuje buvo saulėta diena.
En: In Vilnius, it was a sunny day.

Lt: Švietė saulė, dainavo paukščiai.
En: The sun was shining, birds were singing.

Lt: Jonas ir Austėja susitiko Vilniaus Katedros aikštėje.
En: Jonas and Austėja met at Vilnius Cathedral Square.

Lt: Ten vyko tradicinių rankdarbių mugė.
En: There, a traditional crafts fair was taking place.

Lt: Austėja buvo labai laiminga.
En: Austėja was very happy.

Lt: Ji mėgo rankdarbius.
En: She loved crafts.

Lt: Jonas taip pat buvo smalsus.
En: Jonas was also curious.

Lt: Mugėje buvo daug žmonių.
En: The fair was crowded with people.

Lt: Vaikai bėgiojo, suaugusieji kalbėjosi.
En: Children were running around, adults were talking.

Lt: Stalai buvo pilni įvairių dirbinių.
En: The tables were full of various crafts.

Lt: Buvo keramikos, megztinių, medžio drožinių.
En: There were ceramics, knitted items, wood carvings.

Lt: Jonas žiūrėjo į medines dėžutes.
En: Jonas was looking at wooden boxes.

Lt: Jam patiko jų raštai.
En: He liked their patterns.

Lt: Austėja tyrinėjo spalvotus šalikus.
En: Austėja was exploring colorful scarves.

Lt: Staiga Jonas pastebėjo gražią keramikos lėkštę.
En: Suddenly, Jonas noticed a beautiful ceramic plate.

Lt: Ji buvo mėlyna su baltais ornamentais.
En: It was blue with white ornaments.

Lt: Jonas norėjo ją nupirkti, bet neturėjo pakankamai pinigų.
En: Jonas wanted to buy it but didn’t have enough money.

Lt: Austėja pastebėjo Jono rūpestį.
En: Austėja noticed Jonas’s concern.

Lt: Ji paėmė lėkštę ir pažvelgė į Joną.
En: She picked up the plate and looked at Jonas.

Lt: „Jonai, ši lėkštė tikrai graži.
En: “Jonas, this plate is really beautiful.

Lt: Bet ar tai svarbiausia?
En: But is it the most important thing?”

Lt: “ – paklausė Austėja.
En: Austėja asked.

Lt: Jonas sušmuko pečiais.
En: Jonas shrugged.

Lt: „Man labai patinka.
En: “I really like it.

Lt: Bet galbūt tu teisi.
En: But maybe you’re right.”

Lt: “Tuomet Austėja atrado dailų šaliką.
En: Then Austėja found a lovely scarf.

Lt: Ji paklausė pardavėją kainos.
En: She asked the vendor for the price.

Lt: Šalikas buvo brangus.
En: The scarf was expensive.

Lt: Austėja nesiryžo pirkti.
En: Austėja hesitated to buy it.

Lt: Tuo tarpu Jonas suprato, kad nori padaryti Austėją laimingą.
En: Meanwhile, Jonas realized he wanted to make Austėja happy.

Lt: Jis prisiminė, kad turi paslėptų santaupų.
En: He remembered he had some hidden savings.

Lt: „Austėja, aš noriu tau nupirkti tą šaliką,“ – sakė Jonas.
En: “Austėja, I want to buy you that scarf,” said Jonas.

Lt: Austėja šypsosi, bet nenorėjo, kad Jonas išleistų daug pinigų.
En: Austėja smiled but didn’t want Jonas to spend a lot of money.

Lt: „Jonai, tu geras.
En: “Jonas, you’re kind.

Lt: Bet gal geriau sutaupykime pinigus kitai progai,“ – švelniai atsakė Austėja.
En: But maybe we should save the money for another occasion,” Austėja responded gently.

Lt: Jie vaikščiojo toliau.
En: They continued walking.

Lt: Rado puikias medines figūrėles.
En: They found wonderful wooden figurines.

Lt: Viena buvo pelėda, kita – vilkas.
En: One was an owl, the other a wolf.

Lt: Jonas parodė Austėjai vilką.
En: Jonas showed the wolf to Austėja.

Lt: „Austėja, ar tau patinka šis vilkas?
En: “Austėja, do you like this wolf?”

Lt: “Austėja linktelėjo.
En: Austėja nodded.

Lt: „Taip, labai.
En: “Yes, very much.

Lt: Jis primena mano vaikystę.
En: It reminds me of my childhood.”

Lt: “Jonas nupirko vilką.
En: Jonas bought the wolf.

Lt: Austėja buvo dėkinga ir laiminga.
En: Austėja was grateful and happy.

Lt: Jie kartu toliau tyrinėjo mugę.
En: They continued exploring the fair together.

Lt: Abu buvo patenkinti savo pirkiniais.
En: Both were satisfied with their purchases.

Lt: Diena buvo puiki.
En: The day was perfect.

Lt: Vakare jie sėdėjo parke.
En: In the evening, they sat in the park.

Lt: Jonas ir Austėja kalbėjo apie dieną.
En: Jonas and Austėja talked about the day.

Lt: Katedros varpinės laikrodis mušė šešetą.
En: The Cathedral bell tower clock struck six.

Lt: Jie žvelgė į dangų.
En: They looked at the sky.

Lt: Dangus buvo rausvas nuo saulėlydžio.
En: The sky was pink from the sunset.

Lt: „Jonai, ši diena buvo ypatinga.
En: “Jonas, this day was special.

Lt: Ačiū tau,“ – švelniai pasakė Austėja.
En: Thank you,” Austėja said softly.

Lt: „Austėja, man svarbiausia, kad tu laiminga,“ – atsakė Jonas.
En: “Austėja, the most important thing to me is that you’re happy,” answered Jonas.

Lt: Jie apkabino vienas kitą.
En: They hugged each other.

Lt: Mėgaujasi pasiekta harmonija.
En: Enjoying the harmony they had found.

Lt: Diena Vilniuje buvo laiminga.
En: The day in Vilnius was a happy one.

Vocabulary Words:
saulėta : sunny
katedra : cathedral
aikštė : square
tradicinių : traditional
rankdarbiai : crafts
mugė : fair
smalsus : curious
daug žmonių : crowded
įvairių : various
keramikos : ceramics
megztinių : knitted
drožinių : carvings
raštai : patterns
tyrinėjo : exploring
šalikas : scarf
ornamentais : ornaments
rūpestis : concern
sušmuko : shrugged
kainos : price
pardavėjas : vendor
brangus : expensive
nesiryžo : hesitated
santaupos : savings
proga : occasion
figurėlės : figurines
pelėda : owl
vilkas : wolf
vaikystė : childhood
dėkinga : grateful
patenkinti : satisfied