Sweet Misunderstandings: A Day of Laughter at Tivoli Gardens

Fluent Fiction – Danish
www.FluentFiction.org/Danish
Story Transcript:
Da: Solens stråler dansede på himlen, og glade børns latter fyldte luften.
En: The sun’s rays danced in the sky, and the laughter of happy children filled the air.

Da: Mikkel og Sofie gik hånd i hånd gennem Tivoli Gardens.
En: Mikkel and Sofie walked hand in hand through Tivoli Gardens.

Da: De nød dagen sammen.
En: They were enjoying the day together.

Da: “Vil du have noget sødt?”
En: “Do you want something sweet?”

Da: spurgte Mikkel.
En: Mikkel asked.

Da: Han pegede på en bod med farverige skilte.
En: He pointed to a stall with colorful signs.

Da: Sofie nikkede ivrigt.
En: Sofie nodded eagerly.

Da: Mikkel gik hen til boden.
En: Mikkel went over to the stall.

Da: Han så på menuen, men ét ord fangede hans opmærksomhed: “Køkkener.”
En: He looked at the menu, but one word caught his attention: “Kitchens.”

Da: Han tænkte, det måtte være noget særligt dansk slik.
En: He thought it must be some special Danish candy.

Da: Han smilede og vendte sig mod damen i boden.
En: He smiled and turned to the lady at the stall.

Da: “Jeg vil gerne have køkkener,” sagde han selvsikkert.
En: “I would like kitchens,” he said confidently.

Da: Damen i boden kiggede mærkeligt på ham.
En: The lady at the stall looked at him strangely.

Da: “Hvor mange?”
En: “How many?”

Da: spurgte hun.
En: she asked.

Da: Mikkel overvejede et øjeblik og tænkte, Sofie elsker søde sager.
En: Mikkel considered for a moment, thinking that Sofie loves sweets.

Da: “Ti styk,” sagde han med et grin.
En: “Ten pieces,” he said with a grin.

Da: Damen nikkede og begyndte at lave enorme mængder lyserød og blå candyfloss.
En: The lady nodded and began making enormous amounts of pink and blue cotton candy.

Da: Mikkel blev overrasket.
En: Mikkel was surprised.

Da: “Er det mange køkkener?”
En: “Is this many kitchens?”

Da: spurgte han.
En: he asked.

Da: Damen lo.
En: The lady laughed.

Da: “Nej, det er candyfloss,” svarede hun.
En: “No, this is cotton candy,” she replied.

Da: Mikkel rødmede.
En: Mikkel blushed.

Da: Han kiggede på Sofie, der stod og grinte.
En: He looked at Sofie, who was standing and laughing.

Da: “Jeg troede, jeg bestilte køkkener,” sagde han og lo nervøst.
En: “I thought I was ordering kitchens,” he said, laughing nervously.

Da: Sofie kunne næsten ikke stoppe med at grine.
En: Sofie could hardly stop laughing.

Da: “Det hedder ikke køkkener, det hedder candyfloss!”
En: “It’s not called kitchens, it’s called cotton candy!”

Da: forklarede hun.
En: she explained.

Da: Mikkel rystede på hovedet og smilede.
En: Mikkel shook his head and smiled.

Da: “Det er, når man lærer dansk!”
En: “That’s what happens when you’re learning Danish!”

Da: De bar den enorme mængde candyfloss rundt i Tivoli.
En: They carried the enormous amount of cotton candy around Tivoli.

Da: Mange børn kom hen og bad om en smagsprøve.
En: Many children came over and asked for a taste.

Da: Mikkel og Sofie delte gavmildt ud.
En: Mikkel and Sofie generously shared.

Da: Snart havde de hele Tivolis børn omkring dem.
En: Soon, they had all of Tivoli’s children around them.

Da: Latter og glæde spredte sig som bølger.
En: Laughter and joy spread like waves.

Da: Solen begyndte at gå ned, og Tivoli Gardens blev oplyst af tusindvis af lys.
En: The sun began to set, and Tivoli Gardens was illuminated by thousands of lights.

Da: Mikkel kiggede på Sofie.
En: Mikkel looked at Sofie.

Da: “Selvom det var en fejl, blev det en fantastisk dag,” sagde han.
En: “Even though it was a mistake, it turned out to be a fantastic day,” he said.

Da: Sofie nikkede.
En: Sofie nodded.

Da: “Du har virkelig gjort mange børn glade i dag.”
En: “You have really made many children happy today.”

Da: De gik ud af Tivoli Gardens sammen med minderne om en dag fuld af sjov og candyfloss.
En: They walked out of Tivoli Gardens together with memories of a day full of fun and cotton candy.

Da: Mikkel klemte Sofies hånd.
En: Mikkel squeezed Sofie’s hand.

Da: Følelsen af lykke og fællesskab var stærkere end nogen forvirring over sproget.
En: The feeling of happiness and togetherness was stronger than any confusion over the language.

Da: Sådan endte dagen i Tivoli Gardens, hvor Mikkels lille fejl bragte mere glæde, end han nogensinde kunne have forestillet sig.
En: And so ended the day in Tivoli Gardens, where Mikkel’s little mistake brought more joy than he could have ever imagined.

Vocabulary Words:
stråler : rays
dansede : danced
latter : laughter
fyldte : filled
nød : enjoying
sødt : sweet
bod : stall
menu : menu
opmærksomhed : attention
selvsikkert : confidently
mærkeligt : strangely
styk : pieces
enorme : enormous
mængder : amounts
lyserød : pink
rødmede : blushed
grinte : laughing
bestilte : ordered
gavmildt : generously
minder : memory
fejl : mistake
glæde : joy
bølger : waves
oplyst : illuminated
tusindvis : thousands
delte : shared
glade : happy
klemte : holding
lykke : happiness
fællesskab : togetherness