Tastes May Vary, but Friendship Lasts

Fluent Fiction – Catalan
www.FluentFiction.org/Catalan
Story Transcript:
Ca: Era un dia bonic a Barcelona.
En: It was a beautiful day in Barcelona.

Ca: El sol brillava, i la gent passejava pels carrers i gaudia de l’ambient animat de la ciutat.
En: The sun was shining, and people were walking the streets and enjoying the lively atmosphere of the city.

Ca: A la terrassa d’un petit cafè, tres amics s’havien reunit per prendre alguna cosa i gaudir del clima.
En: On the terrace of a small cafe, three friends had gathered to have a drink and enjoy the weather.

Ca: Marta, Jordi i Anna estaven asseguts a una taula rodona, amb una vista magnífica del carrer i els edificis modernistes que rodejaven la plaça.
En: Marta, Jordi and Anna were sitting at a round table, with a magnificent view of the street and the modernist buildings that surrounded the square.

Ca: Marta i Jordi eren bons amics des de fa anys, i sempre tenien discussions animades sobre la cultura i la gastronomia catalana.
En: Marta and Jordi had been good friends for years, and they always had lively discussions about Catalan culture and gastronomy.

Ca: Avui, decidiren entrar en un debat sobre quin era el millor plat tradicional català: l’escalivada o la fideuà.
En: Today, they decided to enter into a debate about which was the best traditional Catalan dish: escalivada or fideuà.

Ca: Marta era una gran fan de l’escalivada, amb les seves verdures rostides i la deliciosa salsa de tomàquet i oli d’oliva.
En: Marta was a big fan of escalivada, with its roasted vegetables and delicious tomato and olive oil sauce.

Ca: Jordi, en canvi, preferia la fideuà, amb els seus fideus cruixents i el deliciós gust a marisc.
En: Jordi, on the other hand, preferred the fideuà, with its crispy noodles and delicious seafood taste.

Ca: La discussió s’anava fent més animada a mesura que els dos amics defensaven amb passió la seva elecció.
En: The discussion grew more animated as the two friends passionately defended their choice.

Ca: Marta argumentava que l’escalivada era una combinació perfecta de flavors, amb el dolç de les verdures i la salsa salada.
En: Marta argued that the escalivada was a perfect combination of flavors, with the sweetness of the vegetables and the salty sauce.

Ca: Jordi, per la seva banda, afirmava que la fideuà era un plat més sofisticat i saborós, ja que requeria una tècnica especial per cuinar els fideus i el marisc al punt just de gust.
En: Jordi, for his part, claimed that the fideuà was a more sophisticated and tasty dish, as it required a special technique to cook the noodles and seafood to the right point of taste.

Ca: Mentre discutien, Anna els escoltava amb un somriure.
En: As they argued, Anna listened with a smile.

Ca: Trobava divertit veure com es disputaven sobre aquest tema aparentment tan insignificant.
En: I found it amusing to watch them argue over this seemingly insignificant issue.

Ca: En realitat, ella pensava que tant l’escalivada com la fideuà eren plats deliciosos i no podia entendre per què els dos amics havien de discutir tant sobre això.
En: She actually thought both the escalivada and the fideuà were delicious dishes and she couldn’t understand why the two friends had to argue so much about it.

Ca: Finalment, Marta i Jordi es van adonar que Anna ria mentre els escoltava.
En: Finally, Marta and Jordi realized that Anna was laughing while listening to them.

Ca: Van deixar de discutir i, amb una mirada entre ells, van començar a riure també.
En: They stopped arguing and, with a look at each other, started laughing too.

Ca: S’havien oblidat de l’animada discussió i havien trobat en l’Anna una mirada que els recordava que l’amistat era més important que debatre sobre quins plats eren millors.
En: They had forgotten about the lively discussion and found a look in Anna that reminded them that friendship was more important than debating which dishes were better.

Ca: Els tres amics van seguir rient i recordant altres moments divertits que havien compartit al llarg dels anys.
En: The three friends continued to laugh and reminisce about other fun times they had shared over the years.

Ca: Al final del dia, van decidir anar a un restaurant i gaudir tant de l’escalivada com de la fideuà, demostrant que no calia triar entre els dos plats, sinó que era millor apreciar la diversitat de sabors que ofereix la gastronomia catalana.
En: At the end of the day, they decided to go to a restaurant and enjoy both the escalivada and the fideuà, showing that it was not necessary to choose between the two dishes, but rather to appreciate the diversity of flavors offered by Catalan gastronomy.

Ca: Així, mentre se n’anaven cap al restaurant, Marta i Jordi deixaren d’estar en desacord i es van unir en gaudir junts de tots dos plats tradicionals catalans.
En: So, while they were going to the restaurant, Marta and Jordi stopped disagreeing and joined together in enjoying both traditional Catalan dishes.

Ca: I de l’escalivada i la fideuà, van aprendre que els gustos poden variar, però l’amistat sempre perdurarà.
En: And from the escalivada and the fideuà, they learned that tastes may vary, but friendship will always last.

Vocabulary Words:
Era : It
un : was
un : a
bonic : beautiful
dia : day
a : in
Barcelona : Barcelona
El : The
sol : sun
brillava : shining
i : and
gent : people
passejava : walking
carrers : streets
gaudia : enjoying
animat : lively
ambient : atmosphere
de : of
ciutat : city
A : On
terrassa : terrace
petit : small
cafè : cafe
tres : three
amics : friends
reunit : gathered
per : to
prendre : have
alguna : drink
cosa : weather
Marta : Marta
Jordi : Jordi
Anna : Anna
asseguts : sitting
rodona : round
taula : table
magnífica : magnificent
vista : view
carrer : street
modernistes : modernist
edificis : buildings
rodejaven : surrounded
plaça : square
bons : good
des : for
anys : years
ells : they
sempre : always
discussions : discussions
sobre : about
catalana : Catalan
cultura : culture
gastronomia : gastronomy
Avui : Today
ells : they
decidiren : decided
entrar : enter
debat : debate
quin : which
millor : best
tradicional : traditional
plat : dish
escalivada : escalivada
fideuà : fideuà
gran : big
fan : fan
de : of
rostides : roasted
verdures : vegetables
deliciosa : delicious
tomàquet : tomato
oli : olive
oli : oil
salsa : sauce
Amb : On
altres : other
banda : hand
preferia : preferred
cruixents : crispy
fideus : noodles
marisc : seafood
gust : taste
discussió : discussion
s’anava : grew
més : animated
dos : two
passion : passionately
defensaven : defended
elecció : choice
argumentava : argued
perfecta : perfect
combinació : combination
flavors : flavors
dolç : sweetness
salada : salty
salsa : sauce
per la seva : part
afirmava : claimed
més : more
sofisticat : sophisticated
saborós : tasty
requeria : required
especial : special
tècnica : technique
cuinar : cook
punt : right
just : point
escoltava : listened
somriure : smile
trobava : found
divertit : amusing
veure : watch
ells : them
sobre : over
aparentment : seemingly
insignificant : insignificant
tema : issue
realitat : actually
pensava : thought
tant : both
no podia : couldn’t
entendre : understand
per què : why
tant : much
van adonar : realized
ria : laughing
mentre : while
van deixar : stopped
mirada : look
entre : each
ells : other
van començar : started
havien oblidat : forgotten
recordava : reminded
amistat : friendship
important : important
que : than
debatre : debating
plats : dishes
millors : better
van seguir : continued
recordant : reminisce
sobre : about
divertits : fun
moments : times
compartit : shared
anys : years
Al : At
final : end
restaurant : restaurant
demostrant : showing
calia : necessary
triar : choose
apreciar : appreciate
diversitat : diversity
catalana : Catalan
gastronomia : gastronomy
Així : So
unir : join
gaudir : enjoying
tradicionals : traditional
van aprendre : learned
gustos : tastes
poden : may
variar : vary
però : but
sempre : always
perdurarà : last