Teamwork Triumph: Unveiling Finland’s Path to Independence

In this episode, we'll join three dedicated students as they dive into the rich history of Finland's independence, discovering key moments and the power of teamwork in the vibrant setting of Helsinki's Central Library Oodi.

Fi: Kaisa, Juhani ja Aino astuivat sisään Helsingin Keskustakirjasto Oodiin.
En: Kaisa, Juhani, and Aino walked into Helsinki's Central Library Oodi.

Fi: He olivat innokkaita, mutta myös hieman hermostuneita.
En: They were eager, but also a bit nervous.

Fi: Heidän piti valmistella esitys historian tunnille.
En: They had to prepare a presentation for history class.

Fi: Tämän ryhmäprojektin aihe oli Suomen itsenäistyminen.
En: The topic of this group project was Finland’s independence.

Fi: Oodin ensimmäisessä kerroksessa oli paljon ihmisiä.
En: The first floor of Oodi was crowded with people.

Fi: Kaisa ehdotti, että he menisivät yläkertaan, jossa olisi rauhallisempaa.
En: Kaisa suggested they go upstairs where it would be quieter.

Fi: Yläkerrassa he löysivät mukavan pöydän ikkunan ääressä.
En: Upstairs, they found a nice table by the window.

Fi: He asettivat reppunsa pöydälle ja levittivät vihkonsa.
En: They placed their backpacks on the table and spread out their notebooks.

Fi: "Aloitetaan siitä, kuinka Suomi itsenäistyi," sanoi Kaisa.
En: “Let’s start with how Finland became independent,” said Kaisa.

Fi: Juhani avasi tietokoneensa ja alkoi etsiä tietoa.
En: Juhani opened his computer and began searching for information.

Fi: "Miten me jaamme työn?" hän kysyi.
En: “How should we divide the work?” he asked.

Fi: Aino ehdotti: "Kaisa, sinä voit tutkia ensimmäiset askeleet itsenäistymiseen.
En: Aino suggested, “Kaisa, you can research the first steps toward independence.

Fi: Juhani, sinä voit katsoa Tarton rauhansopimusta.
En: Juhani, you can look into the Treaty of Tartu.

Fi: Minä voin keskittyä vuoden 1918 sisällissotaan."
En: I will focus on the Civil War of 1918.”

Fi: Kaikki olivat tyytyväisiä suunnitelmaan ja alkoivat työskennellä.
En: Everyone was satisfied with the plan and began working.

Fi: Tunnit kuluivat nopeasti, kun he uppoutuivat tutkimukseen.
En: Hours passed quickly as they plunged into their research.

Fi: Välillä he vaihtoivat ajatuksia ja kertoivat mielenkiintoisista löydöistään.
En: Occasionally, they shared thoughts and interesting findings with each other.

Fi: Kaisa nosti katseensa kirjasta ja sanoi: "Tiettäkö mitä?
En: Kaisa lifted her gaze from the book and said, “Did you know?

Fi: Suomen itsenäisyysjulistus annettiin 6. joulukuuta 1917.
En: The Declaration of Independence was given on December 6, 1917.

Fi: Se oli merkittävä päivä."
En: It was a significant day.”

Fi: Juhani lisäsi: "Ja Tarton rauhansopimus vuonna 1920 oli erittäin tärkeä.
En: Juhani added, “And the Treaty of Tartu in 1920 was very important.

Fi: Se varmisti, että Suomi oli virallisesti itsenäinen maa."
En: It ensured that Finland was officially an independent country.”

Fi: Aino huokaisi, kun hän selasi sisällissodasta kertovia tekstejä.
En: Aino sighed as she scrolled through texts about the Civil War.

Fi: "Sisällissota oli vaikea aika.
En: “The Civil War was a difficult time.

Fi: Se jakoi kansan kahtia."
En: It divided the nation in two.”

Fi: He jatkoivat työskentelyä ahkerasti.
En: They continued to work diligently.

Fi: Lopulta heidän esityksensä alkoi hahmottua.
En: Eventually, their presentation began to take shape.

Fi: Juhani teki diaesityksen tietokoneellaan.
En: Juhani made a slideshow on his computer.

Fi: Kaisa kirjoitti muistiinpanoja, joita he voisivat käyttää puheissaan.
En: Kaisa wrote notes they could use in their speeches.

Fi: Aino harjoitteli eri osuuksien yhdistämistä.
En: Aino practiced integrating different sections.

Fi: Kun ilta alkoi hämärtyä ja Oodi ilmoitti sulkemisajastaan, opiskelijat pakkasivat tavaransa ja hymyilivät tyytyväisinä.
En: As the evening began to darken and Oodi announced its closing time, the students packed their things and smiled contentedly.

Fi: "Me teimme sen," sanoi Kaisa iloisesti.
En: “We did it,” said Kaisa happily.

Fi: "Meidän esityksestämme tulee loistava," sanoi Juhani hymyillen.
En: “Our presentation is going to be great,” said Juhani with a smile.

Fi: "Kyllä, meillä on paljon tärkeää tietoa.
En: “Yes, we have a lot of important information.

Fi: Opettaja tulee olemaan vaikuttunut," lisäsi Aino.
En: The teacher will be impressed,” added Aino.

Fi: Kolmikko astui ulos Oodista Helsingin iltavalaistukseen.
En: The trio stepped out into Helsinki’s evening light.

Fi: He olivat täynnä uutta tietoa ja ylpeitä saavutuksestaan.
En: They were full of new knowledge and proud of their accomplishment.

Fi: He ymmärsivät, kuinka tärkeää yhteistyö oli ollut ja kuinka hyvin he olivat suoriutuneet yhdessä.
En: They understood how important teamwork had been and how well they had performed together.

Fi: "En malta odottaa huomista," sanoi Kaisa, ja toiset nyökkäsivät innokkaina.
En: “I can’t wait for tomorrow,” said Kaisa, and the others nodded eagerly.

Fi: Heidän projektinsa oli valmis ja he tunsivat olonsa vahvoiksi historian oppilaina ja ryhmänä.
En: Their project was complete, and they felt confident as history students and as a team.

Fi: He olivat valmiita kohtaamaan seuraavan päivän haasteet ja esittämään tutkimuksensa ylpeydellä.
En: They were ready to face the challenges of the next day and present their research with pride.