The Bicycle Swap: A Hilarious Pursuit Through Amsterdam

Fluent Fiction – Dutch
www.FluentFiction.org/Dutch
Story Transcript:
Nl: Heel lang geleden stond er in de bruisende stad Amsterdam, een fiets.
En: A long time ago, in the bustling city of Amsterdam, there was a bicycle.

Nl: Niet zomaar een fiets, dit waren er twee.
En: Not just any bicycle, there were two of them.

Nl: De ene fiets was van Jan, de andere was van Pieter.
En: One bicycle belonged to Jan, the other belonged to Pieter.

Nl: Vanuit een café, niet heel ver weg, zat Marieke.
En: From a café not too far away, Marieke sat.

Nl: Ze had een warme kop koffie in haar handen en keek toe.
En: She held a warm cup of coffee in her hands and watched.

Nl: Ze zag Jan en Pieter die hun fietsen parkeerden.
En: She saw Jan and Pieter park their bicycles.

Nl: Per ongeluk, nam Jan Pieter’s fiets en Pieter nam die van Jan.
En: Accidentally, Jan took Pieter’s bike and Pieter took Jan’s.

Nl: Ze hadden het niet door.
En: They didn’t realize.

Nl: En daar ging Jan!
En: And off went Jan!

Nl: Maar, ojee!
En: But, oh dear!

Nl: Dat is Pieter’s fiets.
En: That’s Pieter’s bike.

Nl: Ook Pieter vertrok, op Jan’s fiets.
En: Pieter also set off, on Jan’s bike.

Nl: Om hem heen zweefden de geuren van verse haring en tulpen.
En: The scents of fresh herring and tulips floated around him.

Nl: De prachtige grachten weerspiegelden de stralende zon.
En: The beautiful canals reflected the radiant sun.

Nl: Marieke zag dit.
En: Marieke saw this.

Nl: Ze proestte haar koffie uit van het lachen.
En: She sprayed her coffee out from laughing.

Nl: Jan en Pieter?
En: Jan and Pieter?

Nl: Op de verkeerde fietsen?
En: On the wrong bikes?

Nl: Het was te gek voor woorden.
En: It was too crazy for words.

Nl: Haar lach galmde over de grachten.
En: Her laughter echoed over the canals.

Nl: Eenden werden wakker, mensen keken op.
En: Ducks woke up, people looked up.

Nl: Jan merkte eerst niks.
En: Jan didn’t notice at first.

Nl: Maar dan, zijn fiets voelde gek.
En: But then, his bike felt odd.

Nl: Achterom kijkend, riep hij: “Hé!
En: Looking back, he shouted, “Hey!

Nl: Dat is mijn fiets!
En: That’s my bike!”

Nl: ” Pieter, verderop, keek om.
En: Pieter, further ahead, turned around.

Nl: “Hé!
En: “Hey!

Nl: Dat is mijn fiets!
En: That’s my bike!”

Nl: ” riep hij terug.
En: he shouted back.

Nl: Daar begon een wilde achtervolging.
En: And so began a wild pursuit.

Nl: Jan achter Pieter, Pieter achter Jan.
En: Jan chasing Pieter, Pieter chasing Jan.

Nl: De fietsen zoefden langs de grachten van Amsterdam, langs de boten en de bruggen.
En: The bikes zoomed along the canals of Amsterdam, past the boats and the bridges.

Nl: Ze reden langs marktkramen en de drukke winkelstraten, te midden van de juichende mensenmenigte werden ze herkend: “Kijk, Jan en Pieter achtervolgen elkaar!
En: They rode by market stalls and busy shopping streets, amidst the cheering crowd, they were recognized: “Look, Jan and Pieter chasing each other!”

Nl: “Marieke lachte zo hard, dat ze bijna van haar stoel viel.
En: Marieke laughed so hard that she almost fell off her chair.

Nl: Ze hield haar buik vast en veegde tranen uit haar ogen.
En: She held her stomach and wiped tears from her eyes.

Nl: Uiteindelijk, stopten Jan en Pieter.
En: Eventually, Jan and Pieter stopped.

Nl: Buiten adem en zwetend, maar lachend, ruilden ze de fietsen.
En: Out of breath and sweating, but laughing, they swapped bikes.

Nl: Ze zwaaiden naar de mensen.
En: They waved to the people.

Nl: Iedereen lachte en klapte in hun handen.
En: Everyone laughed and applauded.

Nl: Marieke keek toe en giechelde, haar wangen rood van de pret.
En: Marieke watched and giggled, her cheeks flushed with amusement.

Nl: En zo, op een gewone dag in Amsterdam met haar grachten en geuren, wisselden Jan en Pieter hun fietsen.
En: And so, on an ordinary day in Amsterdam with its canals and scents, Jan and Pieter exchanged their bikes.

Nl: Een dag die ze nooit zullen vergeten, een dag die Marieke deed lachen tot ze pijn in haar buik had.
En: A day they will never forget, a day that made Marieke laugh until her stomach hurt.

Nl: Het was een goede dag.
En: It was a good day.

Nl: Een dag van vrolijkheid, van lachen en een dag vol fietsenvreugde in het mooie Amsterdam.
En: A day of joy, of laughter, and a day filled with bicycle delight in beautiful Amsterdam.

Nl: De stad waar zelfs een fiets kan leiden tot een doldwaze achtervolging en een dag vol vrolijke herinneringen.
En: The city where even a bike can lead to a crazy pursuit and a day of happy memories.

Vocabulary Words:
fiets : bicycle
Amsterdam : Amsterdam
twee : two
Jan : Jan
Pieter : Pieter
café : café
Marieke : Marieke
koffie : coffee
handen : hands
keek toe : watched
parkeerden : park
per ongeluk : accidentally
hadden het niet door : realize
daar ging : off
ojee : dear
geuren : scents
haring : herring
tulpen : tulips
prachtige : beautiful
grachten : canals
weerspiegelden : reflected
zon : sun
proestte : sprayed
het lachen : laughing
galmde : echoed
eenden : ducks
mensen : people
merkte : noticed
gek : odd
riep : shouted