The Brandied Mishap: A Serbian Wedding Tale

In this episode, we'll witness the hilarious antics of Nikola as he turns a brandy mishap into a joyous moment, bringing laughter and friendship to a traditional Serbian wedding.

Sr: Традиционална српска свадба задивила је све у малом селу Сопот, посебно ради свадбене атмосфере која је потсећала на стара доба.
En: The traditional Serbian wedding amazed everyone in the small village of Sopot, especially due to the wedding atmosphere which reminded of old times.

Sr: Посред тих хорова и плесова, Милица, младеначка тетка, држала је бутељу домаће ракије.
En: Amidst the choirs and dances, Milica, the bride's aunt, held a bottle of homemade brandy.

Sr: Милица, ватрена леди ведрог духа, замахнула је бутељом ракије, желећи да понуди свима на иверу најфинију капљицу српског пића.
En: Milica, a fiery lady with a cheerful spirit, swung the bottle of brandy, wanting to offer everyone a taste of the finest Serbian liquor.

Sr: Ипак, неопрезна каква беше, просула је више од половине течности на белу свилену кошуљу својег кума Александра.
En: However, being careless, she spilled more than half of the liquid on her Godfather Aleksandar's white silk shirt.

Sr: Збунила се Милица, затреперала чак, када је видела шта је учинила.
En: Milica became confused and even trembled when she saw what she had done.

Sr: Није јој било пријатно.
En: It was not pleasant for her.

Sr: Бела кошуља је била промоцена, јасного распознатљивог мириса њене домаће ракије.
En: The white shirt was soaked, emitting a distinct scent of her homemade brandy.

Sr: Жамор се стишао.
En: The chatter died down.

Sr: Неколико часа пре, сви су били весели и опуштени, а сада је царила тишина.
En: Just a few hours ago, everyone was happy and relaxed, but now silence reigned.

Sr: Задрћала јој је рука, као да је матицу забринутости уштинула пчела.
En: Her hand trembled as if stung by a worried bee.

Sr: Али ту је био Никола, стари школски друг Александров.
En: But there was Nikola, Aleksandar's old school friend.

Sr: Без лепта у џепу, али са врцкавом душом и оштрим умом.
En: Without a joke in his pocket, but with a playful spirit and a sharp mind.

Sr: Никола јe устао, хитно погледао Александра и изведео сцену вредну памћења.
En: Nikola stood up, urgently looked at Aleksandar, and performed a scene worth remembering.

Sr: Цокући језиком због потенцијалног губитка добре ракије, Никола је почео да плескуће рукама, гледајући у просуту ракију на поду.
En: Clicking his tongue due to the potential loss of good brandy, Nikola started clapping his hands, looking at the spilled brandy on the floor.

Sr: Направио је корак напред, свесно се оклизнувши на течности.
En: He took a step forward, deliberately slipping on the liquid.

Sr: За трен, насмејао је цело место својим клоунским падом.
En: For a moment, he made the whole place laugh with his clownish fall.

Sr: После тога, не било особе која се није намирисала ракији и присутне тишине није било више.
En: After that, there was not a person who didn't smell like brandy, and the silence was no more.

Sr: Ехо смеха вибрирао је кроз салу, а задовољан осмех играо је на Николином лицу.
En: The echo of laughter reverberated through the hall, and a satisfied smile danced on Nikola's face.

Sr: Милица је наставила са наливањем, овога пута обазриво, а Александар је уживао у остатку вечери у мирису ракије, који је био посејан на његовој кошуљи.
En: Milica continued pouring, this time more cautiously, and Aleksandar enjoyed the rest of the evening, soaking in the scent of brandy that was planted on his shirt.