The Brave Boy who Fell: A Heartwarming Tale of Resilience and Kindness

In this episode, we'll embark on a heartwarming journey of resilience and kindness as we follow the brave boy who learned valuable life lessons after an unexpected encounter with royalty.

Nb: Lars bor i Oslo, ved siden av vakre Slottet.
En: Lars lives in Oslo, next to the beautiful Palace.

Nb: Lars er likt av alle.
En: Lars is liked by everyone.

Nb: En dag, opplevde Lars noe rart.
En: One day, Lars experienced something strange.

Nb: Det hadde snødd hele natten.
En: It had snowed all night.

Nb: Lars våknet tidlig denne dagen.
En: Lars woke up early that day.

Nb: Stedet var dekket av glitrende hvit snø.
En: The place was covered in sparkling white snow.

Nb: Det gjorde Oslo enda vakrere.
En: It made Oslo even more beautiful.

Nb: Han tok på seg vinterjakken sin, hat og hansker.
En: He put on his winter jacket, hat, and gloves.

Nb: "Jeg skal gå til parken," sa han fornøyd.
En: "I'm going to the park," he said happily.

Nb: Han elsket snøen.
En: He loved the snow.

Nb: Han tok frem skoene sine og gikk ut døren.
En: He put on his shoes and went out the door.

Nb: Lars var lykkelig, men han visste ikke hva som ville skje neste.
En: Lars was happy, but he didn't know what would happen next.

Nb: Gatene i Oslo var glatte.
En: The streets in Oslo were slippery.

Nb: Isen var glatt som speil.
En: The ice was as smooth as a mirror.

Nb: Han var forsiktig, men hans sko skled.
En: He was cautious, but his shoes slipped.

Nb: Før han visste ordet av det, falt han.
En: Before he knew it, he fell.

Nb: Han var rett foran Slottet!
En: He was right in front of the Palace!

Nb: Han så opp og der, rett foran ham, var Dronningen.
En: He looked up and there, right in front of him, was the Queen.

Nb: Hun gikk sin daglige tur.
En: She was taking her daily walk.

Nb: "Oh nei!
En: "Oh no!"

Nb: " tenkte Lars.
En: thought Lars.

Nb: Dronningen stoppet og så på Lars.
En: The Queen stopped and looked at Lars.

Nb: Alle holdt pusten.
En: Everyone held their breath.

Nb: Men den snille Dronningen smilte bare.
En: But the kind Queen just smiled.

Nb: Hun hjalp Lars til å reise seg igjen.
En: She helped Lars to get up again.

Nb: "Takk, Dronning" sa Lars med røde kinn.
En: "Thank you, Queen," said Lars with red cheeks.

Nb: "Bare vær mer forsiktig neste gang," sa hun blidt før hun fortsatte sin tur.
En: "Just be more careful next time," she said cheerfully before continuing her walk.

Nb: Lars lærte en viktig lære den dagen.
En: Lars learned an important lesson that day.

Nb: Han lærte å være mer forsiktig når det er glatt.
En: He learned to be more careful when it's slippery.

Nb: Men han også lærte at Dronningen var vennlig.
En: But he also learned that the Queen was kind.

Nb: Han vil alltid huske den gangen han falt foran Slottet.
En: He will always remember the time he fell in front of the Palace.

Nb: Og til slutt, ble Lars kjent som den modige gutten som falt foran Dronningen, men reiste seg igjen med mot og et smil.
En: And in the end, Lars became known as the brave boy who fell in front of the Queen, but stood up again with courage and a smile.

Nb: Alle ble glad i Lars enda mer etter dette.
En: Everyone loved Lars even more after that.

Nb: Og Lars?
En: And Lars?

Nb: Han ble mer forsiktig, men fortsatt elsket han å leke i snøen mer enn noe annet.
En: He became more careful, but he still loved playing in the snow more than anything else.