The Budapest Dance: Laughter and Love on the Dance Floor

Fluent Fiction – Hungarian
www.FluentFiction.org/Hungarian
Story Transcript:
Hu: Budapest, a fények városa.
En: Budapest, the city of lights.

Hu: Megtörtént egy családi összejövetel.
En: A family gathering took place.

Hu: Attila, Csilla és Zsolt a nappaliban gyűltek össze, ahol a húguk, Éva, kompaktdiscre előkapta a néptánc zenét.
En: Attila, Csilla, and Zsolt gathered in the living room, where their sister, Éva, pulled out a compact disc with folk dance music.

Hu: A zene szívükbe lopódzott – a tradicionális csárdás dallamok, amelyek föl-le szöktették érzéseiket.
En: The music sneaked into their hearts – the traditional csárdás melodies that would make their emotions jump up and down.

Hu: Attila és Csilla előtt a táncparkett, ahol pörögtek, forogtak egymás közt, mintha gyertya széllel játszadozna.
En: In front of Attila and Csilla was the dance floor, where they spun and twirled around each other, as if playing with candlelight.

Hu: Zsolt, a legidősebb bátya, épp keresett magának partnert.
En: Zsolt, the oldest brother, was looking for a partner.

Hu: A zene sodorta őket egyre gyorsabban és gyorsabban.
En: The music carried them faster and faster.

Hu: Attila és Csilla arca fölragyogott az eufóriától, de Zsolt arca közel volt a kihívásé.
En: Attila and Csilla’s faces lit up with euphoria, but Zsolt’s face was filled with determination.

Hu: Sürgős volt számára megtanulni ezt a hirtelen néptáncot.
En: It was urgent for him to learn this spontaneous folk dance.

Hu: Zsolt végre meglelte a partnerét.
En: Zsolt finally found his partner.

Hu: Úgy táncolt, mintha az élete múlna rajta – de az ügyetlensége szemmel látható lett a többiek számára.
En: He danced as if his life depended on it – but his clumsiness was evident to everyone.

Hu: Minden lépésnél rálépett a partnere lábujjára.
En: With every step, he would step on his partner’s toes.

Hu: “Nem gond,” mosolyodott el a partnere, “Van még idő, hogy megtanuld.
En: “No worries,” his partner smiled, “There’s still time for you to learn.”

Hu: “De nem lassult le.
En: But he didn’t slow down.

Hu: Még gyorsabban és féktelenebben próbálta a lépéseket, de csak még többször találta meg a partnerének lábujját.
En: He tried the steps even faster and more recklessly, but he kept hitting his partner’s toes over and over again.

Hu: Egy ponton az arca fehér lett, a keze a levegőben meredt meg, mintha elkapták volna mint amikor a bakfis az első csókot próbálja csípni.
En: At one point, his face turned pale, his hand froze in the air as if caught in the act, like an adolescent trying to steal their first kiss.

Hu: Elveszítette egyensúlyát, az emberek pedig egymás után kezdtek elesni a teremben.
En: He lost his balance, and people started falling one after another in the room.

Hu: Az emberek nevetni kezdtek, a zene elhalt.
En: People started laughing, the music faded.

Hu: Csilla, Attila és még Zsolt is nevetett.
En: Csilla, Attila, and even Zsolt laughed.

Hu: A sérelme ellenére Zsolt partnerének is mosoly ült ki az arcára.
En: Despite his injuries, Zsolt’s partner also had a smile on her face.

Hu: Aztán Zsolt felállt, diadalmas mosollyal az arcán.
En: Then Zsolt stood up, with a triumphant smile.

Hu: “Biztos, hogy nem volt a legjobb tánc, amit valaha láttatok,” mondta, “De biztos volt benne valami szórakoztató, igaz?
En: “It might not have been the best dance you have ever seen,” he said, “but there was definitely something entertaining about it, right?”

Hu: “A család nevetett, és Zsolt hevesen bólintott.
En: The family laughed, and Zsolt nodded vigorously.

Hu: A nap megbolondult pillanatai, mint ezek, voltak a családi összejövetelek igazi pillanatai.
En: These crazy moments, like this one, were the true moments of family gatherings.

Hu: Az események zárták a napot, és Attila, Csilla és Zsolt csendben hagyták a helyiséget, emlékekkel és történetekkel a szívükben.
En: The events concluded the day, and Attila, Csilla, and Zsolt quietly left the room with memories and stories in their hearts.

Hu: Így Budapestben is eljött az este.
En: This way, evening arrived even in Budapest.

Hu: A város folytatta a saját gyors tempóját, de ott volt az a bizonyos kis nappali, ahol egy család még mindig mosolygott.
En: The city continued its fast pace, but there was that little living room where a family still smiled.

Hu: Ahol a kellemetlen ügyetlen táncbolond saját magát tette a középpontba, és az egész család nevetett.
En: Where the awkward and clumsy dancing fool had become the center of attention, and the whole family laughed.

Hu: Mert Zsoltnak voltaképp igaza volt.
En: Because Zsolt was right, after all.

Hu: Minden táncnak lehet valami szórakoztató a végén.
En: Every dance can be entertaining in the end.

Vocabulary Words:
családi összejövetel : family gathering
Attila : Attila
Csilla : Csilla
Zsolt : Zsolt
nappali : living room
húg : sister
kompaktdisc : compact disc
néptánc zene : folk dance music
zene : music
szívükbe : hearts
tradicionális : traditional
csárdás dallamok : csárdás melodies
érzéseik : emotions
föl-le szöktették : jump up and down
táncparkett : dance floor
gyertya fénye : candlelight
legidősebb bátya : oldest brother
keresett magának partnert : looking for a partner
sodorta őket egyre gyorsabban : carried them faster
kihívás : determination
sürgős : urgent
megtanulni : learn
ügyetlensége : clumsiness
szemmel látható lett a többiek számára : evident to everyone
rálépett : step on
lábujjára : toes
gond : worries
mosolyodott el : smiled
idő : time
lassult le : slow down