The Canal Mishap: A Selfie, Laughter, and Unexpected Love

In this episode, we'll dive into a hilarious and heartwarming story of a canal mishap, a selfie gone wrong, and the blossoming of unexpected love amidst laughter and joy.

Nl: De zon schitterde op de grachten van Amsterdam.
En: The sun was shimmering on the canals of Amsterdam.

Nl: Twee mensen, Lars en Lotte, liepen op de klinkers samen.
En: Two people, Lars and Lotte, walked on the cobblestones together.

Nl: Ze genoten van de mooie dag.
En: They were enjoying the beautiful day.

Nl: Lars, met zijn blauwe ogen en blond haar, was een echte selfie-gek.
En: Lars, with his blue eyes and blond hair, was a real selfie-obsessed person.

Nl: Hij had zijn telefoon altijd klaar staan.
En: He always had his phone ready.

Nl: Lotte, met haar dansende bruine krullen, vond dat grappig.
En: Lotte, with her dancing brown curls, found it amusing.

Nl: "Kijk," zei Lars.
En: "Look," Lars said.

Nl: "Daar moet ik een selfie maken.
En: "I have to take a selfie there."

Nl: " Hij wees naar de gracht.
En: He pointed to the canal.

Nl: De Oude Kerk was in de achtergrond.
En: The Oude Kerk was in the background.

Nl: Lotte knikte en lachte.
En: Lotte nodded and laughed.

Nl: Ze vond zijn selfie-tik grappig.
En: She found his selfie habit funny.

Nl: Lars stond aan de rand van de gracht.
En: Lars stood at the edge of the canal.

Nl: Hij hield zijn telefoon omhoog.
En: He held his phone up.

Nl: Maar toen, opeens, gleed zijn voet weg.
En: But then, suddenly, his foot slipped.

Nl: Plof!
En: Plop!

Nl: Lars lag in de gracht.
En: Lars fell into the canal.

Nl: Zijn telefoon vloog door de lucht.
En: His phone flew through the air.

Nl: Lotte kon haar lachen niet inhouden.
En: Lotte couldn't hold back her laughter.

Nl: Ze lachte hard en lang.
En: She laughed hard and long.

Nl: Ze wees naar Lars in het water.
En: She pointed at Lars in the water.

Nl: Lars stond op uit het water.
En: Lars stood up from the water.

Nl: Zijn kleren waren doorweekt.
En: His clothes were soaked.

Nl: Naar zijn telefoon keek hij niet.
En: He didn't even look at his phone.

Nl: Het eerste wat hij deed, was naar Lotte kijken.
En: The first thing he did was look at Lotte.

Nl: Zij lag dubbel van het lachen.
En: She was doubled over with laughter.

Nl: Lachte ze hem uit?
En: Was she making fun of him?

Nl: Natuurlijk!
En: Of course!

Nl: Maar op een lieve manier.
En: But in a sweet way.

Nl: "O jee, Lars!
En: "Oh dear, Lars!"

Nl: " riep ze.
En: she exclaimed.

Nl: "Hoe kom je daar nu weer uit?
En: "How are you going to get out of there now?"

Nl: " Ze maakte een foto van hem, daar in de gracht.
En: She took a photo of him there in the canal.

Nl: Lars wist wat hij moest doen.
En: Lars knew what to do.

Nl: Zijn lach verscheen langzaam op zijn gezicht.
En: His smile slowly appeared on his face.

Nl: Hij spatte water naar Lotte toe.
En: He splashed water at Lotte.

Nl: Meteen stopte ze met lachen.
En: Immediately, she stopped laughing.

Nl: "Niet doen, Lars!
En: "Don't do that, Lars!"

Nl: " riep Lotte.
En: Lotte shouted.

Nl: Ze rende uit de buurt.
En: She ran away.

Nl: Nu moest Lars lachen.
En: Now it was Lars' turn to laugh.

Nl: Hij leek de telefoon en de selfie vergeten te zijn.
En: He seemed to have forgotten about the phone and the selfie.

Nl: Hij genoot van het moment, daar in de gracht.
En: He enjoyed the moment, there in the canal.

Nl: Lotte hielp hem uit het water.
En: Lotte helped him out of the water.

Nl: Ze keek hoe hij schudde om droog te worden.
En: She watched as he shook to dry himself off.

Nl: Nog één keer begon ze te lachen.
En: One more time, she burst into laughter.

Nl: Die middag haakten ze hun armen in elkaar.
En: That afternoon, they linked their arms together.

Nl: Ze waren nat maar gelukkig.
En: They were wet but happy.

Nl: Beide lachten terwijl ze langs de grachten wandelden.
En: Both of them laughed as they walked along the canals.

Nl: Het was een dag om niet snel te vergeten.
En: It was a day not easily forgotten.

Nl: Zo bleven ze enkele uren in Amsterdam rondlopen, hand in hand, lachend over de grachten selfie van Lars.
En: They continued to walk around Amsterdam hand in hand, laughing about Lars' canal selfie.

Nl: "Volgende keer gebruiken we mijn telefoon, oké?
En: "Next time we'll use my phone, okay?"

Nl: " stelde Lotte voor.
En: Lotte suggested.

Nl: Met glimmende ogen keek ze naar Lars.
En: She looked at Lars with shining eyes.

Nl: Hij knikte en knipoogde naar haar.
En: He nodded and winked at her.

Nl: Vanaf die dag maakten ze geen selfies meer op de rand van de gracht.
En: From that day on, they didn't take any more selfies on the edge of the canal.

Nl: Maar hun lach, hun plezier, dat bleef.
En: But their laughter, their joy, that remained.

Nl: En dat was toch het mooiste om te vangen.
En: And that was the most beautiful thing to capture.