The Casteller’s Comical Misadventure: A Barcelona Celebration

Fluent Fiction – Catalan
www.FluentFiction.org/Catalan
Story Transcript:
Ca: El sol es posa a Barcelona.
En: The sun sets in Barcelona.

Ca: La Plaça Sant Jaume és plena de gent.
En: The Plaça Sant Jaume is full of people.

Ca: Hi ha una gran festa.
En: There is a big celebration.

Ca: És el dia dels Castellers.
En: It’s the day of the Castellers.

Ca: Aquest és un dia especial.
En: This is a special day.

Ca: La gent ve a veure les torres humanes.
En: People come to see the human towers.

Ca: És una gran tradició.
En: It’s a great tradition.

Ca: En Jordi és un dels Castellers.
En: Jordi is one of the Castellers.

Ca: És fort.
En: He is strong.

Ca: Li agrada molt aquesta festa.
En: He loves this celebration very much.

Ca: Avui porta un barret nou.
En: Today he is wearing a new hat.

Ca: És un barret bonic.
En: It’s a beautiful hat.

Ca: La seva amiga, la Laia, li ha regalat el barret.
En: His friend, Laia, gave him the hat as a gift.

Ca: L’orquestra comença a tocar la música.
En: The orchestra starts playing music.

Ca: Tots estan preparats.
En: Everyone is ready.

Ca: En Jordi està nerviós.
En: Jordi is nervous.

Ca: La Laia li dóna ànims.
En: Laia encourages him.

Ca: El barret d’en Jordi brilla sota el sol.
En: Jordi’s hat shines under the sun.

Ca: Comença la construcció de la torre.
En: The construction of the tower begins.

Ca: En Jordi puja a dalt de tot.
En: Jordi climbs to the top.

Ca: La gent aplaudeix.
En: People applaud.

Ca: Però, de sobte, una cosa estranya passa.
En: But suddenly, something strange happens.

Ca: En Jordi se sent lleuger.
En: Jordi feels light.

Ca: Tots riuen.
En: Everyone laughs.

Ca: El barret d’en Jordi està enganxat en l’última part de la torre.
En: Jordi’s hat is stuck in the top part of the tower.

Ca: En Jordi es posa vermell.
En: Jordi turns red.

Ca: La gent continua rient.
En: People keep laughing.

Ca: Laia també riu.
En: Laia laughs too.

Ca: Però ella té una idea.
En: But she has an idea.

Ca: Agafa una llarga canya d’una parada propera.
En: She takes a long cane from a nearby stall.

Ca: Estira la canya cap a la torre.
En: She stretches the cane towards the tower.

Ca: Amb cura, treu el barret.
En: Carefully, she removes the hat.

Ca: La gent aplaudeix.
En: People applaud.

Ca: El barret arriba a terra.
En: The hat reaches the ground.

Ca: En Jordi està content.
En: Jordi is happy.

Ca: Li agrada que la gent rigui.
En: He likes that people are laughing.

Ca: Però està més content de tenir el seu barret de nou.
En: But he is happier to have his hat back.

Ca: Després de la festa, en Jordi i la Laia van celebrate.
En: After the celebration, Jordi and Laia celebrate.

Ca: Van caminant per les estretes carrers de Barcelona.
En: They walk through the narrow streets of Barcelona.

Ca: En Jordi porta el seu barret amb orgull.
En: Jordi proudly wears his hat.

Ca: Li agrada el seu barret.
En: He likes his hat.

Ca: Li agrada la Laia.
En: He likes Laia.

Ca: Ell li agrada Barcelona.
En: He likes Barcelona.

Ca: Aquest dia, en Jordi va apendre que no importa si fas el ridícul.
En: On this day, Jordi learned that it doesn’t matter if you make a fool of yourself.

Ca: L’important és passar-ho bé amb els teus amics.
En: What matters is having fun with your friends.

Ca: I això és el que va fer en Jordi.
En: And that’s what Jordi did.

Ca: Fins i tot va guardar el barret com un record d’aquell dia còmic i especial.
En: He even kept the hat as a souvenir of that funny and special day.

Ca: Així és com acaba aquesta historia.
En: And that’s how this story ends.

Ca: En Jordi i la Laia continuen sent amics.
En: Jordi and Laia remain friends.

Ca: I cada any, en Jordi puja al capdamunt de la torre amb el seu barret.
En: And every year, Jordi climbs to the top of the tower with his hat.

Ca: I cada any, la gent riu.
En: And every year, people laugh.

Ca: Perquè això és el que fa especial aquest dia.
En: Because that’s what makes this day special.

Ca: I això és el que fa especial a Barcelona.
En: And that’s what makes Barcelona special.

Ca: I ara, si passes per la Plaça Sant Jaume un dia de Castellers, pots veure en Jordi amb el seu barret.
En: And now, if you pass by Plaça Sant Jaume on a Castellers’ day, you can see Jordi with his hat.

Ca: I segur que riuràs.
En: And you’ll surely laugh.

Ca: Perquè aquest és el seu moment.
En: Because this is his moment.

Ca: I aquest és el moment de Barcelona.
En: And this is Barcelona’s moment.

Vocabulary Words:
El : The
sol : sun
posa : sets
a : in
Barcelona : Barcelona
Plaça : Plaça
Sant : Sant
Jaume : Jaume
és : is
plena : full
de : of
gent : people
Hi : There
una : a
gran : big
festa : celebration
És : It’s
dia : day
Castellers : Castellers
Aquest : This
especial : special
La gent : People
ve : come
a : to
veure : see
les : the
humanes : human
torres : towers