The Chaotic Culinary Drama of Belgrade’s Celebratory Feast

In this episode, we'll delve into the chaotic and comedic world of a culinary virtuoso, his loyal servant, and the determined witness, as they navigate a celebratory feast in Belgrade.

Sr: Средом поподневном и облаци као меке палачинке нивелирали су небо.
En: On a midday and clouds as soft as pancakes were leveling the sky.

Sr: Слава је била у граду, тачније, била je у Београду.
En: The celebration was in the city, more specifically, it was in Belgrade.

Sr: Та опседнута трка храном, пићем и смяхом заметала је земљу, а Јован, Милица и Никола били су главними играчима у овој једнодневной драми.
En: This obsessive race for food, drink, and laughter swept the earth, and Jovan, Milica, and Nikola were the main players in this one-day drama.

Sr: Пензионисани Јован, школски кувар са наглашеним смислом за хумор, био je главни кувар тог дана.
En: Retired Jovan, a school cook with a pronounced sense of humor, was the main chef that day.

Sr: Не беше он обичан школски кувар - био je кулинарски виртуоз.
En: He wasn't an ordinary school cook - he was a culinary virtuoso.

Sr: Роштиље у одећи, сарме у кошулицама, торта на поду - да, било је хаотично, али то је било Јованово краљевство.
En: Grilling in aprons, stuffed cabbage leaves in pockets, a cake on the floor - yes, it was chaotic, but it was Jovan's kingdom.

Sr: Милица, робика за Јовановом ицикавицом, имала je задатак подсмеха на годишньој слави.
En: Milica, a servant to Jovan's peculiarity, had the task of mocking at the annual celebration.

Sr: Њен посебан таленат био je да цени исте шеге Јова, независино од тога, што их је слушала стотину пута.
En: Her special talent was appreciating the same jokes from Jovan, regardless of having heard them a hundred times.

Sr: Беше то некакв јойо љубави и верности ка способност Јовани.
En: It was a kind of joyful love and loyalty towards Jovan's abilities.

Sr: Никола, младаћ здраве памети и брадатог лица, био je начисто с тим да је слађе брат.
En: Nikola, a young man of sound mind with a bearded face, was completely determined that his brother was the sweetest.

Sr: Макар свиедок прошле вечери кад је пао с дебелог стабла с кратког цуцриног цуцластрυ.
En: Even as a witness of the previous night's dinner when he fell from a thick tree branch onto a short gooseberry.

Sr: Како је слава трајала, доминација се мењала између ових трио далеко не светих човека.
En: As the celebration continued, domination shifted between this trio of far from saintly individuals.

Sr: Било je домавине одраде, паттице приступизице, и ремастица за које вам није требао преводилац.
En: There were roasted lamb dishes, stuffed duck, and remaštica, which didn't require a translator.

Sr: Јованови шеговити окаши, Милицини заразни смяј, и Никола, који је као одечавина добро прехрањених лица углавном направио да се људи осећају комодни, бралисали су кроз вече.
En: Jovan's witty quips, Milica's contagious laughter, and Nikola, who resembled the well-fed faces, mainly made people feel comfortable, they strolled through the evening.

Sr: И као што слава напредовала, кукици на рукавцима истицања као друго сунце, прво је прогледал на крају дне.
En: And as the celebration progressed, the hooks on their sleeves shining like a second sun, they finally came to light at the end of the day.

Sr: Све три, Јован, Милица и Никола, пребројавали бројке на столовима, сваки пут удубљујући у своја лица.
En: All three, Jovan, Milica, and Nikola, counted the numbers on the tables, each sinking into their own thoughts.

Sr: И према њима, се наслаживајући у том сопственом хаосу, смешкали су се један другом, знајући да је крај близу.
En: And towards each other, enjoying this chaos of their own, they smiled, knowing that the end was near.

Sr: И када је пао мрак, краставицима су се препустили на мир.
En: And when darkness fell, they surrendered to pickles in peace.

Sr: Било је гледати великог брата Јована као бивша сармица на гашеној тортиц.
En: It was like seeing the great brother Jovan as a former stuffed cabbage leaf on an extinguished cake.

Sr: "Слава је завршена", викнуо је Јован, а Милица и Никола су се смешкали.
En: "The celebration is over," Jovan shouted, and Milica and Nikola smiled.

Sr: Бил је то добар дан, иако хаотичан и пуна зарадан.
En: It was a good day, although chaotic and full of hard work.

Sr: Како вели Јован, „Смех је кутак у досадном", и управо такав је био тај дан.
En: As Jovan says, "Laughter is a corner in boredom," and that's exactly how that day was.

Sr: Финална капа превртачи – да, било је живот.
En: The final touch of overturning platters - yes, there was life.