The Coffee Mix-Up: A Tale of Laughter at Het Zoete Gedicht

In this episode, we'll embark on a hilarious journey with Jan, Piet, and Sofie as a simple coffee mix-up turns into a laughter-filled adventure at Het Zoete Gedicht café.

Nl: De lucht is er vol van heerlijke geuren.
En: The air is filled with delicious scents.

Nl: Van geroosterde koffiebonen.
En: Roasted coffee beans.

Nl: Van zoet gebak.
En: Sweet pastries.

Nl: We zijn in Het Zoete Gedicht, een klein, knus café in een stad vol leven.
En: We are at Het Zoete Gedicht, a small, cozy café in a lively city.

Nl: Rechte houten stoelen, oude foto's aan de muur, elk met zijn eigen verhaal.
En: Straight wooden chairs, old photos on the wall, each with its own story.

Nl: Daar zitten ze: Jan, Sofie en Piet, drie dikke vrienden.
En: There they are: Jan, Sofie, and Piet, three close friends.

Nl: Jan houdt van koffie, stevige zwarte koffie zonder suiker.
En: Jan loves coffee, strong black coffee without sugar.

Nl: Piet, daarentegen, geniet het liefst van een warme chocolademelk, vol schuimige slagroom.
En: Piet, on the other hand, prefers to indulge in a hot chocolate, full of creamy whipped cream.

Nl: En Sofie?
En: And Sofie?

Nl: Ja, zij lust alles.
En: Well, she likes everything.

Nl: Een nieuwe ronde van bestellingen komt.
En: A new round of orders arrives.

Nl: De ober brengt twee grote mokken naar hun tafel.
En: The waiter brings two large mugs to their table.

Nl: Eén met zwarte koffie, de andere met zoete chocolademelk.
En: One with black coffee, the other with sweet hot chocolate.

Nl: Maar pfff, het is druk.
En: But oh dear, it's busy.

Nl: De ober zet per ongeluk de koffie voor Piet, en de chocolademelk voor Jan.
En: The waiter accidentally puts the coffee in front of Piet, and the hot chocolate in front of Jan.

Nl: Ze praten, lachen, tot Jan de eerste slok neemt.
En: They talk, laugh, until Jan takes the first sip.

Nl: Zijn gezicht is grappig, bijna als een clown in het circus.
En: His face is funny, almost like a clown in the circus.

Nl: "Bwek!
En: "Blegh!"

Nl: " zegt hij.
En: he says.

Nl: Die is zoet!
En: It's sweet!

Nl: En waar is de slagroom?
En: And where's the whipped cream?

Nl: Piet neemt ook een stap.
En: Piet takes a sip too.

Nl: Maar zijn gezicht is grappig, grappiger zelfs dan dat van Jan.
En: But his face is even funnier, funnier than Jan's.

Nl: "Bah!
En: "Yuck!"

Nl: " zegt hij, wat bitter!
En: he says, how bitter!

Nl: En waar is de suiker?
En: And where's the sugar?

Nl: Daar begint de hilariteit.
En: That's when the hilarity begins.

Nl: Sofie kan niet stoppen met lachen.
En: Sofie can't stop laughing.

Nl: Ze lacht zo hard dat haar wangen rood worden.
En: She laughs so hard that her cheeks turn red.

Nl: De andere mensen in het café kijken verbaasd.
En: The other people in the café look surprised.

Nl: Ze weten niet wat er aan de hand is.
En: They don't know what's going on.

Nl: Jan en Piet kijken naar elkaar, dan naar hun mokken.
En: Jan and Piet look at each other, then at their mugs.

Nl: Ze merken hun vergissing.
En: They realize their mistake.

Nl: Ze lachen ook, harder dan Sofie.
En: They also laugh, even harder than Sofie.

Nl: Ze ruilen snel hun mokken.
En: They quickly swap their mugs.

Nl: Nu, de drankjes zijn juist.
En: Now, the drinks are correct.

Nl: De koffie is voor Jan, de chocolademelk is voor Piet.
En: The coffee is for Jan, the hot chocolate is for Piet.

Nl: Ze toasten, lachen.
En: They toast, laugh.

Nl: Het hele café lacht met hen mee.
En: The whole café laughs along with them.

Nl: Het is een goede dag in Het Zoete Gedicht.
En: It's a good day at Het Zoete Gedicht.

Nl: Een dag vol vrolijkheid.
En: A day full of joy.

Nl: Het verhaal van drie vrienden, twee vergissingen en één café zal nog lang worden verteld.
En: The story of three friends, two mistakes, and one café will be told for a long time.

Nl: Elk grapje, elke lach blijft hangen in het hart van Het Zoete Gedicht.
En: Every joke, every laugh lingers in the heart of Het Zoete Gedicht.

Nl: En zo eindigt het, met een glimlach, als een zoet gedicht.
En: And so it ends, with a smile, like a sweet poem.