The Cold Barrel: A Hilarious Sauna Mishap in the Norwegian Mountains

In this episode, we'll dive into the frigid waters of a freezing barrel mishap, as Lars hilariously stumbles his way through starting a traditional Norwegian sauna.

Nb: Lars er en mann.
En: Lars is a man.

Nb: Lars bor i Norge.
En: Lars lives in Norway.

Nb: Han har en hytte.
En: He has a cabin.

Nb: Hytta ligger på fjellet.
En: The cabin is located in the mountains.

Nb: Det er vinter på fjellet.
En: It is winter in the mountains.

Nb: Det er veldig kaldt.
En: It is very cold.

Nb: En dag ønsker Lars å varme seg.
En: One day Lars wants to warm up.

Nb: Han bestemmer seg for å starte badstuen.
En: He decides to start the sauna.

Nb: Badstuen er gammel.
En: The sauna is old.

Nb: Det er en tradisjonell norsk badstue.
En: It is a traditional Norwegian sauna.

Nb: Lars prøver å starte badstuen.
En: Lars tries to start the sauna.

Nb: Han bruker ved for å lage ild.
En: He uses firewood to make a fire.

Nb: Ilden blir varm.
En: The fire becomes warm.

Nb: Lars er glad for å gjøre dette.
En: Lars is happy to do this.

Nb: Men Lars er litt klønete.
En: But Lars is a bit clumsy.

Nb: Han mister fyrstikkene.
En: He drops the matches.

Nb: De faller ned på gulvet.
En: They fall on the floor.

Nb: Plutselig går Lars ett skritt.
En: Suddenly Lars takes a step.

Nb: Han glir på fyrstikkene.
En: He slips on the matches.

Nb: Lars prøver å ta tak i noe.
En: Lars tries to grab something.

Nb: Han tar tak i en håndkle.
En: He grabs a towel.

Nb: Håndkleet er hengt opp på en knagg.
En: The towel is hung on a hook.

Nb: Men knaggen er ikke sterk nok.
En: But the hook is not strong enough.

Nb: Lars og håndkleet faller.
En: Lars and the towel fall.

Nb: De faller i en tønne.
En: They fall into a barrel.

Nb: Denne tønnen er full.
En: This barrel is full.

Nb: Det er iskaldt vann i tønnen.
En: There is freezing cold water in the barrel.

Nb: Lars blir veldig kaldt.
En: Lars becomes very cold.

Nb: Lars kommer opp av tønnen.
En: Lars comes out of the barrel.

Nb: Han er kald, men også litt lattermild.
En: He is cold, but also a bit amused.

Nb: Dette er ikke det han planla.
En: This is not what he planned.

Nb: Men det var morsomt.
En: But it was funny.

Nb: Lars går tilbake til badstuen.
En: Lars goes back to the sauna.

Nb: Han prøver å tenne på nytt ilden.
En: He tries to light the fire again.

Nb: Og denne gangen, gjør han det riktig.
En: And this time, he does it right.

Nb: Badstuen blir varm.
En: The sauna becomes warm.

Nb: Lars sitter inne i den.
En: Lars sits inside it.

Nb: Han ler litt av seg selv.
En: He laughs at himself a little.

Nb: Dette er en dag han ikke vil glemme.
En: This is a day he won't forget.

Nb: Lars er blitt varm og føler seg bra.
En: Lars is warm now and feels good.

Nb: Dette er en god dag på fjellet.
En: This is a good day in the mountains.

Nb: Selv om det startet galt, ble det veldig bra.
En: Even though it started wrong, it turned out really well.

Nb: Fra da av, hver gang Lars starter badstuen, tenker han på tønnen.
En: From then on, every time Lars starts the sauna, he thinks about the barrel.

Nb: Han er mer forsiktig nå.
En: He is more careful now.

Nb: Han vil ikke falle i tønnen igjen.
En: He doesn't want to fall into the barrel again.

Nb: Men han ler når han tenker på det.
En: But he laughs when he thinks about it.

Nb: Dette er en historie om Lars.
En: This is a story about Lars.

Nb: Lars bor på fjellet.
En: Lars lives in the mountains.

Nb: Han har en hytte.
En: He has a cabin.

Nb: Og en tønne med iskaldt vann.
En: And a barrel with freezing cold water.

Nb: Han har også en historie.
En: He also has a story.

Nb: En historie han vil fortelle igjen og igjen.
En: A story he will tell again and again.

Nb: En historie om den dagen han ville starte badstuen, men falt i en tønne i stedet.
En: A story about the day he wanted to start the sauna but fell into a barrel instead.

Nb: Og det er dette som er det fine med historier.
En: And that's the beauty of stories.

Nb: Selv de klønete øyeblikkene kan bli gode historier.
En: Even the clumsy moments can turn into good stories.

Nb: Og gode historier er noe vi kan le av.
En: And good stories are something we can laugh at.

Nb: De er noe vi kan dele med andre.
En: They are something we can share with others.

Nb: Selv når det er kaldt ute, kan en god historie varme oss.
En: Even when it's cold outside, a good story can warm us up.

Nb: Som Lars sin historie.
En: Like Lars' story.

Nb: Og den tradisjonelle norske badstuen på fjellet.
En: And the traditional Norwegian sauna in the mountains.