The Dill Deal: A Market Day Mix-Up

In this episode, we'll dive into a humorous tale of sibling shenanigans and marketplace haggling at the Riga Central Market.

Lv: Saule spīdēja spoži, mirdzot noslogotu gājēju sejās, uzsildot bruģakmeņus un vairot dzīvību Rīgas Centrāltirgū.
En: The sun shone brightly, casting a glow on the weary faces of pedestrians, warming the cobblestones and fostering life at the Riga Central Market.

Lv: Aivars, pacilājuma pilns jauneklis ar asu prātu, šodien bija izlēmis iegādāties vislabāko dilles pušķi savas liepinātās zupas vārīšanai.
En: Aivars, a cheerful young man with a sharp mind, had decided today to buy the best bundle of dill for his beloved soup.

Lv: Nezinādams, ja viņa mīļā māsa Inese bija pārģērbusies kā tirgus pārdevēja, lai piedalītos tirgus dienas jautrībā, Aivars devās uz viņas stendu.
En: Unaware if his dear sister Inese had dressed up as a market vendor to take part in the market day festivities, Aivars headed to her stall.

Lv: Liene, Aivara labākā draudzene, bija nākusi viņam līdzi, cerot atrast svaigus ābolus.
En: Liene, Aivars's best friend, had come along hoping to find some fresh apples.

Lv: Liene vienmēr zināja, kā atrast labāko preču tirgū un tik tikko uzturēja smaidu, ieraugot Aivaru pie dilles stenda.
En: Liene always knew how to find the best goods at the market and barely held back a smile when she spotted Aivars at the dill stand.

Lv: "Kā tu domā, cik es varu samaksāt par šo pušķi?
En: "How much do you think I can pay for this bundle?"

Lv: " vaicāja Aivars Lieņai, ķerot rokā vienu no dillēm.
En: Aivars asked Liene, grabbing one of the dill stems.

Lv: Liene tikai plecu pacēla, jo negrasījās iejaukties cenu virpuļos.
En: Liene just shrugged, unwilling to get involved in the whirlwind of prices.

Lv: Inese, cieši sasējusi galvu lakatu un uzvilkuši saulesbriļļus, nevarēja atpazīt brāli starp citiem pircējiem.
En: Inese, with a scarf tied tightly around her head and sunglasses on, couldn't recognize her brother among the other buyers.

Lv: Viņa bija aizņemta, sakārtojot savu preci, lai izskatītos vēl skaistākas viņas izdomātajā tēlā.
En: She was busy arranging her merchandise to look even more beautiful in her designed outfit.

Lv: Aivars soļoja pie Ineses ar pārliecību un ar smaidu vaigā.
En: Aivars strode confidently to Inese with a smile on his face.

Lv: "Labdien, cik maksā šis skaistais dillēm pušķis?
En: "Hello, how much for this beautiful bunch of dill?"

Lv: "Inese atbildēja ar pacilu balsi, kuru Aivars neatpazina: "Tas ir divi eiro.
En: Inese answered in a raised voice that Aivars didn't recognize, "That will be two euros."

Lv: ""Bet varbūt es varu samaksāt euro un piecdesmit centus?
En: "But maybe I can pay one euro and fifty cents?

Lv: Tik labas dilles nav viegli atrast," mēģināja sarunāt Aivars, cerībā izvairīties no liekiem izdevumiem.
En: Such good dill is not easy to find," Aivars tried to negotiate, hoping to avoid unnecessary expenses.

Lv: Inese, gandrīz pazaudējusi savu masku, brīnums ka nenosmējās.
En: Inese, nearly losing her composure, miraculously didn't burst into laughter.

Lv: "Nu labi, euro piecdesmit, bet tikai šoreiz," viņa teica, turot smieklus pavārā.
En: "Well, one euro fifty cents, but only this time," she said, barely holding back laughter.

Lv: Aivars, laimīgs par izdevīgo darījumu, pasniedza naudu, nepamanot māsas smieklu dzirksteli acīs.
En: Aivars, happy with the favorable deal, handed over the money, not noticing the glint of amusement in his sister's eyes.

Lv: Tikko par sīkumiem sarunāta cena radīja viņā nelielu lepnumu, kas palielinājās, kad Liene piebilda, "Tā tev arī vajag!
En: The haggled price filled him with a slight sense of pride, which grew when Liene added, "That's what you need!"

Lv: "Kad Inese ļāva brālim aiziet, viņa nolika briļļus un saucienu galā atsaucās: "Aivar, pagaidi!
En: As Inese let her brother go, she took off her sunglasses and called out, "Aivar, wait!"

Lv: "Aivars pārsteigts apstājās un pagriezās, brīnīdamies par pazīstamo balsi.
En: Surprised, Aivars stopped and turned, wondering about the familiar voice.

Lv: Viņa atpazina māsu un kad saprata, ka ticis apmuļķots, viņam nekas cits neatlika, kā vien smeieties.
En: He recognized his sister and, realizing he had been tricked, couldn't help but laugh.

Lv: "Ai, Inese, tu mani labi izjokoji!
En: "Oh, Inese, you got me good!"

Lv: " Aivars teica, viņu abu smieklos saplūstot.
En: Aivars said, their laughter merging together.

Lv: Inese, no sirds smejoties, atzina: "Mācība tev, Aivar, nekad nesamazināt dillēm cenu bez laba iemesla!
En: Laughing heartily, Inese admitted, "Lesson for you, Aivar, never devalue the price of dill without good reason!"

Lv: "Bet mājās zupa gatavojās, un Aivars domāja, ka dillēm būtu jābūt divu eiro vērtībā, zinot, ka tās nāk no māsas roku darba.
En: But at home, the soup was being prepared and Aivars thought that the dill must be worth two euros, knowing that it came from his sister's hard work.

Lv: Un Liene?
En: And Liene?

Lv: Viņa jau plānoja, kā apsmieties par šo stāstu nākamajā tirgus dienā.
En: She was already planning how to tease Aivars about this story on the next market day.