The Dragon’s Pursuit: An Unforgettable Adventure in Krakow

In this episode, we'll join Anna and Jakub as they embark on an unforgettable adventure in search of the legendary Wawel Dragon, facing unexpected twists and a thrilling chase with a flock of rogue sheep.

Pl: W jednej z uroczych, brukowanych uliczek Krakowa, niedaleko majestatycznego Zamku Wawelskiego, mieszkały dwie nierozłączne dusze, Anna i Jakub.
En: In one of the charming cobblestone streets of Krakow, not far from the majestic Wawel Castle, lived two inseparable souls, Anna and Jakub.

Pl: Od najmłodszych lat byli najlepszymi przyjaciółmi, a ich wspólne przygody zawsze były pełne śmiechu i zabawy.
En: From their youngest years, they were best friends, and their shared adventures were always full of laughter and fun.

Pl: Pewnego dnia, podczas żartobliwej dyskusji, Jakub rzucił wyzwanie Annie: szukać legendarnego smoka wawelskiego.
En: One day, during a playful discussion, Jakub challenged Anna to search for the legendary Wawel Dragon.

Pl: Anna, zawsze gotowa na nową przygodę, zgodziła się niezwłocznie.
En: Anna, always ready for a new adventure, agreed immediately.

Pl: Jednak nie wiedzieli, że ta decyzja zaprowadzi ich na drogę pełną niespodzianek.
En: However, they didn't know that this decision would lead them on a path full of surprises.

Pl: Zaintrygowani opowieściami o smoku, który zgodnie z legendą kiedyś zamieszkiwał zamek na Wawelu, dzieci zaczęły swoje poszukiwania.
En: Intrigued by the stories about the dragon who, according to legend, once inhabited the castle on Wawel, the children began their search.

Pl: Przemierzyli całe dziedzińce zamkowe, przeszukiwali mroczne krużganki i zaułki starego miasta, ale smoka nie było nigdzie.
En: They traversed the entire castle courtyard, searched the dark cloisters and corners of the old town, but the dragon was nowhere to be found.

Pl: Jednak pewnego dnia, w trakcie poszukiwań, natknęli się na coś dziwnego.
En: However, one day, during their search, they stumbled upon something strange.

Pl: Topielca - jedną z krakowskich ulic biegnącą wzdłuż rzeki.
En: Topielca street - one of the streets in Krakow running alongside the river.

Pl: To był rozbiegający z krakowskiego rynku stado owiec.
En: It was a flock of sheep running from the Krakow market square.

Pl: Działo się to tak nagle, że zaskoczyło ich, co nie tylko przestraszyło, ale także popchnęło do ucieczki.
En: It happened so suddenly that it caught them off guard, not only scaring them but also pushing them to flee.

Pl: Kiedy stado owiec ruszyło za Anną i Jakubem, dzieci musiały uciekać jak nigdy dotąd.
En: As the flock of sheep chased Anna and Jakub, the children had to run like never before.

Pl: Biegli, próbując unikać natarczywych zwierząt.
En: They ran, trying to avoid the persistent animals.

Pl: Szybko zrozumieli, że muszą znaleźć schronienie.
En: They quickly realized they needed to find shelter.

Pl: Zauważyli średniowieczną wieżę, kamienicę "Pod Owcą".
En: They noticed a medieval tower, the building "Pod Owcą."

Pl: Czy mogło być lepsze schronienie przed owcami?
En: Could there be a better shelter from the sheep?

Pl: Tchnęło to w nich nadzieję i skierowali tam swoje kroki.
En: This filled them with hope, and they made their way there.

Pl: Przy ostatnich siłach wbiegli do środka, zamykając za sobą drzwi.
En: With their last bit of strength, they rushed inside, closing the door behind them.

Pl: Stado owiec, mimo swojego uporu, nie miało szansy dostać się do środka.
En: The flock of sheep, despite their persistence, had no chance of getting inside.

Pl: Dzieci były bezpieczne.
En: The children were safe.

Pl: Wycieńczeni, ale szczęśliwi, Anna i Jakub rozejrzeli się dookoła, przyglądając się wnętrzu kamienicy.
En: Exhausted but happy, Anna and Jakub looked around, examining the interior of the building.

Pl: W pewnym momencie zauważyli coś, co przyprawiło ich o gęsią skórkę.
En: At one point, they noticed something that gave them goosebumps.

Pl: W głębi kamienicy znajdował się olbrzymi posąg smoka wawelskiego.
En: Deep within the building stood a giant statue of the Wawel Dragon.

Pl: Anna i Jakub spojrzeli na siebie z szerokim uśmiechem.
En: Anna and Jakub looked at each other with a broad smile.

Pl: Pomimo strachu i zmęczenia, udało im się znaleźć smoka, na poszukiwanie którego wyruszyli.
En: Despite the fear and exhaustion, they had succeeded in finding the dragon they set out to search for.

Pl: To nie była prawdziwa bestia ze starych legend, ale dla nich była ona symbolem ich przyjaźni, odwagi i niezłomnej woli do poszukiwania przygód.
En: It wasn't a real beast from old legends, but for them, it was a symbol of their friendship, courage, and unwavering will to seek adventure.

Pl: Tak więc, choć bieg przed stadem owiec był przerażający, Anna i Jakub byli wdzięczni za tę niespodziankę.
En: So, although the run from the flock of sheep was terrifying, Anna and Jakub were grateful for this surprise.

Pl: To wydarzenie nie tylko umocniło ich przyjaźń, ale przede wszystkim nauczyło, że nawet najdziwniejsza sytuacja może przynieść coś dobrego.
En: This event not only strengthened their friendship but, above all, taught them that even the strangest situation can bring something good.

Pl: To była przygoda, której nigdy nie zapomną i która zawsze będzie symbolem ich odwagi.
En: It was an adventure they would never forget and would always be a symbol of their courage.

Pl: Od tamtego dnia, zawsze, gdy mijali kamienicę "Pod Owcą", z uśmiechem na twarzy wspominali swoją przygodę.
En: From that day on, whenever they passed by the building "Pod Owcą," they remembered their adventure with a smile on their faces.