The Embarrassing Door Encounter: A Day of Laughter in Copenhagen

Fluent Fiction – Danish
www.FluentFiction.org/Danish
Story Transcript:
Da: Det var en solrig dag i København.
En: It was a sunny day in Copenhagen.

Da: Lars, Sofie og Nanna gik op ad strøget.
En: Lars, Sofie, and Nanna were walking up Strøget.

Da: De tre venner elskede at bruge tid sammen.
En: The three friends loved spending time together.

Da: Bange for at blive for varmt, da de gik gennem byen, Lars bar kun en T-shirt, mens Sofie og Nanna havde jakker.
En: Afraid of getting too hot as they walked through the city, Lars was only wearing a t-shirt, while Sofie and Nanna had jackets.

Da: De lo og grinte sammen, mens de nød hinandens selskab under en sjælden, klar himmel.
En: They laughed and giggled together, enjoying each other’s company under a rare, clear sky.

Da: De havde en pause på en bænk i Tivoli.
En: They took a break on a bench in Tivoli.

Da: Herfra kunne de se mennesker gå forbi.
En: From there, they could see people passing by.

Da: Det var et mylder af mennesker, der nød den solrige dag.
En: It was a bustling crowd of people, all enjoying the sunny day.

Da: Pludselig så Lars noget ud af øjenkrogen.
En: Suddenly, Lars spotted something out of the corner of his eye.

Da: Det var den nyeste spilbutik, der var åbnet på strøget.
En: It was the newest game store that had opened on Strøget.

Da: Han elskede videospil.
En: He loved video games.

Da: Utålmodig og glad sprang Lars op og løb hen imod butikken.
En: Impatient and excited, Lars jumped up and ran towards the store.

Da: Sofie og Nanna fulgte efter og råbte: “Vent, Lars!
En: Sofie and Nanna followed, yelling, “Wait, Lars!”

Da: ” Men han hørte dem ikke.
En: But he didn’t hear them.

Da: Lars stoppede foran glasdøren til butikken for at se alle de nye spil.
En: Lars stopped in front of the glass door to the store, eager to see all the new games.

Da: Han blev meget ivrig.
En: He became very enthusiastic.

Da: Uden at tænke, prøvede han at åbne døren.
En: Without thinking, he tried to open the door.

Da: Det virkede ikke.
En: It didn’t work.

Da: Han sparkede til døren.
En: He kicked the door.

Da: Invalidert af hans forvirring, løb han ind i døren.
En: Confused, he ran into the door.

Da: Bang!
En: Bang!

Da: Lars var gået lige ind i en lukket glasdør.
En: Lars had walked right into a closed glass door.

Da: Han faldt bagover på jorden.
En: He fell backwards onto the ground.

Da: Alle på gaden vendte deres hoveder for at se, hvad der var sket.
En: Everyone on the street turned their heads to see what had happened.

Da: En flok mennesker samlede sig foran butikken.
En: A crowd of people gathered in front of the store.

Da: Alle stirrede på Lars.
En: They all stared at Lars.

Da: Han kunne mærke mange øjne på sig.
En: He could feel many eyes on him.

Da: Han blev meget flov.
En: He felt very embarrassed.

Da: Sofie og Nanna nåede frem og så Lars sidde på jorden.
En: Sofie and Nanna reached him and saw Lars sitting on the ground.

Da: Sofie spurgte: “Er du okay, Lars?
En: Sofie asked, “Are you okay, Lars?”

Da: ” Men før han kunne svare, begyndte de begge at grine højt.
En: But before he could answer, they both burst into loud laughter.

Da: Deres latter fyldte luften.
En: Their laughter filled the air.

Da: Alle omkring dem begyndte også at grine.
En: Everyone around them started laughing too.

Da: Lars følte sig flov.
En: Lars felt embarrassed.

Da: Han blev rød i ansigtet.
En: His face turned red.

Da: Han prøvede at gemme sin skam ved at smile.
En: He tried to hide his shame by smiling.

Da: Men han vidste, at han ikke kunne skjule det.
En: But he knew he couldn’t conceal it.

Da: Efter lidt tid hjalp Sofie og Nanna Lars op.
En: After some time, Sofie and Nanna helped Lars up.

Da: Folk var begyndt at gå.
En: People had started to walk away.

Da: Lars, Sofie og Nanna gik vej fra butikken.
En: Lars, Sofie, and Nanna walked away from the store.

Da: Også selvom han var flov, kunne Lars ikke lade være med at grine sammen med dem.
En: Even though he was embarrassed, Lars couldn’t help but laugh along with them.

Da: De grinede og græd tårer af latter, mens de gik tilbage til Tivoli.
En: They laughed and cried tears of laughter as they walked back to Tivoli.

Da: Historien om Lars, Sofie og Nannas dag i København sluttede med masser af latter og en oplevelse, de aldrig ville glemme.
En: The story of Lars, Sofie, and Nanna’s day in Copenhagen ended with lots of laughter and an experience they would never forget.

Da: På trods af sin ubehagelige oplevelse, lærte Lars, at en god latter med venner er mere værdifuld end nogen videospil.
En: Despite his uncomfortable moment, Lars learned that a good laugh with friends is more valuable than any video game.

Vocabulary Words:
Det : It
var : was
en : a
solrig : sunny
dag : day
i : in
København : Copenhagen
Lars : Lars
Sofie : Sofie
og : and
Nanna : Nanna
gik : walking
op : up
strøget : Strøget
De : The
tre : three
venner : friends
elskede : loved
bruge : spending
tid : time
sammen : together
Bange : Afraid
for : of
blive : getting
for : too
varmt : hot
da : as
de : they
gik : walked
gennem : through
den : the
byen : city
bar : were
kun : only
havde : wearing
en : a
t-shirt : t-shirt
mens : while
havde : had
jakker : jackets
De : They
lo : laughed
og : and
grinte : giggled
nød : enjoying
hinandens : each
selskab : other’s
the three friends loved spending time together : company
under : under
sjælden : rare
klar : clear
himmel : sky
havde : took
en : a
pause : break
på : on
en bænk : bench
Tivoli : Tivoli
Herfra : From
kunne de se : there
de : they
gik : could
bruge : see
mennesker : people
gå : passing
forbi : by
mylder : bustling
af mennesker : crowd
alle : all
at nyde : enjoying
den solrige : sunny
Pludselig : suddenly
Lars : spotted
noget : something
ud : out
af øjenkrogen : corner
øjet : eye
den nyeste : newest
spil : game
butik : store
der : that
havde : had
åbnet : opened
på : on
Utålmodig : Impatient
glad : excited
Lars : jumped
op : up
løb : ran
hen imod : towards
Sofie : Sofie
fulgte efter : followed
råbte : yelling
Vent : Wait
men : but
hørte : didn’t
dem : hear
stoppede : stopped
foran : front
glas : glass
døren : door
meget ivrig : eager
alle : all
de nye : new
spil : games
prøvede : he
hans : became
interesserede sig : enthusiastic
Uden : Without
at tænke : thinking
prøvede : tried
at åbne : open
det : did
virkede : work
sparkede : kicked
døren : door
Invalidert : Confused
han løb : ran
Bang : Bang
var gået : had
lige : right
lukket : closed
Han faldt : fell
bagover : backwards
på : onto
jorden : ground
Alle : Everyone
gaden : street
vendte : turned
deres : their
hoveder : heads
at se : see
hvad : what
der var sket : happened
En : A
flok : crowd
mennesker : people
samlede : gathered
foran : in front
butikken : store
stirrede : stared
mærke : feel
mange : many
øjne : eyes
på : on
sig : him
flov : embarrassed
nåede frem : reached
så : saw
sidde : sitting
spurgte : asked
Er : Are
du : you
okay : okay
Men : before
han : could
kunne svare : answer
begge : both
at grine : burst
højt : loud
latter : laughter
fyldte : filled
luft : air
Alle omkring : around
begyndte : started
rød : red
Han prøvede : tried
at gemme : hide
skam : shame
ved at smile : smiling
Men : But
vidste : knew
at han ikke kunne : couldn’t
skjule : conceal
tid : time
Folk : People
var begyndt : had
Sofie : started
gik : walk
væk : away
Dag : Day
kunne Lars ikke lade : Laughed
være med at : along
grine sammen : them
som de gik : back
aldrig : never
ville glemme : forget
På trods af : Despite
hans : his
ubehagelige : uncomfortable
oplevelse : moment
Lars lærte : learned
en god : good
latter med vennerne : friends
mere : more
værdifuld : valuable
end : than
nogen : any
videospil : video