The Enigmatic Guide: A Night of Wandering in Lviv

In this episode, we'll follow Oksana's mysterious encounter with a guide-cat that leads her through the labyrinthine streets of Lviv, revealing hidden wonders and secrets of the city.

Uk: Вітер ніжно грається в пасмах волосся Оксани, коли вона переступає через порог міста Лева.
En: The wind gently plays in the strands of Oksana's hair as she crosses the threshold of the city of Lviv.

Uk: Вона відчуває запах старого міста, плавно змішаний з ароматом кави і шоколаду, що наповнює вулиці Львова.
En: She feels the scent of the old city, smoothly mixed with the aroma of coffee and chocolate that fills the streets of Lviv.

Uk: Це її місто, але цієї вечори вона не впізнає його.
En: This is her city, but on this evening, she does not recognize it.

Uk: Вулички, котрими вона звикла мандрувати, здалися їй ще тоншими, ще більш заплутаними.
En: The alleyways she used to wander through seemed even narrower, even more tangled to her.

Uk: Все почалося, коли вона звернула на вуличку, яку раніше не помічала.
En: It all started when she turned onto a small street she had not noticed before.

Uk: Кам'яні стіни здавались як амвони древнього хоралу про потаємні місця і безлюдні провулки.
En: The stone walls seemed like the lecterns of an ancient choral about hidden places and deserted alleys.

Uk: Під кам'яними балконами блукала кішка, її зелені очі виглядали брязкітливо у мерехтливому світлі ліхтарів.
En: A cat roamed under the stone balconies, its green eyes glinting in the flickering light of the lanterns.

Uk: Оксана намагалася пригадати шлях, але кожен наступний поворот тільки додававає заплутаність.
En: Oksana tried to remember the way, but each subsequent turn only added to the confusion.

Uk: Вона опустила голову, намагаючись зосередитися на внутрішньому компасі, але його змішили нескінченні повороти.
En: She lowered her head, trying to focus on her inner compass, but the endless twists and turns disoriented her.

Uk: Не пригадуючи більше нічого, вона робить крок до кішки, дивацько витікає м'яукаючи дорогу.
En: Remembering nothing more, she takes a step towards the cat, strangely meowing the way.

Uk: Кіт піднімає голову, фіксує на неї зелені очі і, здавалося, усміхається.
En: The cat raises its head, fixes its green eyes on her, and, it seemed, smiles.

Uk: Воно починає нарукводити її через вулички, а Оксана, маючи певну рішучість, слідує за ним.
En: It starts to guide her through the streets, and Oksana, with a certain determination, follows it.

Uk: Місто виглядає іншим у цьому лабіринті, засвітленим лише вогнями на кам'яних стінах і осяяному срібною місячною пилюгою.
En: The city looks different in this labyrinth, illuminated only by the lights on the stone walls and bathed in the silvery moon dust.

Uk: Коли вони досягли знайомої площі з відомою брамою, Оксана ощутила полегшення.
En: When they reached the familiar square with the known gate, Oksana felt relieved.

Uk: Кіт перевершив її до порогу її будинку, а потім ніби випарувався у тінь.
En: The cat led her to the threshold of her house and then vanished into the shadows.

Uk: Вона не могла стримати усмішки, дякуючи коту, що ніколи не отримав її подяки.
En: She couldn't help but smile, thanking the cat who never received her gratitude.

Uk: Вона поверталася додому, замислено дивлячись на двері.
En: She walked back home, looking thoughtfully at the door.

Uk: Двері її будинку виглядали знайомими, але тепер овіяні магією таємниці.
En: The door of her house looked familiar, but now shrouded in magic and mystery.

Uk: «Львів, ти непередбачуваний», - подумала Оксана, розмикаючи двері додому.
En: "Lviv, you are unpredictable," Oksana thought, opening the door to her home.

Uk: Та вечірка в Львові, заблукання і незвичайний провідник-кіт - все це робило її день особливим.
En: Yet, the night in Lviv, the wandering, and the unusual guide-cat - all made her day special.

Uk: Історія з'явилася нізвідки, але залишила слід у її серці.
En: The story came out of nowhere but left a mark on her heart.

Uk: Кожен наступний день в Львові став багатшим через ту ніч, коли вона заблукала на волшебній вулиці свого міста.
En: Each subsequent day in Lviv became richer because of the night when she wandered on the magical street of her city.