The Forgotten Birthday: A Night of Surprises in Barcelona

Fluent Fiction – Catalan
www.FluentFiction.org/Catalan
Story Transcript:
Ca: Una llum tènue es filtra per l’antiga reixa de forja de la finestra.
En: A dim light filters through the ancient wrought iron grille of the window.

Ca: És divendres a Barcelona i Marc, l’atrapat en aquesta delicada situació, es troba perplexe davant el calendari penjat a la paret.
En: It’s Friday in Barcelona and Marc, trapped in this delicate situation, stands perplexed in front of the calendar hanging on the wall.

Ca: “Deu meu!
En: “Oh my God!

Ca: Avui és l’aniversari de la Marta!
En: Today is Marta’s birthday!”

Ca: ” Es lamenta.
En: he laments.

Ca: El cor li batega tan fort que gairebé pot sentir l’eco dels seus batecs contra les parets del petit apartament al cor del Barri Gòtic.
En: His heart beats so fast that he can almost hear the echo of its beats against the walls of the small apartment in the heart of the Gothic Quarter.

Ca: S’imagina la cara de Marta, la seva núvia des de fa dos anys, quan es desperti i es doni compte que ell ha oblidat la data.
En: He imagines Marta’s face, his girlfriend for the past two years, when she wakes up and realizes that he has forgotten the date.

Ca: Però Marc, un bon català, no és home d’admetre la derrota tan fàcilment.
En: But Marc, a good Catalan, is not one to admit defeat so easily.

Ca: Agafa el telèfon i comença a trucar amb esperança al prestigiós restaurant “Els 4 Gats”, famós per la seva exquisida cuina catalana.
En: He grabs the phone and starts calling hopefully the prestigious restaurant “Els 4 Gats,” famous for its exquisite Catalan cuisine.

Ca: Sap que és tard, però ho ha d’intentar.
En: He knows it’s late, but he has to try.

Ca: Amb tota la sort del món, aconsegueix una taula pel vespre.
En: With all the luck in the world, he manages to secure a table for the evening.

Ca: Somrient, organitza el dia per preparar la sorpresa.
En: Smiling, he organizes the day to prepare the surprise.

Ca: La Marta, encara adormida, no té ni idea del que li espera.
En: Marta, still asleep, has no idea what awaits her.

Ca: Quan ella es lleva, nota que hi ha alguna cosa diferent.
En: When she wakes up, she notices that something is different.

Ca: Marc sembla estranyament alegre.
En: Marc seems oddly cheerful.

Ca: Marta, de mica en mica, es planta la idea que potser ell havia oblidat el seu aniversari.
En: Slowly, Marta starts to suspect that perhaps he had forgotten her birthday.

Ca: A la tarda, Marc li diu que surtin a donar un passeig.
En: In the afternoon, Marc suggests they go for a walk.

Ca: El sol està a punt de pondre’s quan arriben a un carreró estret, flanquejat per edificis de pedra medieval.
En: The sun is about to set when they arrive at a narrow alley, flanked by medieval stone buildings.

Ca: Alla mateix, descobreixen “Els 4 Gats”.
En: Right there, they discover “Els 4 Gats.”

Ca: Una olor de pa acabat de coure emergeix del restaurant, les llums es reflecteixen delicadament en el vidre de les finestres i la música suau es barreja amb el murmuri dels comensals.
En: The smell of freshly baked bread emanates from the restaurant, the lights delicately reflect on the glass windows, and soft music mixes with the murmurs of the diners.

Ca: La Marta està al·lucinada.
En: Marta is amazed.

Ca: Dins del restaurant, els serveixen un sopar deliciós.
En: Inside the restaurant, they are served a delicious dinner.

Ca: Un menú complet de plats tradicionals catalans.
En: A complete menu of traditional Catalan dishes.

Ca: Amb la última forquilla de crema catalana, la Marta surt del seu somni per a dir-li a Marc: “Aquest és el millor aniversari de la meva vida, gràcies.
En: With the last bite of crema catalana, Marta wakes up from her dream to tell Marc, “This is the best birthday of my life, thank you.”

Ca: “Marc somriu, alleujat.
En: Marc smiles, relieved.

Ca: Ha aconseguit salvar la situació.
En: He managed to salvage the situation.

Ca: Aquella nit, entre rialles i petons a la llum de les estrelles, a la ciutat que mai dorm, tot estava ben bé.
En: That night, amidst laughter and kisses under the starry sky, in the city that never sleeps, everything was just fine.

Ca: Al final, Marc no havia oblidat l’aniversari, si no que l’havia convertit en un record inoblidable.
En: In the end, Marc hadn’t forgotten the birthday, he had turned it into an unforgettable memory.

Vocabulary Words:
tènue : dim
filtra : filters
antiga : ancient
de forja : wrought iron
reixa : grille
finestra : window
divendres : Friday
Barcelona : Barcelona
atrapat : trapped
delicada : delicate
situació : situation
perplexe : perplexed
calendari : calendar
penjat : hanging
paret : wall
Deu : God
aniversari : birthday
lamenta : laments
cor : heart
batega : beats
fort : fast
sentir : hear
eco : echo
parets : walls
petit : small
apartament : apartment
cor : heart
Barri Gòtic : Gothic Quarter
imagina : imagines
cara : face