The Great Dracula Scare: A Hilarious Halloween at Bran Castle

Fluent Fiction – Romanian
www.FluentFiction.org/Romanian
Story Transcript:
Ro: Era o zi frumoasă de toamnă.
En: It was a beautiful autumn day.

Ro: Vasile și Ioana au decis să viziteze Castelul Bran.
En: Vasile and Ioana decided to visit Bran Castle.

Ro: Castelul este foarte vechi.
En: The castle is very old.

Ro: Mulți turiști vin aici.
En: Many tourists come here.

Ro: Pe măsură ce se apropiau de castel, Vasile a observat ceva ciudat.
En: As they approached the castle, Vasile noticed something strange.

Ro: În curtea castelului erau mulți oameni îmbrăcați ca Dracula.
En: In the castle courtyard, there were many people dressed as Dracula.

Ro: Aveau mantii negre, dinți lungi și colți ascuțiți.
En: They had black capes, long teeth, and sharp fangs.

Ro: Vasile s-a speriat tare!
En: Vasile got really scared!

Ro: – Ioana, uite!
En: “Ioana, look!

Ro: Vampiri adevărați!
En: Real vampires!”

Ro: a strigat Vasile.
En: Vasile shouted.

Ro: Trebuie să fugim!
En: “We need to run!”

Ro: Ioana a râs și i-a spus lui Vasile să se calmeze.
En: Ioana laughed and told Vasile to calm down.

Ro: – Vasile, nu sunt vampiri adevărați.
En: “Vasile, they are not real vampires.

Ro: Este doar un eveniment de Halloween.
En: It’s just a Halloween event.”

Ro: Dar Vasile nu a ascultat.
En: But Vasile didn’t listen.

Ro: A început să alerge prin tot castelul, căutând un loc sigur.
En: He started running all over the castle, looking for a safe place.

Ro: A intrat într-o cameră întunecoasă și s-a ascuns sub o masă.
En: He entered a dark room and hid under a table.

Ro: La un moment dat, a auzit un râs cunoscut.
En: At one point, he heard a familiar laugh.

Ro: Era Ioana.
En: It was Ioana.

Ro: – Vasile, ieși de acolo!
En: “Vasile, come out of there!

Ro: Nu este niciun pericol.
En: There is no danger.”

Ro: Vasile a ieșit încet de sub masă.
En: Vasile slowly emerged from under the table.

Ro: S-a uitat în jur și a văzut afișe cu “Eveniment tematic de Halloween”.
En: He looked around and saw posters saying “Halloween Themed Event.”

Ro: A realizat că a făcut o mare greșeală.
En: He realized he’d made a big mistake.

Ro: – O, Doamne, ce rușine!
En: “Oh, dear, how embarrassing!”

Ro: a zis Vasile.
En: Vasile said.

Ro: Ioana l-a îmbrățișat și a râs din nou.
En: Ioana hugged him and laughed again.

Ro: – Să mergem să ne distrăm și noi, i-a spus Ioana.
En: “Let’s go have some fun too,” Ioana said.

Ro: Au petrecut restul zilei râzând și participând la activitățile de Halloween.
En: They spent the rest of the day laughing and participating in Halloween activities.

Ro: Au făcut poze, au mâncat dulciuri și chiar au vizitat o cameră bântuită.
En: They took pictures, ate sweets, and even visited a haunted room.

Ro: La sfârșitul zilei, Vasile era foarte obosit.
En: At the end of the day, Vasile was very tired.

Ro: Se gândea la toată întâmplarea și a râs.
En: He thought about the whole incident and laughed.

Ro: – Promit să nu mai fug de vampiri!
En: “I promise not to run from vampires anymore!”

Ro: a zis Vasile glumind.
En: Vasile said jokingly.

Ro: Ioana i-a zâmbit și i-a spus:- E bine să râdem.
En: Ioana smiled at him and said:

“It’s good to laugh.

Ro: A fost o zi frumoasă.
En: It was a beautiful day.”

Ro: Și astfel, Vasile și Ioana au părăsit Castelul Bran, amintindu-și de acea zi specială.
En: And so, Vasile and Ioana left Bran Castle, remembering that special day.

Ro: Au învățat că nu tot ce pare înfricoșător este adevărat și că uneori este bine să râzi de propriile tale frici.
En: They learned that not everything that seems scary is real and that sometimes it’s good to laugh at your own fears.

Vocabulary Words:
toamnă : autumn
curtea : courtyard
îmbrăcați : dressed
mantie : cape
colți : fangs
speriat : scared
vampiri : vampires
fugim : run
eveniment : event
loc sigur : safe place
cameră întunecoasă : dark room
ascuns : hide
masă : table
pericol : danger
ieșit : emerged
afișe : posters
realizat : realized
greșeală : mistake
rușine : embarrassing
îmbrățișat : hugged
râzând : laughing
participând : participating
activitățile : activities
dulciuri : sweets
cameră bântuită : haunted room
obosit : tired
întâmplarea : incident
promit : promise
glumind : jokingly
frici : fears