The IKEA Chronicles: Building Memories and Shelves

In this episode, we'll embark on an unforgettable IKEA adventure, discovering the joys and challenges of building furniture together, and the lessons we learn along the way.

Sv: Solen skiner ljus över det stora blåa och gula byggnaden.
En: The sun shines brightly over the big blue and yellow building.

Sv: På långt håll skymtar jag skylten "IKEA".
En: from a distance, I catch a glimpse of the sign "IKEA".

Sv: Anna, med en stor karta i handen, kisar mot solen.
En: Anna, with a big map in her hand, squints towards the sun.

Sv: Vi står på parkeringsplatsen utanför IKEA, redo för äventyret att börja.
En: We stand in the parking lot outside IKEA, ready for the adventure to begin.

Sv: Vi går in i butiken.
En: We enter the store.

Sv: Doften av köttbullar fyller luften.
En: The smell of meatballs fills the air.

Sv: Vi tar en kundvagn och börjar vår resa.
En: We grab a shopping cart and start our journey.

Sv: Anna pekar på en bokhylla.
En: Anna points at a bookshelf.

Sv: "Den där!
En: "That one!"

Sv: " säger hon.
En: she says.

Sv: Jag nickar.
En: I nod.

Sv: Bokhyllan ser snygg ut.
En: The bookshelf looks nice.

Sv: Efter att ha fyllt vagnen med möbler, går vi till kassan.
En: After filling the cart with furniture, we head to the checkout.

Sv: Anna ler.
En: Anna smiles.

Sv: Vi betalar och går till utgången.
En: We pay and make our way to the exit.

Sv: Solen skiner fortfarande starkt.
En: The sun is still shining brightly.

Sv: Vi kör hem, med bilen fylld av möbler.
En: We drive home, the car filled with furniture.

Sv: Hemma börjar problemen.
En: At home, the problems begin.

Sv: Vi öppnar kartongen till bokhyllan.
En: We open the box with the bookshelf.

Sv: Instruktioner ligger i botten.
En: Instructions are at the bottom.

Sv: Anna skrattar och kastar dem åt sidan.
En: Anna laughs and tosses them aside.

Sv: "Vi klarar det utan dem," säger hon.
En: "We can do it without them," she says.

Sv: Vi börjar montera.
En: We start assembling.

Sv: Skruvar och brädor är överallt.
En: Screws and boards are everywhere.

Sv: Men vi skrattar och skojar.
En: But we laugh and joke.

Sv: Montering är roligt.
En: Assembly is fun.

Sv: Efter en stund står bokhyllan på golvet.
En: After a while, the bookshelf stands on the floor.

Sv: Men något ser konstigt ut.
En: But something looks strange.

Sv: Hyllorna är på fel plats.
En: The shelves are in the wrong place.

Sv: Vi tittar på varandra.
En: We look at each other.

Sv: Vi skrattar igen.
En: We laugh again.

Sv: Vi bestämmer oss för att försöka igen.
En: We decide to try again.

Sv: Men det går inte bättre.
En: But it doesn't go any better.

Sv: Bokhyllan ser fortfarande konstig ut.
En: The bookshelf still looks weird.

Sv: Nu är Anna tyst.
En: Now Anna is silent.

Sv: Vi sitter på golvet och tittar på bokhyllan.
En: We sit on the floor and look at the bookshelf.

Sv: Jag tittar på hyllorna och skruvarna på golvet.
En: I look at the shelves and the screws on the floor.

Sv: Jag tittar på Anna.
En: I look at Anna.

Sv: Jag tar upp instruktionerna från golvet.
En: I pick up the instructions from the floor.

Sv: Anna nickar.
En: Anna nods.

Sv: Vi börjar om.
En: We start over.

Sv: Vi följer instruktionerna nu.
En: We follow the instructions now.

Sv: Efter en stund är bokhyllan klar.
En: After a while, the bookshelf is finished.

Sv: Den ser perfekt ut nu.
En: It looks perfect now.

Sv: Vi ler mot varandra.
En: We smile at each other.

Sv: Solen har gått ner.
En: The sun has set.

Sv: Vi sitter på golvet och tittar på vår bokhylla.
En: We sit on the floor and watch our bookshelf.

Sv: Vi är trötta, men glada.
En: We are tired but happy.

Sv: Vi har lärt oss en viktig läxa idag.
En: We have learned an important lesson today.

Sv: Ibland kan det vara bra att följa instruktionerna.
En: Sometimes it can be good to follow the instructions.

Sv: Och så, natten faller stilla över vårt hem.
En: And so, the night falls quietly over our home.

Sv: Bokhyllan står stark och stadig, full med våra favoritböcker.
En: The bookshelf stands strong and steady, filled with our favorite books.

Sv: Vi ligger utmattade men nöjda, tårarna från skratt ännu fuktiga på våra kinder.
En: We lie exhausted but satisfied, the tears from laughter still damp on our cheeks.

Sv: Vi vet att vi kommer minnas denna dagen.
En: We know we will remember this day.

Sv: Dagen då vi lärde oss att följa instruktionerna.
En: The day we learned to follow the instructions.

Sv: Fast vi också lärt oss något mer: att vi, tillsammans, kan göra allt.
En: But we have also learned something more: that together, we can do anything.

Sv: Även att bygga en bokhylla.
En: Even build a bookshelf.

Sv: Och det, är vår verklighet.
En: And that, is our reality.

Sv: God natt, IKEA.
En: Goodnight, IKEA.

Sv: God natt, världen.
En: Goodnight, world.

Sv: God natt, bokhylla.
En: Goodnight, bookshelf.