The Legend of Ivan: A Café Challenge in Lviv

In this episode, we'll uncover the captivating tale of Ivan's legendary café challenge in the heart of Lviv and the lasting impact it had on the café and its patrons.

Uk: Все почалося з суворої зими. Львів був прикритий сніговою пеленою, а дерева ось завмерли, немов фантастичні скульптури з кришталю. В центрі цього крижаного королівства стояло маленьке, затишне кав'ярня, втоплене в яскраві ліхтарі. Важкі дубові двері кав'ярні розчинилися, і в затишну теплоту кав’ярні, ввірвався великий вітер. Це був Іван.
En: It all began during a severe winter. Lviv was covered in a snow blanket, and the trees stood frozen like fantastical crystal sculptures. In the center of this icy kingdom stood a small, cozy café illuminated by bright lights. The heavy oak doors of the café opened, and a strong wind rushed into the warm atmosphere. It was Ivan.

Uk: Іван був веселий львів'янин, любив добру каву та життя. Добре пам'ятаючи свій попередній візит, він обійшов столики та вибрав собі комфортне місце біля вікна. За мить прийшла Оксана, щоб прийняти замовлення. Це була чарівна, сонячна дівчина, яка цілий день ласувала гостей найкращим львівським кавою. Здається Іван втратив голову від її усмішки, і замість звичайної однієї чашки кави він несподівано замовив десять.
En: Ivan was a cheerful Lviv resident who loved good coffee and life. Remembering his previous visit, he walked around the tables and chose a comfortable spot near the window. In a moment, Oksana came to take his order. She was a charming, sunny girl who delighted guests with the best Lviv coffee all day long. It seemed that Ivan was smitten by her smile, and instead of the usual single cup of coffee, he unexpectedly ordered ten.

Uk: Оксана дивується, але вона також думала, що це жарт, і пішла виконувати замовлення. Іван, насправді розуміючи, що він щось зробив не так, вирішив не виправлятися. Оксана повернулася з десятьма чашками духмяної кави. На його столі вже з'явився невеликий дерево з чашок.
En: Oksana was surprised, but she also thought it was a joke and went to fulfill the order. Ivan, realizing that he had done something wrong, decided not to correct himself. Oksana returned with ten cups of fragrant coffee. On his table, a small tree with cups appeared.

Uk: Здивовані очі Оксани і запах кави змусили Івана піднятися до виклику. Він вирішив випити всю каву, поки вона не встигла охолонути. Одну за одною, з кожною чашкою, він почувався все дивніше і дивніше.
En: Oksana's astonished eyes and the aroma of coffee urged Ivan to rise to the challenge. He decided to drink all the coffee before it had a chance to cool down. One by one, with each cup, he felt stranger and stranger.

Uk: Тим часом Катерина, найближчий друг Оксани, таємничо спостерігала за цим сценарієм. Вона була мудрою та досвідченою жінкою і зразу зрозуміла, що сталось з Іваном. Коли лишилась лише одна чашка, Катерина підійшла до столу Івана.
En: Meanwhile, Katerina, Oksana's closest friend, observed this scene mysteriously. She was a wise and experienced woman who immediately understood what had happened to Ivan. When only one cup remained, Katerina approached Ivan's table.

Uk: Вона взяла останню чашку кави і поставила її перед Іваном, промовляючи: "Якщо ти вип'єш її, я дам тобі безкоштовний купон на каву на цілий рік, але..." - вона зробила паузу, дивлячись на Івана, "тобі доведеться випити її одним ковтком."
En: She took the last cup of coffee and placed it in front of Ivan, saying, "If you drink it, I'll give you a free coffee coupon for an entire year, but..." - she paused, looking at Ivan - "...you'll have to drink it in a single gulp."

Uk: Іван, котрий усвідомив свою помилку, але не хотів виглядати слабким, зібрав волю в кулак і підняв останню чашку. Кожен у кав'ярні зупинився, дивлячись на нього. Він подивився на Катерину, дихнув глибоко і вдихнув чашку кави.
En: Ivan, who realized his mistake but didn't want to appear weak, gathered his strength and lifted the last cup. Everyone in the café stopped and watched him. He looked at Katerina, took a deep breath, and swallowed the cup of coffee in one gulp.

Uk: Зал наповнився аплодисментами. Іван вдало впорався з викликом, а Оксана була більш ніж розгублена. З тих пір, Іван став легендою тієї маленької кав'ярні в серці Львова, а Оксана завжди пам'ятала той день, коли вона вперше зробила 10 чашок кави для одного чоловіка.
En: The room filled with applause. Ivan successfully met the challenge, and Oksana was more than bewildered. Since then, Ivan became a legend in that little café in the heart of Lviv, and Oksana always remembered the day she made 10 cups of coffee for one man for the first time.