The Sauna Incident: A Hilarious Winter Tale

In this episode, we'll relive the unforgettable sauna mishap that turned into a hilarious winter tale, capturing the warmth of friendship and the folly of not dressing appropriately.

Da: En solrig vinterdag i København, fordybelsen af Lars, Sofia og Mikkel i en kop dampende varm kakao, blev pludselig afbrudt.
En: On a sunny winter day in Copenhagen, the immersion of Lars, Sofia, and Mikkel in a cup of steaming hot cocoa was suddenly interrupted.

Da: Lars rejste sig brat op, besluttede at han skulle have lidt varme.
En: Lars abruptly stood up, deciding that he needed some warmth.

Da: Han glemte selvfølgelig at slippe sin tykke vinterfrakke, hue og handsker.
En: Of course, he forgot to take off his thick winter coat, hat, and gloves.

Da: "Jeg går til saunaen i motionscenteret," sagde Lars med et stort smil.
En: "I'm going to the sauna at the gym," Lars said with a big smile.

Da: Sofia og Mikkel kunne ikke tro deres øjne.
En: Sofia and Mikkel couldn't believe their eyes.

Da: Defneden for panden på begge hængte et spørgsmålstegn.
En: A question mark hung above their foreheads.

Da: De så på hinanden med et blik, der tydeligvis prøvede at skjule deres grin.
En: They looked at each other, clearly trying to hide their laughter.

Da: Saunaen var kendt i København.
En: The sauna was well-known in Copenhagen.

Da: Den var i hjertet af byen, ved siden af søerne, lige på hjørnet af Dronning Louises Bro.
En: It was in the heart of the city, next to the lakes, right on the corner of Queen Louise's Bridge.

Da: Den var også kendt for sin hede temperatur.
En: It was also known for its scorching temperature.

Da: Humøret mellem Mikkel og Sofia var højt, mens de forestillede sig denne situation.
En: The mood between Mikkel and Sofia was high as they imagined this situation.

Da: Sofia trak hårdt i sit halstørklæde for at dække sit grin, og Mikkel kneb øjnene sammen, grinende.
En: Sofia tightly pulled her scarf to cover her laughter, and Mikkel squinted his eyes, laughing.

Da: Ankommet til saunaen, gik Lars ind som om han ejede stedet.
En: Arriving at the sauna, Lars walked in as if he owned the place.

Da: I vinterfrakken, under de intensive gløder, kom sveden hurtigt.
En: In his winter coat, under the intense heat, sweat quickly poured.

Da: Men Lars, fast besluttet på ikke at vise nogen svaghed, blev stående.
En: But Lars, determined not to show any weakness, stayed put.

Da: På den anden side af byen faldt Sofia og Mikkel over hinanden af grin, da de forestillede sig Lars i saunaen iført vintertøj.
En: On the other side of the city, Sofia and Mikkel laughed uncontrollably at the thought of Lars in the sauna wearing winter clothes.

Da: Pludselig, ramt af en tanke, sagde Mikkel grinende, "Vi burde tage over og se ham.
En: Suddenly, struck by a thought, Mikkel said with a grin, "We should go over and see him.

Da: Vi skal redde ham fra at smelte!
En: We have to save him from melting!"

Da: "Med grinet klistret på deres ansigter, redede Sofia og Mikkel dagen.
En: With laughter plastered on their faces, Sofia and Mikkel saved the day.

Da: De hentede Lars fra saunaen, som efterhånden lignede en kogt hummer snarere end en iskold dansker.
En: They retrieved Lars from the sauna, who now resembled a boiled lobster rather than a cold Dane.

Da: De førte hamr ud i Københavns kolde vinterluft, hvor hans dampende krop hurtigt kom til sig selv igen.
En: They led him out into Copenhagen's cold winter air, where his steaming body quickly recovered.

Da: Moralen?
En: The moral?

Da: Selv i vintermånederne skal man huske at klæde sig efter omgivelserne – og det gælder også i saunaen!
En: Even in the winter months, one should remember to dress according to the surroundings - and that includes in the sauna!

Da: Sofia og Mikkel fortalte denne historie igen og igen, hver gang de satte sig til at drikke kakao.
En: Sofia and Mikkel told this story over and over again, every time they sat down to drink cocoa.

Da: Og Lars?
En: And Lars?

Da: Han blev kendt som 'sauna-polsen' - en titel han bar med en blanding af forlegenhed og stolthed.
En: He became known as the 'sauna-Pole' - a title he wore with a mix of embarrassment and pride.

Da: For uanset hvordan du vender og drejer det, det var en vittighed, der varmete de kolde vinterdage i København.
En: Because no matter how you twist it, it was a joke that warmed the cold winter days in Copenhagen.

Da: Og saunaturen?
En: And the sauna experience?

Da: Måske var den ikke blevet helt glemt, men Lars sørgede for, at næste gang han gik i sauna, ville det være uden vintertøj.
En: Perhaps it hadn't been completely forgotten, but Lars made sure that next time he went to the sauna, it would be without winter clothes.