The Serendipitous Mix-up at the ‘Golden Falcon’

Fluent Fiction – Serbian
www.FluentFiction.org/Serbian
Story Transcript:
Sr: Кафана “Златни Соко” била је светионик сусрета и доброте, место где су радости и туге, песме и патос изливали на дрвеним столовима и једрим чашама ракије.
En: The tavern “Golden Falcon” was a beacon of meetings and kindness, a place where joys and sorrows, songs and pathos poured out on wooden tables and full glasses of rakija.

Sr: У празнику дубоке српске традиције, било је омилено место за Милицу и Николу, пријатеље од колевке.
En: During the holiday of deep Serbian tradition, it was the favorite spot for Milica and Nikola, childhood friends.

Sr: Тог вечера, под сјајем антикварних лампи топле светлости, очарани су традиционалним мелодијама.
En: That evening, under the glow of antique lamps emitting warm light, they were enchanted by traditional melodies.

Sr: Николајев рубин црвени дукај купус је бруштао у чинији, док је Милица савладала плоснати сирилошки плескавицу.
En: Nikola’s ruby red sauerkraut simmered in a bowl, while Milica mastered the flat sirološka pleskavica.

Sr: Затим су чаше напуњене домаћом шљивовицом.
En: Then, the glasses were filled with homemade plum brandy.

Sr: Срца пуне, очи сјајне, подигоше своје чаше у славу.
En: Hearts full, eyes shining, they raised their glasses in a toast.

Sr: “Живели!
En: “Cheers!”

Sr: ” викнули су истовремено.
En: they simultaneously shouted.

Sr: И у том трену, чаше су помешане.
En: And in that moment, the glasses got mixed up.

Sr: Никола је, смејући се, погледао Милицу и каже: “Изгледа да си узела моју чашу.
En: Laughing, Nikola looked at Milica and said, “Looks like you took my glass.”

Sr: “Милица је бацила зачуђен поглед на своју чашу, а затим на смејући Никола.
En: Milica glanced in surprise at her own glass, then at the smiling Nikola.

Sr: “Па, с тим тренутком!
En: “Well, cheers to that!”

Sr: ” Рећи, она подигне Николину чашу и наздрави.
En: she said, lifting Nikola’s glass and toasting.

Sr: Кафана је праснула у смех.
En: The tavern burst into laughter.

Sr: Музиканти, уже под стимом радости и весеља, узели су акордеон и тамбурин, и започели вигорозну песму.
En: Musicians, already filled with joy and merriment, grabbed the accordion and tambourine, and started a lively song.

Sr: Весели пар усред прославе, заузели су центар плесне површине.
En: The happy couple took center stage in the middle of the celebration.

Sr: Срећа и смех ехали су кроз читаву вечер у кафани “Златни Соко”.
En: Happiness and laughter echoed throughout the evening in the tavern “Golden Falcon.”

Sr: Милица и Никола, велики пријатељи, прославили су традиционалне свечаности које су обележиле не само њихово пријатељство, већ и урнебесну забуну благо оштрог вица.
En: Milica and Nikola, great friends, celebrated the traditional festivities that marked not only their friendship but also a hilarious mix-up with a mild joke.

Sr: И тако је, у светлој и топлој српској кафани, једна проста забуна створила причу за памћење, напунила стомаке смехом и пријатељством, и показала као покретач традиционалног српског дружења, обележеног приктим радости и пристојношћу.
En: And so, in the bright and warm Serbian tavern, a simple misunderstanding created a memorable story, filled stomachs with laughter and friendship, and showcased the initiator of traditional Serbian camaraderie, characterized by joy and decency.

Sr: Зато су Милица и Никола, с усмехом на лицима и часама у рукама, вечерали под разгалесаними златним светлима кафане “Златни Соко”.
En: That’s why Milica and Nikola, with smiles on their faces and glasses in their hands, dined under the resounding golden lights of the tavern “Golden Falcon.”

Vocabulary Words:
сусрет : beacon
сусрети : meetings
доброта : kindness
место : place
радости : joys
туге : sorrows
песме : songs
патос : pathos
дрвени столови : wooden tables
чаше : glasses
ракија : rakija
празник : holiday
дубоке : deep
српске традиције : Serbian tradition
омилено место : favorite spot
пријатеље од колевке : childhood friends
антикварне лампе : antique lamps
сјајем : emitting
топла светлост : warm light
традиционалне мелодије : traditional melodies
рубин црвени : ruby red
дукај купус : sauerkraut
чинија : bowl
савладала : mastered
плоснати : flat
шљивовица : plum brandy
срца : hearts
очи : eyes
подигоше своје чаше : raising glasses
наздрави : toast