The Shattered Statue: A Tale of Redemption in Bergen

In this episode, we'll follow Lars and Ingrid as they accidentally shatter a statue in Bergen, but find redemption through friendship and determination to restore history.

Nb: Det er et solfylt dagslys i Bergen.
En: It is a sunny day in Bergen.

Nb: Lars og Ingrid, to beste venner, går nedover de livlige gatene.
En: Lars and Ingrid, two best friends, walk down the lively streets.

Nb: Huset i lystige pastellfarger står i motsats til den klare himmelen.
En: The house in cheerful pastel colors stands in contrast to the clear sky.

Nb: De kommer til et gammelt torg.
En: They arrive at an old square.

Nb: I midten står en stor bronsestatue.
En: In the middle stands a large bronze statue.

Nb: Lars finner den fascinerende.
En: Lars finds it fascinating.

Nb: Han tar ut telefonen hans for å ta en selfie.
En: He takes out his phone to take a selfie.

Nb: Selv om han står alene, ser han seg rundt, glad for at Ingrid hjelper ham til å få i ramme.
En: Even though he is alone, he looks around, glad that Ingrid helps him frame the shot.

Nb: Lars er litt klosset.
En: Lars is a bit clumsy.

Nb: Han snubler.
En: He trips.

Nb: Han støter mot statuen.
En: He bumps into the statue.

Nb: Det er en forferdelig skramling.
En: There is a terrible clatter.

Nb: Statuen faller foran Lars og Ingrid.
En: The statue falls in front of Lars and Ingrid.

Nb: De ser på i sjokk, hjelpeløse, mens bronsestatuen knuser i mange biter på det gamle steinbrolegget.
En: They look on in shock, helpless, as the bronze statue shatters into many pieces on the old cobblestone.

Nb: Lars tenker raskt.
En: Lars thinks quickly.

Nb: Han snur kameraet til video og begynner å filme.
En: He switches the camera to video and starts filming.

Nb: Han viser hvert ansiktsuttrykk, hver knust bit av statuen.
En: He captures every facial expression, every shattered piece of the statue.

Nb: Men det er problemer.
En: But there's a problem.

Nb: En mann kommer mot dem.
En: A man approaches them.

Nb: Han ser sint ut.
En: He looks angry.

Nb: Lars slukker videoen, prøver å skjule beviset.
En: Lars cancels the video, trying to hide the evidence.

Nb: Mannen er forvalter av torget.
En: The man is the caretaker of the square.

Nb: Han peker på den ødelagte statuen.
En: He points at the broken statue.

Nb: Han ber om forklaring.
En: He demands an explanation.

Nb: Lars stotrer, usikker på hva han skal si.
En: Lars stutters, unsure of what to say.

Nb: Ingrid tar et skritt frem.
En: Ingrid steps forward.

Nb: Hun forteller hva som skjedde.
En: She tells what happened.

Nb: Forvalteren lytter.
En: The caretaker listens.

Nb: Han ser på Lars.
En: He looks at Lars.

Nb: Lars viser videoen.
En: Lars shows him the video.

Nb: Han forteller at det var et uhell.
En: He explains that it was an accident.

Nb: Ingrid lytter nøye.
En: Ingrid listens carefully.

Nb: Hun foreslår at de samler bitene for å reparere statuen.
En: She suggests they gather the pieces to repair the statue.

Nb: Forvalteren nikker sakte.
En: The caretaker nods slowly.

Nb: De jobber sammen, plukker opp hver bit og plasserer den forsiktig i en stor boks.
En: They work together, picking up each piece and placing it carefully in a large box.

Nb: Forvalteren tar dem med til en smed.
En: The caretaker takes them to a blacksmith.

Nb: Smeden smiler og tar imot boksen.
En: The blacksmith smiles and accepts the box.

Nb: Han sier at han kan reparere statuen.
En: He says he can repair the statue.

Nb: Lars og Ingrid føler seg lettet.
En: Lars and Ingrid feel relieved.

Nb: Dagene går.
En: Days go by.

Nb: De besøker smeden hver dag, ser på arbeidet hans.
En: They visit the blacksmith every day, watching his work.

Nb: Til slutt, etter mange dager, er statuen hel igjen.
En: Finally, after many days, the statue is whole again.

Nb: Lars og Ingrid går tilbake til torget.
En: Lars and Ingrid return to the square.

Nb: De puster lettet ut.
En: They breathe a sigh of relief.

Nb: Sammen tar de en selfie med den reparerte statuen.
En: Together, they take a selfie with the repaired statue.

Nb: De smiler, tilfreds med sitt arbeid.
En: They smile, satisfied with their work.

Nb: Historien ender lykkelig.
En: The story ends happily.

Nb: Lars har lært sin lekse.
En: Lars has learned his lesson.

Nb: Ingrid har vist mot og klokskap.
En: Ingrid has shown courage and wisdom.

Nb: Og statuen i Bergen er hel igjen, en viktig del av byens rike historie.
En: And the statue in Bergen is whole again, an important part of the city's rich history.

Nb: Og så lever de alle lykkelig i alle sine dager.
En: And so they all live happily ever after.